https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

DREVO ALEBO KOMPOZIT?

Drevo ako stavebný materiál patrí k najčastejšej voľbe pri stvárnení fasády a terasy domu. Jeho náročná údržba už však viac nepredstavuje prekážku pre stavebníkov a investorov. Výrobcom kompozitov sa čoraz dôvernejšie darí napodobniť vzhľad dreva a zabezpečiť tak stavbe materiál s garanciou farebnej stálosti a bezúdržbovosti počas celej jeho životnosti.

Dá sa povedať, že ak by sa na trhu objavil materiál verne imitujúci dekor dreva, na dotyk by evokoval jeho povrch a vykazoval by vlastnosti ako antikorová oceľ, drevo by sa v stavebníctve pravdepodobne prestalo používať. Práve výrobcovia kompozitných materiálov sa výrazne k tejto predstave približujú.

 

 

 

 

Asi najpozoruhodnejším kompozitom na našom trhu je značka Timbermax. Ide o kompozitné dvojvrstvové profily zložené z WPC jadra a HDPE povrchovej vrstvy, čo materiálu zabezpečuje farebnú stálosť a nízku tepelnú rozťažnosť. Keďže sú absolútne nenasiakavé, vynikajú tiež veľmi jednoduchým čistením. Na odkrytých miestach sa očistia „samé“ vďaka dažďu, všade inde postačí prúd vody.

V porovnaní s drevom si dokonca nevyžaduje každoročné ošetrenie povrchu špeciálnym náterom na ochranu voči poveternostným vplyvom, hnilobe, škodcom či na obnovu jeho pôvodného vzhľadu. 

Timbermax je výbornou voľbou nielen kvôli ľahkej údržbe, ale aj svojmu vzhľadu. Aj vďaka tomu si vyslúžil názov „bezúdržbové drevo“.

 

 

 

Po dlhú dobu si udrží pôvodný vzhľad bez nároku na osobitú starostlivosť. Vďaka tomu poskytuje užívateľom zvýšený komfort a variabilitu jeho využitia. Pre tých, ktorí obzvlášť dbajú na túto praktickú stránku ťažko nájdu vhodnú materiálovú alternatívu pre svoju fasádu, terasu či balkón.

www.newface.sk, www.timbermax.sk

Text a foto: NEWFACE

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie