https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

SEDLOVÁ VERSUS PULTOVÁ STRECHA - KTORÁ ALTERNATÍVA JE LEPŠIA?

 Strecha je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie každej budovy, ktorá od dávnych dôb chráni stavbu a jej obyvateľov pred nepriazňou počasia. Dnešné strechy na našich domoch majú životnosť niekoľko desiatok rokov – okrem funkčných parametrov plnia aj estetické a technologické požiadavky. V posledných rokoch sa s rozvojom nových technológií objavujú fotovoltické systémy pre výrobu elektriny alebo solárny systémy pre ohrev teplej vody. Aký typ strechy vybrať, aby spĺňal všetky nami stanovené predstavy o ekologickej stavbe?

Na súčasnom trhu máme na výber z plochých a šikmých striech. Za plochú strechu možno vo všeobecnosti považovať strechu so sklonom nižším ako je 10°. Jej hlavnými výhodami oproti šikmému prevedeniu je jednoduchšie konštrukčné riešenie, rýchla montáž a vo väčšine prípadov aj nižšia cena. Nevýhodou je predovšetkým menší výber zo strešných krytín (prevládajú riešenia z plechu alebo betónu), nižšia životnosť (vďaka silnejšiemu pôsobeniu UV žiarenia) a nižšia odolnosť voči poveternostným vplyvom. Plochá strecha sa však dnes spája aj s nízkoenergetickými riešeniami. Vďaka nízkemu sklonu sú tak tieto strechy výhodnejšie pre inštaláciu solárnych panelov, ktoré sú tak schopné prijímať viac slnečného žiarenia. 

Jednoduchšia konštrukcia výrazne zjednodušuje aj zateplenie, keďže za zatepľuje len v jednej rovine, vďaka čomu tieto strechy oveľa jednoduchšie dosahujú dobré tepelnoizolačné parametre. Čo sa týka polohy, tieto strechy sú svojou konštrukciou určené do rovinatých oblastí bohatých na slnečný svit, kde vo veľkej miere nehrozia extrémne výkyvy počasia. Treba taktiež dodať, že je to v súčasnosti trendové riešenie, ktoré si na novostavby vyberá stále viac ľudí. Z použitých materiálov tu najviac prevládajú betónové a plechové riešenia.

Ako už napovedá samotný názov, medzi šikmé strechy zaraďujeme riešenia, kde sklon presahuje 10 °. Šikmé strechy sú na základe svojho sklonu menej vystavované poveternostným zmenám, preto je ich plášť menej náročný na stavebný materiál. Medzi jej hlavné výhody oproti plochej streche môžeme vymenovať vo všeobecnosti vyššiu životnosť konštrukcie, vzniknutý priestor pre obytné podkrovie, jednoduchšiu údržbu a vyššiu odolnosť voči počasiu. Taktiež máme možnosť vybrať si z viacerých druhov krytín (betónová, keramická, plechová alebo asfaltová).Šikmá strecha môže mať viac tvarových variácií. Najčastejšie používaný tvar je klasické véčko alebo sedlová strecha, ktorá je na Slovensku najobľúbenejšia. O niečo zložitejšia konštrukcia je strecha valbová a polovalbová, ktorá sa využíva najmä pri stavbách domov tvarovaných do L.

Ďalším čoraz populárnejším typom strechy je strecha pultová, ktorá sa od plochej strechy líši väčším sklonom presahujúcim 10 stupňov. Šikmá strecha sa vďaka svojej konštrukcii oveľa viac hodí do vysokohorských oblastí, kde hrozia extrémne výkyvy počasia. Šikmé strechy majú aj nepomerne dlhšiu životnosť ako ploché strechy, takže ich údržba je oveľa jednoduchšia. Vyššie nároky sa však kladú na zateplenie, keďže pri šikmej streche je oveľa viac miest, kde môžu vzniknúť tepelné mosty. Medzi najobľúbenejšie materiály patria betónové a keramické krytiny.

SEDLOVÁ VERZUS PULTOVÁ STRECHA – PRE AKÝ TYP SA ROZHODNÚŤ?

Radí Ing. Vladimír Peťko

SEDLOVÁ STRECHA - Je to jedna z najjednoduchších a najpoužívateľnejších typov striech na rodinných domoch. Má jednoduchý tvar, ktorý tvoria dve strešné roviny slúžiace na odvádzanie vody na dve strany. Hlavnou výhodou tejto strechy je možnosť použitia rôznych vikierov a variabilita rozmiestnenia okien priamo v strešnej rovine. Sklon pri tejto streche je spravidla 35 až 45 stupňov, čo je vlastne jedna z jej ďalších výhod. Nakoľko nám vzniká možnosť vytvorenia obytného podkrovia, a tým využitie priestorov pod strechou. Strechu je možné upravovať podľa prostredia, kde má byť postavený dom, a to napríklad zvyšovaním sklonu v oblasti väčšieho predpokladu zrážok snehu. Medzi nevýhody by som zaradil asi iba zložitejšiu a náročnejšiu konštrukciu.

PULTOVÁ STRECHA - Na rozdiel od sedlovej strechy má len jednu rovinu, ktorá odvádza dažďovú vodu len na jednu stranu. Medzi najväčšie výhody by som považoval možnosť využitia rôznych druhov krytín od keramickej, betónovej, kovovej až po vegetačné – zelené strechy a dokonca PVC fólie. Jednou z ďalších výhod pultovej strechy je, že predstavuje kompromis medzi sedlovou a plochou strechou. Jej konštrukcia je jednoduchšia ako u sedlovej strechy a taktiež menej náročná na zaťaženie ako u plochej strechy. Najčastejšie sa tieto strechy používajú pri stavbe budov na okraji pozemkov alebo v prípade, keď klient plánuje prestrešenie napríklad parkovacieho miesta pri dome. Medzi nevýhody môže patriť väčšie prehrievanie domu ako u sedlovej strechy.

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie