https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

KRÁSA A SILA ZÁHRADNÉHO BETÓNU

3.11.2018 │ Realizácia nového dizajnu okolia domu vyžaduje dokonalé naplánovanie, ktoré nebude iba jednoduchou stávkou na efekt. Jedinečná možnosť, ako dokonale vizuálne zladiť jednotlivé prvky do výsledného celku, je využitie širokej ponuky betónových prvkov a iných funkčných doplnkov. 

Spojenie betónových dlažieb, platní, scho- dov či plotov so vzhľadom prírodného kameňa ponúka neobmedzené množstvo kombinačných možností, vďaka ktorému možno dosiahnuť osobité, no zároveň ucelené vyjadrenie zvoleného priestoru. Základom sú samozrejme dlažby, na ktoré nadväzujú terasové platne a celý rad kompletizujú vhodné doplnky, ako sú palisády, blokové a oblúkové schody či múry a ploty.

DLAŽBY, SCHODY, TERASOVÉ PLATNE
Betón sa vyznačuje pevnosťou, odolnosťou, dlhou životnosťou a zároveň je výnimočne tvárny. Betónová zámková dlažba vytvára vzájomnú väzbu, čo zabezpečuje jej mimoriadnu stabilitu. Mrazuvzdorné exteriérové dlažby nadobúdajú svoj neobyčajný vzhľad pri úprave povrchu najmodernejšími technológiami. Zámková dlažba si vyžaduje minimálnu údržbu, je odolná proti pôsobeniu chemikálií a opotrebovaniu oderom. Zároveň znesie vysoké zaťaženie a umožňuje následnú funkčnosť po kladení.

Voľba dlažby s flairovým povrchom prináša viaceré výhody, medzi ktoré patrí najmä široký výber trendových farieb a formátov. Ideálny doplnok k flair programu predstavujú tiež blokové schody, ktorých farby a povrchy sú perfektne zladené a umožnia všetko dopracovať do najmenších detailov. V ponuke možno nájsť oblúkové, samonosné, zalomené či zrezané schody. Vodou vymývané povrchy dlažieb zase charakterizujú spojenie elegancie a vynikajúcej odolnosti proti vonkajším vplyvom. Prírodný vzhľad je možné dosiahnuť výberom dlažby vyrobenej z komprimovaného granitového materiálu s bosážovaným a brokovaným povrchom. Ak si to priestor vyžaduje, možno v ňom okrem dlažby pokojne použiť aj terasové platne bez toho, aby celok pôsobil rušivo. Neprekonateľnú voľbu na dosiahnutie elegantnej terasy predstavujú platne s vymývaným povrchom a čiernym kamenivom. Možno ich skvelo kombinovať s dlažbou a inými doplnkami, ako sú obrubové prvky, stenové bloky, bordúrové kamene, prahy, stĺpy, lavičky, všetky s jednotným tryskaným povrchom s kamennou drvinou. Jednotlivé formáty dlažby možno ukladať pravidelne lineárne (riadkovou väzbou), alebo modulovým, nepravidelným kladením. Treba mať ale na mysli budúci charakter harmonického celku, ktorý bude zodpovedať domu a ďalším prvkom v jeho okolí.

STABILIZÁCIA SVAHOV
Betónové svahové tvárnice sú šetrné k životnému prostrediu, sú ľahké a praktické a okrem vysokej variability použitia je ich veľkým bonusom aj jednoduchá a rýchla montáž. Zvyčajne stačí jednoduchá príprava priamo na mieste, ktorá spočíva vo vybudovaní výkopu a nanesení a zhutnení vrstvy odolnej proti mrazu s hrúbkou približne pätnásť centimetrov. Spodný rad tvárnic sa potom osadí na podložie z vlhkého betónu a výškovo sa zarovná. Nasledujúce rady sa osadzujú nasucho jeden na druhý a prípadné rozdiely vo výške sa vyplnia pieskom alebo maltou.
 
Betónové prefabrikáty našli svoje uplatnenie aj pri riešení úprav svahových častí exteriéru. Svahové tvárnice spoľahlivo a staticky bezpečne spevnia členitý terén a zároveň prostredníctvom nich možno získať elegantnú kvitnúcu ozdobu záhrady. Svahovky vytvárajú členitý a dynamický priestor vhodný na zazelenanie rastlinami s ľubovoľným výberom vegetácie – či už krovín alebo kvetov. Zohľadňujú pritom všetky architektonické, statické a akustické požiadavky a umožňujú veľmi jednoduché postupy budovania. Zároveň sa vždy možno spoľahnúť na výborné spojenie ich funkčnosti a dizajnu. Základom systému sú betónové prstence z vysokokvalitného betónu s atraktívnou pórovitou štruktúrou a tvarovaným povrchom, ktoré umožňujú veľmi široké a často aj nečakané možnosti ich využitia vo svahoch. S pomocou výsadbových tvárnic sa betónové prvky spájajú ľahkým spracovaním do kompaktného múru a naplnia sa zeminou, zvyčajne priamo z daného miesta. Nadobúdajú tak funkčnosť a parametre statiky ako oporné múry alebo stabilizácie svahu s vysokou hmotnosťou. Zároveň sa získava vizuálna alebo zvuková bariéra.
 
Tvárnice vyplnené vhodným materiálom umožňujú, aby korene rastlín cez ne voľne prerastali, až kým sa nespoja s priľahlou pôdou. Tým sa dodá vzniknutému múru dodatočná pevnosť. Vytvorené betónové múriky a ploty si tak plnia svoju opornú úlohu a súčasne kvetmi zdobia záhradný priestor.
 
AUTOR: MB
FORO: PREMAC