https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

5 PRINCÍPOV INTERIÉROVÉHO DIZAJNU - PROPORCIONALITA

20.07.2018 │ V ďalšej sérii článkov o interiérovom dizajne vám predstavíme 5 hlavných princípov interíerového dizajnu, na ktoré treba prihliadať, ak si chcete vytvoriť profesionálne vyzerajúce štýlové bývanie. Zariaďovanie interiéru totiž vôbec nie je jednoduchou záležitosťou, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vyžaduje si určité vedomosti a skúsenosti o danej problematike, dôkladnú prípravu a preskúmanie priestoru, ktorý chceme pretvoriť. Aby bol výsledok po vizuálnej i kompozičnej stránke naozaj uspokojivý, usporiadanie jednotlivých prvkov musí v priestore podliehať základným pravidlám, ktoré dizajnéri zhrnuli do niekoľkých princípov interiérového dizajnu. Ide o spôsoby, akým sa jednotlivé prvky použijú, usporiadajú a zorganizujú pre dosiahnutie vyváženého interiéru. Ak si tým nie ste úplne istý, obráťte sa na interiérového architekta, ktorý vám pomôže odkryť skryté možnosti priestoru, prinesie nové nápady a poradí pri výbere farieb a materiálov. 

Radí RENATA BOTEV
Slovenská dizajnérka so skúsenosťami z Ázie, Afriky a USA
Po absolvovaní The New York Institute of Art and Design počas obdobia, kedy žila v New Yorku (2008-2009), začala pracovať ako dizajnérka interiérov vo svojej krajine pôvodu - na Slovensku a tiež v Kazachstane, kde žila v rokoch 2010 až 2015.Renáta Botev prerazila na medzinárodný trh so svojimi kobercami predávanými v rôznych krajinách Európy a Stredného východu. Od roku 2014 ich vystavuje aj na medzinárodnej výstave Maison & Object konajúcej sa každoročne v Paríži. V januári 2016 sa Renáta Botev presťahovala so svojím manželom, pôvodom z Kazachstanu do Nairobi v Keni, kde pokračuje vo svojej kreatívnej práci.

1 PROPORCIONALITA

Cieľom interiérových dizajnérov pri tvorbe každého priestoru je dosiahnutie vizuálnej rovnováhy pomocou správneho rozloženia objektov v miestnosti. Dielo, ktoré je nevyvážené vytvára vizuálne napätie a narúša celkovú harmóniu v interiéri, preto pri tvorbe kompozície dbajte na adekvátne rozloženie hmotnosti jednotlivých prvkov v priestore. Ich vzájomnú proporcionalitu pritom možno dosiahnuť tromi spôsobmi. Jedným z nich je použitie symetrického alebo formálneho usporiadania, kedy sú objekty zrkadlovo uložené pozdĺž stredovej osi. Ide o rovnomerné rozdelenie miestnosti na dve strany, ktoré sa navzájom symetricky odrážajú, odzrkadľujú. Symetria vytvára poriadok, formálnosť, eleganciu, pokoj a ticho. Je oddychom pre oči, preto patrí k obľúbenému a aj najjednoduchšiemu spôsobu zariaďovania miestnosti.

Harmonický interiér možno vytvoriť aj nepárnym počtom rôznorodých prvkov. Vtedy hovoríme o asymetrickom dizajne, ktorý spočíva v tom, že všetky farby, tvary, predmety a textúry sú použité v priestore bez duplikácie. Aj keď obe strany diela nie sú presne rovnaké, zdajú sa byť vo vizuálnej rovnováhe. Asymetrické interiéry majú tendenciu byť viac dynamickejšie a menej rigidné, pretože v týchto priestoroch súčasne pracujú rôznorodé predmety na vytvorení rovnováhy. Táto forma usporiadanie je ťažšia a hoci sa riadi centrálnou linkou, vyžaduje si cit a zmysel dizajnéra pre vizuálnu harmóniu.

K energickému vnútornému priestoru plnému vitality prispieva popri symetrickej a asymetrickej tiež radiálna rovnováha, ktorá spočíva v usporiadaní predmetov okolo nejakého centrálneho bodu, buď smerom von alebo dovnútra. V tradičných domoch sa vyskytuje menej často, pretože okrúhle miestnosti je náročnejšie prepojiť s ďalšími priestormi, no výsledok takéhoto prístupu môže byť naozaj veľkolepý. Ústredným prvkom radiálne vyváženej miestnosti môže byť napr. okrúhly jedálenský stôl, od umiestnenia ktorého sa bude odvíjať usporiadanie ostatných prvkov interiéru.

↓ Nielen priestor, ale aj dekorovanie predmetov môžeme realizovať v symetrickej rovnováhe. Dekoračné predmety sú usporiadané zrkadlovo okolo stredovej osi. 

↓ Radiálna rovnováha - nábytok umiestnený okolo okrúhleho konferenčného stolíka vyžaruje smerom von. Toto usporiadanie pôsobí pohodlne, uvoľnene. Radiálna harmónia ide ruka v ruke so symetriou kozuba. Atmosféru v retro štýle podčiarkujú kreslá českého dizajnéra Jiřího Habalu (1903-1978).

↓ Zóna obývačky s asymetrickou rovnováhou. Stena s televízorom predstavuje kreatívne riešenie bez potreby nábytkovej zostavy. Kreslo „Egg Chair” od významného dánskeho dizajnéra Arne Jacobsena (1902 - 1971) je objektom kompozície situovanom v centre pozornosti - uplatnenie princípu interiérového dizajnu - fókus.

 

2. ČASŤ - PRINCÍPY PRIESTORU A FÓKUSU
3
. ČASŤ - PRINCÍPY JEDNOTY A RYTMU

AUTOR: PG v spolupráci s Renatov Botev
FOTO: HERMAN MILLER, HOLLEX, KNOLL, NULL, ARCHÍV FIRIEM A REDAKCIE VIZUALIZÁCIE RENÁTA BOTEV