https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

BEZÚDRŽBOVÁ DREVENÁ FASÁDA?

 | Fasáda určuje nielen vzhľad a charakter stavby, ale rozhodujúca je tiež jej schopnosť ochrániť stavbu a aktívne sa podieľať na efektívnej energetickej bilancii objektu. Z hľadiska trvanlivosti, komfortu bývania a nárokov na údržbu sa narastajúcej popularite čoraz viac teší odvetrávaná fasáda, ktorá okrem ochrany muriva zabezpečuje počas celého roka aj príjemnú klímu v interiéri.

Na trhu existuje široká paleta materiálov na konečnú povrchovú úpravu odvetranej fasády. K najčastejšej voľbe pri stvárnení fasády patrí drevo, pretože svojím neopakovateľným vzhľadom vás presvedčí o atraktívnom riešení. Je nadčasové a príjemné na pohľad i dotyk. Jeho priaznivcov však pred použitím často odrádzajú vysoké nároky na údržbu a možnosť deformácie či poškodenia v dôsledku vplyvu vonkajších faktorov.

Vzhľad drevenej fasády sa výrazne môže zmeniť už po roku. Najmä na slnečných exponovaných miestach drevo zosivie a zvyšné časti dreveného obkladu, ktoré sú čiastočne pred slnkom chránené sa budú farebne ako aj funkčne odlišovať.

V prípade drevených plotov či terás je oveľa jednoduchšie dosky obrúsiť a ošetriť. Renovácia fasády je už náročnejšia záležitosť, ktorá si vyžaduje odborný prístup, preto bolo potrebné nájsť vhodné riešenia.

Bol vyvinutý materiál svojim vzhľadom verne pripomínajúci drevo a vykazujúci výrazne lepšie technické parametre a úžitkové vlastnosti. Ide o kompozitné dvojvrstvové profily zložené z WPC jadra a HDPE povrchovej vrstvy, čo materiálu zabezpečuje farebnú stálosť, nízku nasiakavosť a tepelnú rozťažnosť. Ich výroba sa zdokonalila natoľko, že sa im dôverne darí napodobniť dekor dreva, vďaka čomu jeho náročná údržba už nepredstavuje viac prekážku pre stavebníkov a investorov.

„Kompozitným doskám sa dôverne darí napodobniť dekor dreva, vďaka čomu jeho náročná údržba už nepredstavuje viac prekážku pre stavebníkov a investorov."

Všetky tieto starosti sú minulosťou pri použití fasádnych dosiek Timbermax. Radosť z peknej fasády bez starostí je garantovaná na 25 rokov, vrátane záruky na farebnú stálosť. Kompozitné dosky Timbermax priniesla na trh v roku 2013 spoločnosť newface, s.r.o. z Bratislavy.

Dosky Timperbax poskytujú stavbe materiál s garanciou farebnej stálosti a bezúdržbovosti počas celej jeho životnosti.

Keďže sú absolútne nenasiakavé, vynikajú tiež veľmi jednoduchým čistením. Na odkrytých miestach sa očistia „samé“ vďaka dažďu, všade inde postačí prúd vody.

Timbermax je výbornou voľbou nielen kvôli ľahkej údržbe, ale aj svojmu vzhľadu. Aj vďaka tomu si vyslúžil názov „bezúdržbové drevo“. Po dlhú dobu si udrží pôvodný vzhľad bez nároku na osobitú starostlivosť. V porovnaní s drevom si dokonca nevyžaduje každoročné ošetrenie povrchu špeciálnym náterom na ochranu voči poveternostným vplyvom, hnilobe, škodcom či na obnovu jeho pôvodného vzhľadu. Vďaka tomu poskytuje užívateľom zvýšený komfort a variabilitu jeho využitia.

Pre tých, ktorí obzvlášť dbajú na túto praktickú stránku ťažko nájdu vhodnú materiálovú alternatívu

pre svoju novú odvetranú fasádu.

www.timbermax.sk

 

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie