https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

RIMADESIO - COVER

Taliansky výrobca šatníkových systémov a posuvných dvier, zameriavajúci sa na výrobu svojich produktov z ušľachtilých materiálov ako sklo a hliník predstavuje novinku Cover!

Ide o systém jednokrídlových závesných dverí s inovatívnymi funkciami. Tie sú navrhnuté tak, aby vyriešili všetky skladovacie potreby súčasného bývania od obývacieho priestoru až po šatňu, vrátane profesionálneho pracovného priestoru. 

Nosná konštrukcia, ktorá je pripevnená k stropu a podlahe, obsahuje neviditeľné závesy dverí a upevňovacie stĺpiky pre police s vnútorným osvetľovacím systémom.

Vnútorné zariadenie poskytuje podstavce, police, tyčové vešiaky a zásuvkové jednotky. Všetky prvky sú upevnené priamo na stojanoch bez viditeľných skrutiek a rozloženie je možné kedykoľvek a jednoducho upraviť.

www.stopka.cz/sk

Miele Center Stopka Bratislava

Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie