Hotel Color

ZDRAVÝ INTERIÉR

3.10.2018 | Príjemná a zdravá vnútorná klíma, to je predovšetkým optimálna, stabilná vlhkosť a teplota vzduchu. Optimálne regulovať vlhkosť v interiéri a zároveň zabrániť rastu plesní a škodlivých mikroorganizmov dokážu aj ekologické vápenné materiály bez obsahu škodlivín zo systému Baumit Klima, ktoré v porovnaní s bežnými omietkami dokážu v krátkom čase absorbovať nadbytočnú vlhkosť zo vzduchu, uskladniť ju a následne ju postupne podľa potreby vrátiť späť do interiéru. 

RECEPT NAŠICH STARÝCH OTCOV

Plocha vnútorných stien v byte alebo dome tvorí významné percento z celkovej plochy vnútorných povrchov. Výber správnej omietky je teda opodstatnený. Ak sa na chvíľu obzriete do minulosti, zistíte, že veľká časť stien bola omietnutá hlinenými omietkami a natretá vápnom. V tom čase neexistovali žiadne high-tech technológie na skúmanie materiálov. Ľudia až svojimi skúsenosťami prišli na to, ktoré materiály im dokážu zabezpečiť väčší komfort pri bývaní. Položili ste si už niekedy otázku, prečo naši starí otcovia natierali svoje steny pravidelne vápnom? „Vápno patrí medzi najstaršie spojivá na výrobu mált, omietok a farieb. Dokonca aj jeho tradičná výroba ostáva pôvodná. Vápno je v stavebníctve stále žiadané najmä kvôli svojmu zloženiu a vlastnostiam. Vďaka zásaditému charakteru nemajú plesne a patogénne mikroorganizmy žiadnu šancu. Práve kvôli dezinfekčným účinkom sa v minulosti steny natierali vápnom. Materiály s obsahom vápna a vhodnými plnivami vytvárajú mikroporéznu štruktúru, ktorá je schopná absorbovať vodnú paru z prostredia alebo v prípade suchého vzduchu ju vydať naspäť. Tým pozitívne ovplyvňujú relatívnu vzdušnú vlhkosť. Zároveň ide o ekologický materiál. Vyrába sa zo surovín (vápenca), ktorého zásoby sú bohaté a suroviny na spracovanie sa dovážajú len z minimálnych vzdialeností. Výroba je prakticky bezodpadová. Vápno je uhlíkovo takmer neutrálne. Pri tvrdnutí vápna karbonizáciou sa uvoľňované CO2 pri výrobe spotrebováva na vytvrdnutie malty,“ odpovedá Tibor Blaško, quality manager spoločnosti Baumit. Hlinené a vápenné omietky svojimi vlastnosťami a zložením dokážu výrazne ovplyvňovať vlhkosť v interiéri.

OMIETKA BAUMIT KLIMAWHITE V HLAVNEJ ÚLOHE

Baumit sa pri vývoji vnútorných omietok snažil využiť práve vyššie spomenuté vlastnosti omietok, zároveň však usiloval neubrať na kvalite a jednoduchosti spracovania omietok, ktoré má v svojej ponuke. Výsledkom je produktová rada Baumit Klima, ktorej hlavným predstaviteľom je vnútorná strojová omietka na báze vápna Baumit KlimaWhite.

Na akom princípe fungujú omietky z radu Baumit Klima? Petra Chebenová, produkt manager spoločnosti Baumit vysvetľuje: „Jedinečná príroda už „vymyslela“ všetko, preto aj pri vývoji Klima produktov hľadali ich tvorcovia inšpiráciu práve tam, pričom pátrali po prírodných štruktúrach, ktoré dokážu výnimočným spôsobom regulovať vlhkosť. Ideálnym vzorom sa stala morská špongia. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre dokáže vzhľadom k svojmu objemu absorbovať obrovské množstvo vlhkosti, ktorú následne postupne odovzdáva späť do prostredia. Inými slovami – ide o dokonalý systém regulácie vlhkosti, teda presne to, čo dokážu aj naše Klima omietky.

Základom úspechu pri vývoji Klima omietok sa tak stalo nájdenie vhodnej kombinácie materiálov, ktoré po vyzretí omietky vytvoria fungujúcu špongiovú štruktúru, podobnú tej, ktorú poznáme z prírody. Veľké množstvo testov a laboratórnych meraní napokon prinieslo želaný výsledok v podobe kombinácie vápencového kameniva s ľahkým perlitovým plnivom a ideálneho spojiva na báze vápna doplneného malým množstvom bieleho portlandského cementu.

Perlit dodáva omietke mikroporéznu štruktúru, vysokú paropriepustnosť, ako aj lepšie spracovateľské vlastnosti. Vápencové kamenivo a spojivo kombinujúce vápenný hydrát a malé množstvo cementu je zárukou dostatočnej pevnosti omietok, obsiahnutý cement zároveň prispieva k vytvoreniu stabilnejšej mikroporéznej štruktúry umožňujúcej v maximálnej miere regulovať vlhkosť.

Kombinácia vápencového plniva s vápenným spojivom vytvárajú zásaditý charakter omietok (pH Klima omietok je 10-11), vďaka čomu majú Klima omietky prírodne dezinfekčné vlastnosti a pôsobia ako prirodzená ochrana pred mikroorganizmami, vrátane zdraviu škodlivých húb a plesní.

Klima omietky nie sú žiaden „zázrak“. V skutočnosti ide o vyváženú kombináciu prírodných, minerálnych surovín, ktoré rozhodne nie sú nijakým zdrojom škodlivín. Naopak, vytvárajú jedinečnú mikroporéznu štruktúru omietky, ktorá prirodzene reguluje vlhkosť v interiéri a jej zásaditý, prirodzene antibakteriálny charakter navyše chráni ľudské zdravie pred škodlivými hubami a plesňami.“

www.baumit.sk

 

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie