https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ZDRAVŠIA BUDÚCNOSŤ SI VYŽADUJE NOVÝ PRÍSTUP K NAVRHOVANIU BUDOV

Život vo vlhkých a plesnivých domácnostiach zvyšuje hrozbu vzniku astmy až o 40 %. Pokiaľ s týmto faktom nezačneme okamžite bojovať, ohrozíme tak svoje zdravie.

Prieskum analytického inštitútu YouGov, ktorý je súčasťou štúdie Indoor Generation prebehol v marci a apríli 2018 v 14 krajinách naprieč Európou a Severnou Amerikou. Správa odhalila, ako približne 16 000 ľudí vníma spôsob ich života a čo prispieva k ich osobnému zdraviu. Poukázal na mylnú predstavu drvivej väčšiny ľudí (77 %), ktorí si myslia, že vzduch v interiéri je rovnako alebo menej znečistený ako vonkajší vzduch. Takmer jedna tretina opýtaných Slovákov si myslí, že vzduch v interiéri je menej znečistený ako vzduch vonku a o pomere znečistenia vzduchu vnútri a vonku je správne informovaných 17 % oslovených Slovákov. Prieskum navyše odhalil nedostatočné pochopenie významu prirodzenej ventilácie.

Podľa starších prieskumov vieme, že Európania považujú kvalitu svojho domáceho prostredia za dôležitejšiu, ako zdravú stravu alebo fyzické aktivity. Aktuálny prieskum YouGov však odhalil veľmi nízku úroveň znalostí o tom, ako si vlastne zdravý domov vytvoriť.

PODCEŇUJEME MNOŽSTVO ČASU, KTORÉ TRÁVIME VNÚTRI

Podľa informácií, ktoré priniesol prieskum YouGov, si väčšina opýtaných neuvedomuje množstvo času, ktoré trávi vo vnútri. 39 % opýtaných tvrdí, že vnútri trávi len 14 hodín a menej. Skutočnosť je však taká, že väčšina ľudí trávi (na rozdiel od predchádzajúcich generácií) až 90 % svojho času vnútri, často v tmavých a zle vetraných budovách. Skupina týchto ľudí sa stále zväčšuje, čo vedie ku vzniku tzv. INDOOR GENERATION. Jedna zo šiestich osôb (15 %) dokonca priznala, že počas 24 hodín vôbec nevyjde z domu. Z opýtaných si fakt, že trávia až 24 hodín denne uzavretí doma, v práci alebo inde, uvedomuje len 10 % Slovákov.

Práve sprístupnením výsledkov najnovšieho prieskumu, spoločnosť VELUX dúfa vo zvýšenie povedomia ohľadne dôležitosti navrhovania zdravých budov, ktoré sú dobre vetrané a tešia sa tak dostatku denného svetla a čerstvého vzduchu. V dlhodobom meradle by chcel VELUX povzbudiť architektov a projektantov, aby bol v každej budove zabezpečený prísun denného svetla a čerstvého vzduchu.

BUDOVA BY MALA PODPOROVAŤ SPRÁVNY TIKOT CIRKADIÁNNYCH HODÍN ČLOVEKA

Tipy nižšie môžu fungovať ako návod pre tých zákazníkov, ktorí plánujú rekonštrukciu alebo novostavbu – nech je objekt komerčný alebo súkromný, nemali by zabúdať na princípy tzv. cirkadiánneho domu.

MYSLITE NA DÔLEŽITOSŤ:

  • čerstvého vzduchu – je dôležité doma vetrať aspoň dvakrát denne, čo zahŕňa umiestnenie okien v rôznych výškach. Vďaka tomu môžete doma vetrať efektívnejšie, prostredníctvom tzv. komínového efektu.
  • denného svetla – počas rekonštrukcie môžete napraviť chyby a pokiaľ máte doma málo denného svetla, nebojte sa ho do interiéru priniesť viac.
  • čo najnižšieho počtu zdrojov, ktoré by mohli viesť k vytváraniu zbytočnej vlhkosti a následne aj k plesniam;
  • čistých kobercov.

ZAUJÍMAVOSTI:

  • Súčasná INDOOR GENERATION trávi vnútri budov až 90 % svojho času.
  • Vzduch vnútri budov môže byť až päťkrát viac znečistený ako vzduch vonku. Podľa prieskumu YouGov si to neuvedomuje až 77 % respondentov.
  • Jednou z najviac znečistených miestností v dome z hľadiska kvality ovzdušia je často práve detská izba.
  • Najnovšia štúdia spoločnosti VELUX skúma dôležitosť denného svetla a čerstvého vzduchu pre zdravie človeka.

www.velux.sk

Text a foto: VELUX

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie