https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ZASNEŽENÝ CHODNÍK? VYKÚRTE HO!

4.12.2018 │ Zimné obdobie prináša okrem romantiky studených nocí a teplých vykúrených interiérov aj praktické starosti, ako sa postarať o interiér svojho rodinného domu. Azda najväčším problémom je zima bohatá na veľkú nádielku snehu. Ako si s ním poradiť tak, aby prístupové cesty či chodníky k nášmu príbytku boli bezpečné a zároveň zabrali čo najmenej času, ktorý môžeme investovať do iných činností?

Bezpečné prostredie pre pohyb osôb ako aj pre pohyb motorových vozidiel po príjazdových povrchoch vo vašom okolí najjednoduchšie zabezpečia termokáble, prípadne termorohože, ktoré sú základnou voľbou pre vyhrievanie dlažieb či chodníkov. Termokáble sa ukladajú pod asfaltový povrch, pod vonkajšiu dlažbu, alebo sú zaliate priamo v betóne. Výkon a účinnosť výhrevu plochy závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí typ plochy, kam termokábel inštalujeme, hĺbka uloženia termokáblov či nami zvolená regulácia.

NENÁROČNÁ INŠTALÁCIA

Najjednoduchším spôsobom inštalácie termokáblu je osadenie medzi dve tenké vrstvy betónu. Pri ich zabudovávaní nezabúdajte na to, že kábel kladieme čo najbližšie k povrchu, aby bola účinnosť výhrevu čo najväčšia. Nezabúdajte ani na to, že termokáble sa kladú na čistú plochu, zbavenú akýchkoľvek ostrých predmetov, kameňov či iných nebezpečných vecí, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vedenia. Pri pokládke káblov musí byť zároveň dodržané rovnomerné rozloženie samotných slučiek, veľká vzdialenosť medzi nimi nezaručí želaný konečný efekt. Najvhodnejším povrchom z hľadiska výhrevnosti a efektivity je okrem betónového či asfaltového koberca aj jednoduchá čadičová dlažba. Zámková dlažba pre tento typ vykurovania exteriéru nie je najvhodnejším riešením. Dôvodom je jej veľká hrúbka, cez ktorú teplo prenikne len veľmi obtiažne. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Chránené vonkajšie plochy ako chodníky, vonkajšie schody, vstupy do budov, príjazdové cesty či nakladacie priemyselné rampy zostávajú počas zimných mesiacov bez snehu a ľadu. Nie je preto potrebné používať žiadne mechanické či chemické prostriedky na to, aby sme sa nebezpečného šmykľavého povrchu zbavili. Pre ešte väčšiu efektívnosť vykurovania vašich vonkajších plôch veľmi dôsledne premyslite aj spôsob, akým budete exteriérové vykurovanie zapínať. Manuálne ovládanie kúrenia prostredníctvom termokáblov je na jednej strane zárukou, že miniete len toľko elektrickej energie, koľko budete považovať za vhodné. Na druhej strane však nebudete môcť zabezpečiť prístupové cesty k vášmu príbytku zo vzdialeného prostredia.

Pre pohodlnejších je preto najvhodnejšou voľbou inštalácia termostatu, ktorý sníma poveternostné a teplotné podmienky vonkajšieho prostredia a priebežne spúšťa vykurovanie chodníkov a ciest podľa potreby. Nikdy tak nezostanete zaskočení veľkou snehovou nádielkou či niekoľko centimetrovou ľadovou pokrývkou pred vchodom do vášho domu či garáže.

VHODNÉ AJ NA TERASY

Termokáble a termorohože teda môžeme použiť na akékoľvek vonkajšie plochy, ktoré potrebujeme ochrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Je však možné a aj vhodné použiť ich pri údržbe pooexteriérových plôch. Máme na mysli terasy, oddychové plochy, zimné záhrady či altánky, kde je predpokladaný výskyt napadnutého snehu či zamŕzajúcej dažďovej vody. Je dôležité podotknúť, že pokiaľ chcete prístupové cesty a chodníky v bezprostrednom okolí vášho rodinného domu vykurovať, mali by ste na to myslieť istý čas dopredu - najmä z hľadiska projektovania elektrických rozvodov či iných inžinierskych sietí potrebných pre inštaláciu termokáblov. Ak stále váhate nad tým, či sa máte púšťať do podobných investícií, myslite predovšetkým na bezpečnosť vás a vašich blízkych. Zvlášť s ohľadom na fakt, že zimné mesiace v našich nadmorských výškach tvoria značnú časť kalendárneho roka. Bezpečný chodník k vašim dverám bude na nezaplatenie.

AUTOR: MB
FOTO: ARCHIV REDAKCIE