Hotel Color
  • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Knižničné mestečko

7. 1. 2014 / Autor: AM, LT

Moderná a zodpovedajúca požiadavkám doby. Presne takáto je Univerzitná knižnica v Ružomberku, ktorú by sme neskromne mohli označiť za stavbu Slovenska v roku 2013.

Už takmer desaťročie sa diskutovalo o výstavbe Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (KU). Prvotným krokom bolo vyhlásenie urbanistickej súťaže vtedajšieho dekana Filozofickej fakulty doc. Imricha Vaška, no konkrétny plán prezentoval v roku 2008 rektor KU prof. Tadeusz Zasepa. Ústrednou myšlienkou bolo vytvoriť multifunkčný objekt, ktorý bude slúžiť pedagógom, študentom, ale aj celému regiónu, kraju a Slovensku.

Autormi projektu sú Ing. Ján Potoma, Ing. Arch. Stanislav Šutvaj v spolupráci s Mgr. Art. Matúšom Bišťanom.

Univerzitná knižnica je umiestnená na západ od existujúcej budovy Filozofickej fakulty KU a  komplexne urbanistické riešenie nadväzuje na industriálny štýl Texikomu, ktorého prestavba je plánovanou súčasťou budúceho univerzitného kempusu. 

Železobetónový skelet pozostáva z vonkajšieho plášťa, ktorý je kombináciou presklených plôch a prevetrávaného metalického obkladu. Materiál vonkajšej plošiny je vyrobený z cédrového dreva. 

 

Foto: Katolícka unverzita Ružomberok, Martin Buzna

Celý článok nájdete v magazíne TRENDY BÝVANIE (december - január 2014).

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie