https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA - FASCINUJÚCE VEGETAČNÉ STENY A FASÁDY

Architektúra a urbanizmus z hľadiska ekológie a udržateľnosti dnes čelia veľkej výzve. Zahusťovanie a zaberanie zelených plôch stavebnými a investičnými činnosťami má preukázateľne negatívny dopad na životné prostredie, na čo architekti zareagovali holistickým prístupom. Problematiku nedostatku zelene v mestách sa rozhodli riešiť systémom vegetačných stien a fasád, ktorý priniesol reálnu odpoveď na chýbajúcu zeleň v husto urbanizovanom prostredí.

Klíma a životné prostredie sa v mestách už výrazne odlišuje od okolitej krajiny, a to vo viacerých aspektoch – v teplote, vlhkosti, klíme a v kvalite ovzdušia. To, že zeleň zohráva pri optimalizácii týchto faktorov nezastupiteľnú úlohu netreba nikomu pripomínať. Zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť, hlučnosť a taktiež sa podieľa na ochrane biodiverzity a vo vzťahu k verejným priestorom poskytuje významné ekosystémové služby. Čo ak však neexistuje dostatok miesta na výsadbu stromov a zelene? Sofistikovaným riešením sú práve vegetačné vertikálne steny, ktoré originálnym spôsobom vnášajú zeleň do mestských častí. Ich environmentálny aspekt badať aj vo vzťahu k miestnemu ekosystému a prepojenosti jednotlivých verejných priestorov  a v neposlednom rade má tiež psychologickú a estetickú funkciu.   

 

Premyslený systém

Vyhotovenie zvislých vegetačných stien v interiéri a na vonkajšom plášti budov ponúka možnosť vytvorenia naozaj rozmanitých estetických a z architektonického hľadiska zaujímavých plôch, trvalo porastených vegetáciou.

Vďaka termickým izolačným účinkom sú pre stavebné objekty z energetického hľadiska veľmi efektívne. Pomáhajú pri znižovaní spotreby energie, a to ako v zime, tak aj v lete, tým že poskytujú prirodzený systém chladenia. Vertikálne záhrady tiež zabezpečujú účinný spôsob čistenia ovzdušia. Okrem lístia a jeho procesu fotosyntézy sa na tom podieľajú aj korene a všetky mikroorganizmy, ktoré v kooperácii s rastlinou pracujú ako čistička vzduchu. Znečistené častice pomaly rozložia, mineralizujú a vytvoria rastlinné hnojivo.

Krása umocnená zámerom

Základom systému vertikálnych záhrad a ich pestovania bez potreby pôdy je využitie schopnosti koreňov rastlín dodávať stabilitu a živiny nielen v pôde, ale aj na rôznych povrchoch od skál, kmeňov a konárov stromov až po rôzne útesy. Bez potreby ťažkých pôd je systém veľmi ľahký a môže tak byť implementovaný na akejkoľvek stene bez ohľadu na veľkosť.

V uzavretých priestoroch trávime 80 – 90% nášho času a ovzdušie v rôznych budovách nespĺňa často základné kvalitatívne parametre, pretože obsahuje množstvo škodlivých látok. Jednak kvôli nesprávnemu systému vetrania a vykurovania, ale množstvo škodlivín sa permanentne uvoľňujú aj cez stavebné materiály a rôzne interiérové prvky ako rozpúšťadlá, laky či lepidlá. Pri rôznych výskumoch sa zistilo, že niektoré druhy rastlín dokážu účinne pohlcovať tieto škodliviny, preto rastlinná stena v interiéri môže byť veľmi efektívnym rozhodnutím, a to aj po dizajnovej stránke. Zredukuje nežiaduce látky, zvýši úroveň vlhkosti , zlepší duševnú pohodu človeka a navyše bude neodolateľným prvkom, ktorý dodá celému priestoru exkluzivitu.

Na základe objavu vertikálnych záhrad svet architektúry zaznamenal revolúciu vo výstavbe rezidenčných futuristických projektov, v rámci ktorých si komunita bývajúca v  komplexe bude schopná vypestovať vertikálnym spôsobom základné potraviny a podieľať sa tak znižovaní emisií v ovzduší a podporovať myšlienku udržateľnosti.