Záhradníctvo LOSKOL
Záhradníctvo LOSKOL

REPORTÁŽ: BIBLIOTHÈQUE DU BOISE

28.1.2019 │ Montrealská knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom posilňujúcim pocit spolupatričnosti a byť podporou skúmania a objavovania. Nachádza sa medzi Thimens Boulevard a Marcel-Laurin Park. Pokrýva plochu 5000 m² a je integrovaná do miesta, pričom čerpá z jeho hlavných elementov.

"V tomto projekte je architektúra krajinou a krajina architektúrou. Štruktúra objektu mení svoj tvar, roluje sa, expanduje a stúpa nahor, čím redukuje hranice medzi zastavanou plochou a pozemkom."

Návštevníci budú postupne objavovať intímne aj dramatické verejné priestory ako sa budú približovať smerom k budove, keďže majú na výber viacero prístupových trás. Priznané drevo vo forme terasovej podlahy a fasadneho obkladu v kombinacii s kameňom a sklo-betónovou konštrukciou priliehajúcej časti budovy tvorí čistú kompozíciu typickú pre architektúru kvalitne navrhnutých verejných inštitúcií v aktuálnom ekologickom a minimalistickom smerovaní.

Existuje niekoľko spôsobov prístupu do budovy - to všetko podporuje interakciu a objavovanie. Preto knižnica nie je architektonickým gestom, ale aktom komunikácie a výmeny. To dáva kolektívu možnosť dať sa dokopy a navzájom sa spoznať.

"Stavba nie je len objektom samotnej architektúry, ale je tiež o krajine. Ako taká, budova spája mesto s okolitou krajinou a slúži ako bod spojenia, ktoré umožňuje užívateľom, aby preskúmali jej dejisko - vnútorné aj vonkajšie - ako z Boulevard Thimens, tak aj od parku."

Ďaleko od monumentálneho postoja, je knižnica integrovaná do prírodného a do mestského kontextu, čo pridáva na bohatosti miesta, pomáha defi novať priestor a ponúka jeho jednoduché a univerzálne čítanie.

Pravdivý odraz ľudského stavu, osudu meniacej sa krajiny, architektúry - knižnica vytvorila významný náboj identity a bohatý, dynamický a otvorený priestor, kde sú hranice predefi nované pre podporu objavovania, učenia a pocitu spolupatričnosti pre celú komunitu.

► INFORMÁCIE O PROJEKTE

Architekt: Eric Pelletier architecte, Cardinal Hardy et associés, s.e.n.c., Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c.
Klient: Ville de Montréal, arrondissement de St-Laurent
Krajinný architekt: Cardinal Hardy et associés, s.e.n.c.
Stavebný inžinier: SDK et associés Inc.
M&E inžinier: Leroux Beaudoin Hurens et associés Inc.
Konzultant akustiky: Davidson & Associés inc.
LEED Konzultant: EXP
Generálny dodávateľ: Pomerleau inc.

AUTOR: BK
FOTO: ARCHIV REDAKCIE

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie