https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

POSVIEŤTE SI NA EXTERIÉROVÉ OSVETLENIE

10.10.2018 │ Neodmysliteľnou súčasťou exteriéru každej budovy, domu a záhrady je aj prístupová cesta či chodník, ktoré sa mnohokrát užívajú aj v noci. Aby sme ich mohli plnohodnotne a komfortne používať aj za tmy, treba myslieť na ich osvetlenie. Správny výber svietidiel na prístupové cesty, chodníky i fasády domu zamedzí neželaným zakopnutiam, dodá pocit komfortu a bezpečia, dokonca dokáže správne naladiť aj prichádzajúcu návštevu.

Osvetlenie ciest a chodníkov je možné riešiť mnohými spôsobmi. Záleží od celkovej kompozície objektov a možností osadenia svietidiel. Použité svietidlá by mali cez deň pôsobiť nenápadne, nerušivo, ladiť s celkovým vzhľadom domu i s použitými materiálmi a byť tak z časti aj solitérnym prvkom exteriéru. V noci zas musia plniť svoj účel, nesvietiť do očí a neoslepovať prechádzajúce osoby.

NA STĹPE I POD TRÁVNIKOM

Na miestach, kde je potrebné silnejšie osvetlenie, akým je prístupová cesta či chodník s častým pohybom automobilov a osôb, sa využíva hlavne stĺpové osvetlenie. V takom prípade sa projektuje výška stĺpu, výkon svietidla a potrebné je rovnako vybrať správny tvar a dizajn. Pri stĺpových svietidlách je potrebné zvoliť správnu optiku, aby svietidlo osvetľovalo požadovanú plochu a plnilo svoj účel. Zemné, podlahové, vyčnievajúce svietidlo zas môže jemne prisvietiť plochu chodníka. Výhodou tohto svietidla je neviditeľný zdroj svetla, ktorý pôsobí nerušivo. Svetelný lúč z tohto svietidla zvýrazní štruktúru použitého materiálu. Nízke stĺpikové osvetlenie je asi najpoužívanejším riešením osvetlenia chodníkov a záhradných cestičiek. Tieto svietidlá osvetlia väčšiu plochu ako zemné – podlahové svietidlá a pôsobia jemnejšie ako veľké stĺpové svietidlá. Existujú stĺpikové svietidlá rôzneho tvaru, materiálu, svetelného výkonu a rôznej farebnosti. Zaujímavý spôsob osvetlenia chodníka ponúkajú typy svietidiel, prekrývajúce sa trávnikom, a tak cez deň pôsobí ako nenápadný kopček, v noci zasa plní svoj účel.

V prípade, ak okolo ciest a chodníkov máme plot, múrik alebo stenu, vieme ju jednoducho využiť. Svietidlá je možné v tomto prípade zapustiť , prisadiť priamo na fasádu alebo plochu steny nasvietiť zemným svietidlom. Chodník tak bude osvetlený príjemnejším odrazovým svetlom.

ROZŽIARTE AJ FASÁDU

Ako sme spomínali na začiatku, netreba opomenúť ani osvetlenie fasády domu, budov modernej aj historickej architektúry. Pekne osvetlená fasáda neunikne žiadnemu pohľadu. Takáto fasáda dotvára atmosféru celkového priestoru, v ktorom je osadená, či je to centrum mesta, sídlisko, súbor rodinných domov alebo „hacienda“. Iluminácia Dómu sv. Alžbety v Košiciach je jednou z takýchto realizácií. Využili sa tu najnovšie dostupné technológie v exteriérovom osvetlení. Zámerom tejto iluminácie bolo predovšetkým zviditeľniť národnú kultúrnu pamiatku situovanú v centre mesta, avšak novým, netradičným spôsobom. Plynulo regulovateľná osvetľovacia sústava s možnosťou voľby farebného osvetlenia bola v plnom rozsahu realizovaná LED svietidlami. Koncept osvetlenia stanovil dve formy prevádzky: základné osvetlenie na každý deň (biele svetlo s teplým farebným podaním ,Tc=3000K) a slávnostné osvetlenie pre významné príležitosti (voliteľné RGB osvetlenie vybraných častí katedrály, pulzujúce osvetlenie dosiahnuté stmievaním svietidiel).

Je výhodou, ak sa už pri projektovaní novej stavby nezabudne na osvetlenie prístupových komunikácii, chodníkov a fasády. Predíde sa tak mnohým komplikáciám a obmedzeniam, ktoré so sebou prináša hotová stavba. Pri návrhu osvetlenia je potrebné brať do úvahy vzhľad stavby, skladbu použitých materiálov a ich farebnosť. V neposlednom rade treba myslieť na to, aby navrhnuté osvetlenie cez deň pôsobilo nenápadne, nerušilo exteriér danej stavby a v noci aby plnilo svoj účel. Netreba zabúdať ani na IP krytie svietidiel, nakoľko svietidlá budú osadené v exteriéri. Čím vyššie krytie, tým je svietidlo odolnejšie voči zatečeniu. Treba dbať aj na správnu montáž svietidiel. Mnohí výrobcovia ponúkajú rôzne riešenia osvetlenia fasád, chodníkov a ciest. Dnešný výber svietidiel je dosť široký, preto odporúčame vždy sa poradiť s architektom alebo svetelným technikom, ktorí poradia pri výbere ideálneho svietidla pre konkrétny priestor.

AUTOR: MM
FOTO: PANZERI, IGUZZINI, BELLATRIX