https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

6 ELEMENTOV INTERIÉROVÉHO DIZAJNU: LÍNIA, PRIESTOR A TVAR

17.08.2018 │ Interiérový dizajn v súčasnosti priniesol množstvo poznatkov o najrôznejších technikách tvorby osobitého štýlu, kombinácií farieb, líniách, dekorovaní a použití vhodných materiálov. Aby interiér fungoval ako celok a bol skvelým miestom pre pohodlný život, musia všetky jeho prvky do seba vzájomne zapadať a tvoriť harmonický súlad. Už v minulom vydaní sme na 5 princípoch interiérového dizajnu poukázali na dôležitosť vnútorného usporiadania bytovej architektúry po estetickej, praktickej ale i výtvarnej stránke. Tentoraz sme sa s Renátou Botev zamerali na 6 elementov, na ktoré je potrebné prihliadať pri realizácii každého priestoru s cieľom dosiahnuť vizuálnu rovnováhu.

1 LÍNIA

Jedným z najdôležitejších prvkov dizajnu je línia, ktorá definuje formu a tvar predmetov v dvojrozmernom a trojrozmernom priestore. V chápaní interiérového dizajnu hovoríme o líniách tvorených zariaďovacími predmetmi alebo architektúrou miestnosti. Sú to najmä vertikálne, horizontálne, diagonálne a oblúkové línie. Môžu byť tiež tučné, tenké, hladké, zubaté, tuhé, mechanické alebo organické. V kontexte interiéru majú však najväčší vplyv práve štyri hlavné línie:
Vertikálne línie sú symbolom ustálenosti, pevnosti, robustnosti, stability, grandióznosti a spirituality. Majú stúpajúci rytmus a nesú v sebe efekt mužského štýlu. Dverám, stĺpom, okenným dekoráciám a nábytku dodávajú živelnosti, odolnosti a pevnosti. 
Horizontálne línie cez predmety ako je sedačka, stôl, konzola či komoda zhmotňujú pocit pokoja, oddychu, solídnosti a spoľahlivosti. 
Diagonálne línie navodzujú atmosféru pohybu, aktívnosti a rýchlosti. Sú prítomné na schodisku, dekoráciách, tapetách či obkladoch a optický predlžujú interiér smerom nahor alebo nadol. 
Oblúkové línie sú predstaviteľom flexibilnosti, pôvabu a ženskosti, vnášajú do miestnosti pocit slobody, prirodzenosti a toku. Nachádzame ich na oblúkových dverách a nábytku, na nariasených okenných textíliách alebo schodisku. 

Na dosiahnutie vyváženého usporiadania línii v interiéri je potrebné klásť dôraz na efekt organizovanosti jednotlivých predmetov. K harmónii línií preto dochádza vtedy, keď: 
• línie nasledujú za sebou alebo sa navzájom opakujú, 
• sú vo vzájomnom kontraste,
• zjemňujú alebo modifikujú iné línie.

2 PRIESTOR

Priestor v interiérovom dizajne vnímame dvojrozmerne, ako plochu, ktorá má výšku a šírku (napríklad podlaha), ale tiež trojrozmerne, kedy hovoríme o oblasti, ktorá určuje hranice nášho dizajnu. Priestor však okrem toho môžeme definovať aj ako negatívny alebo pozitívny. Pozitívny nazývame ten, ktorý je vyplnený objektmi a elementmi, zatiaľ čo negatívny je prázdny alebo otvorený priestor medzi týmito predmetmi. Dizajnéri môžu vytvoriť ilúziu fyzického priestoru a priestorových vzťahov prostredníctvom lineárnej či atmosférickej perspektívy, prekrývaním alebo vhodným kompozičným umiestnením – vertikálnym či horizontálnym. Ak chcete, aby sa priestor zdal väčší, použite mäkké, ľahké a studené farby. Ak však potrebujete priestor opticky zmenšiť, použite vzory alebo tmavé teplé farby.

3 TVAR

Ďalším dôležitým elementom, ktorý má silné slovo pri zariaďovaní miestnosti je tvar. Tvar predstavuje dvoj alebo viacrozmerný priestor, ktorého nositeľom sú všetky objekty a prvky interiéru. Príkladom tvaru v kontexte interiérového dizajnu je geometrický útvar (štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník, ovál, diamant, valec, kocka...) alebo organický objekt (kvetina). Tvar vzniká uzavretím línie, farbou alebo zmenou hodnoty, ktorá definuje okraje.

Tvar môže byť:
• lesklý a odrážajúci (zrkadlo alebo chróm),
• transparentný a vytvárajúci vizuálne efekty (okenné sklo),
• textúrovaný a absorbujúci svetlo a zvuk (koberce, dekorácia okien),
• tvrdý alebo mäkký,
• jednofarebný alebo vzorovaný;

AUTOR: PG A RB
FOTO: Renata Botev, Archív redakcie