https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

5 PRINCÍPOV INTERIÉROVÉHO DIZAJNU - PRIESTOR A FÓKUS

23.07.2018 │ Aby bol výsledný vzhľad interiéru po vizuálnej i kompozičnej stránke uspokojivý, usporiadanie jednotlivých prvkov v priestore by malo podliehať základným pravidlám, ktoré dizajnéri zhrnuli do niekoľkých princípov interiérového dizajnu. Ide o spôsoby, akým sa jednotlivé prvky použijú, usporiadajú a zorganizujú pre dosiahnutie vyváženého interiéru. V predošlom dieli článku o princípoch dizajnu sme si predstavili prvý princíp proporcionality, čiže dosiahnutie vizuálnej rovnováhy prostredníctvom správneho rozloženia objektov v miestnosti. V druhej časti vám s dizajnérkou Renatov Botev priblížime priestor a fókus čiže dôraz ako ďalšie dva dôležité princípy pre dokonalý dizajn vášho domova. Ak chcete, aby bol výsledok skutočne profesionálny, nebojte sa osloviť interiérových dizajnérov či architektov, ktorí vám nielen pomôžu aplikovať naše princípy do praxe, ale určite prídu aj s novými nápadmi a pohľadom na váš interiér. 

2 PRIESTOR

Projektovanie interiéru zahŕňa organizovanie jednotlivých prvkov v priestore, ktorý je však pred samotnou realizáciou potrebné dôkladne vyhodnotiť a definovať. Prvý krok v procese definície priestoru spočíva v trojrozmernom vymeraní miestnosti a zakreslení elevácie stien. Po zistení rozmerových skutočností a charakteru miestnosti (malá, veľká, prechodná, podkrovná) by vaša pozornosť mala smerovať k určeniu jednotlivých nedostatkov a predností interiéru a teda, či sa v ňom nachádza niečo s historickou alebo architektonickou hodnotou, aký poskytuje výhľad, koľko má okien a aké množstvo svetla cez ne dovnútra dopadá. 

Taktiež by vás malo zaujímať, kadiaľ vedie potrubie a elektrické rozvody a ktoré časti si vyžadujú renováciu alebo ako ich vizuálne opotrebenie možno využiť v prospech dizajnu miestnosti. Ujasnenie týchto, navonok možno samozrejmých informácií, vám výrazne uľahčí rozhodovanie, výber jednotlivých objektov a tiež vám pomôže znížiť finančné náklady spojené s prípadnou rekonštrukciou.

PRAVIDLO TRETÍN

Kompozícia správne usporiadaného interiéru sa opiera o pravidlo tretín, ktoré sa odvoláva k myšlienke horizontálneho a vertikálneho delenia priestoru na tretiny. Na základe toho by mali najdôležitejšie prvky kompozície spadať na línie medzi nimi, výsledkom čoho je vizuálne zaujímavejšia a harmonickejšia kompozícia, než keby boli objekty usporiadané rovnomerne v strede. Základná myšlienka spočíva v tom, že informácia a predmety v trojiciach sa zdajú byť viac príťažlivé, zapamätateľnejšie a efektívnejšie ako iné počty objektov. Toto pravidlo sa aplikuje v interiéri na všetko od dekorácie okna až po množstvo nábytku v izbe. Určuje výšku kozubu a tiež veľkosť koberca. Správne nadizajnovaný priestor sa skladá z troch farieb, ktoré vystihuje pravidlo 10-30-60. V praxi to znamená, že dominantná farba interiéru by mala pokrývať 60% celkovej plochy miestnosti, a preto by mala byť použitá najmä na stenách a podlahe. Sekundárna farba predstavuje 30% priestoru, väčšinou prítomná na nábytku a 10% zastúpenie má výrazná farba vnášajúca do miestnosti akcent.

3 FÓKUS/ DÔRAZ

Každá miestnosť má svoje ohnisko v podobe architektonického alebo iného objektu. Najčastejšie úlohu ústredného bodu plní krb, veľkoformátové umelecké diela či nábytok väčších rozmerov. Práve tretí princíp interiérového dizajnu nazývaný tiež dôraz usiluje pomocou kontrastných prvkov dostať vybrané predmety do centra pozornosti. Na pridanie dôrazu v záchytnom bode sa najčastejšie používajú výrazné farby, textúry a nápadité formy, schopné pritiahnuť záujem o vybraný predmet a dosiahnuť tak nápaditý, no zároveň vyvážený vnútorný priestor.

 

↑ Pravidlo tretín v praxi - vstupná hala do veľkorysej obývačky tvorená konzolou nadekorovanou tromi predmetmi. Šírka zrkadla má dve tretiny dĺžky konzoly. Dva dekoratívne predmety na jej ľavej strane sú príkladom tvorby rytmu stupňovaním. Kompozícia zrkadla a nástenných lámp je v symetrickej rovnováhe.

ĎALŠIE DVA PRINCÍPY INTERIÉROVÉHO DIZAJNU VÁM PREDSTAVÍME V ĎALŠEJ ČASTI ČLÁNKU UŽ ČOSKORO.

AUTOR: PG v spolupráci s Renatov Botev
FOTO: HERMAN MILLER, HOLLEX, KNOLL, NULL, ARCHÍV FIRIEM A REDAKCIE VIZUALIZÁCIE RENÁTA BOTEV