• TRENDY Design Days
Kongres & Wellness Hotel PARTIZÁN ****

TRENDY DESIGN DAYS 2015: Poradenstvo zdarma využili desiatky návštevníkov

12.10.2015 8. – 10. októbra sa v bratislavskom Auparku konal prvý ročník odborno-poradenskej akcie s názvom TRENDY DESIGN DAYS 2015. Bezplatne poradiť od dizajnérov, architektov a odborníkov z firiem z oblasti architektúry, nábytku a stavebníctva si nechali desiatky ľudí.

Akcia sa konala od štvrtka do soboty a jej cieľom bolo predovšetkým ponúknuť návštevníkom Auparku zdarma poradenstvo vo všetkých otázkach ich bývania a zároveň aj prostredníctvom takejto formy poradenstva šíriť osvetu v oblasti dizajnu,  architektúry a moderného stavebníctva. Magazín TRENDY BÝVANIE sa dlhodobo zaoberá spopularizovaním týchto odvetví aj v neodborných kruhoch, a to aj pomocou podobných akcií akými sú TRENDY DESIGN DAYS 2015. Tento raz sa však pozornosť zameriavala na ľudí, ktorí podobné podujatia nevyhľadávajú cielene, aj preto sa akcia nekonala v rámci tematického veľtrhu, ale v jednom z najnavštevovanejších obchodných domov na Slovensku. Otázka bývania je jednou z primárnych potrieb každého človeka a aj TRENDY DESIGN DAYS 2015 sú nepriamou formou ako širokej verejnosti poradiť a priniesť dizajn a modernú architektúru do každodenného života.   

Počas troch dní magazín TRENDY BÝVANIE vytvoril v centrálnom priestore obchodného domu nielen zónu odborného poradenstva, ale aj dizajnové miesto s pohodovou atmosférou, kde sa vystriedali umelci, známe osobnosti i verejnosť. Popri interaktívnych prednáškach od odborníkov z oblastí dizajnu, architektúry a stavebníctva na rôzne zaujímavé témy si návštevníci mohli vychutnať  výbornú kávu od baristov zo slovenskej pražiarne Caffé ORO, prečítať si popri tom najnovšie vydanie časopisu TRENDY BÝVANIE a zároveň využiť na príjemné posedenie pohodlný dizajnový nábytok. Najatraktívnejším bodom programu bolo, samozrejme,  individuálne poradenstvo od skutočných odborníkov v oblasti interiérového dizajnu, nábytku, kuchýň, kúpeľní, fasád, osvetlenia či záhradnej architektúry.  V týchto otázkach ľuďom radili experti a odborníci zo spoločností DECODOM, HOUSEGARDEN, BAUMIT, KARPIŠ, LAUFEN, FRAXIS, HILKOVIČ a SMARTLIGHT a dizajnéri Jozef Tučný, Michal Staško  a Monika Kassayová. Veľký úspech taktiež zožal kútik pripravený pre najmenších návštevníkov, ktorí sa mohli vyšantiť na vakoch TULI a zároveň ukázať, ako si oni predstavujú dizajn a architektúru, za čo dostali sladké odmeny. Trojdňovým trendovým maratónom hostí sprevádzal moderátor a herec Karol Csino. 

Odborno-poradenská akcia TRENDY DESIGN DAYS 2015 sa konala pod záštitou magazínu TRENDY BÝVANIE touto cestou chceme poďakovať aj našim partnerom, ktorí prispeli k úspešnému prvému ročníku. 

Autor: EV
Foto: Archív redakcie

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie