https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ODVIAŽTE SA PRI NÁVRHU OKIEN - ROHOVÉ OSADENIE OKNA

 Moderná architektúra čoraz viac v stvárnení stavieb presadzuje kreatívne riešenia. Nemusí však ísť len o fasádny systém alebo osobitý tvar, aby ste dosiahli jedinečný vzhľad vášho domu. Originálny výraz mu zabezpečíte, ak sa pohráte s rôznou polohou a veľkosťou okenných otvorov. Čo tak jedno umiestniť v jeho nároží?

RADÍ ODBORNÍK ING. MICHAL VANĚK

Okná a akékoľvek presklené časti fasády výrazne ovplyvňujú architektonický výraz domu, podieľajú sa na pozitívnom vizuálnom vnímaní stavby a tiež jej optimálnom energetickom koeficiente. Ak sa rozhodnete pre rohové osadenie okna, musí pôsobiť harmonicky a logicky rovnako z exteriéru i interiéru. Použitie rohových okenných konštrukcií zjemní geometrickú prísnosť domu a opticky odľahčí hmotu stavby. Umožnia vám tiež intenzívnejší kontakt s exteriérom a do interiéru vnesú viac denného svetla, obzvlášť, ak siahnete po veľkoformátových oknách. Ideálne riešenie poskytujú napríklad pri nevhodnej orientácii domu tým, že umožnia prístup svetlu z dvoch svetových strán. Rozširujú možnosti aj z pohľadu dispozície interiéru a jeho zariadenia.

 

OSADIŤ ROHOVÉ OKNO SKLO NA SKLO?

Okno umiestnené v nároží domu plní aj statickú funkciu, preto je veľmi dôležité jeho správne a kvalitné vyhotovenie. Osadiť rohové okno možno tromi spôsobmi. Pomocou montážneho hranola, spoločným rohovým stĺpikom alebo spojením sklo/ sklo. V tomto prípade však hrozí najväčšia pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov, pretože spojovací tmel nevykazuje optimálne hodnoty prestupu tepla. Navyše môže v tomto mieste dochádzať k zvýšenej kondenzácii vlhkosti a pár. Nárožný detail s lepeným spojom sklených tabúľ síce zabezpečí vizuálne atraktívny výsledok, ktorý pozdvihne vzhľad fasády, z technického hľadiska a tepelnoizolačných vlastností stavby prináša nepríjemnosti. Použité sklá musia byť minimálne kalené a zlepené UV odolným silikónom, čo sa výrazne odrazí na cene realizácie. Navyše v súčasnosti, keď v rámci požiadavky na nízkoenergetickú výstavbu sú už štandardom trojité sklá, ich spojením vznikne čierny roh (50/60), ktorý už nie je taký nebadateľný, ako by sme očakávali. Tieniaca technika sa potom montuje pomocou laniek, ktoré nedostatočne odolávajú vetru a počas nepriaznivého počasia spôsobujú nadmerný hluk.

MONTÁŽ PROSTREDNÍCTVOM STĹPIKA 

Finančne najmenej náročným riešením je spojenie rámov okien montážnym hranolom. Z pohľadu statickej a optickej stability sa však montáž rohového okna odporúča prostredníctvom stĺpika. Realizácia rohového okna pritom nekladie žiadne špeciálne požiadavky na stavebnú pripravenosť a v zásade sa nelíši od osadenia klasických okien. Aj to najkvalitnejšie okno však nebude funkčné, pokiaľ nebude správne osadené. Technicky najnáročnejšou fázou je osadenie spoločného stĺpika, ktorého rozmery sú pri bežnom charaktere rodinného domu 80 x 80 x 8 mm. Na preklenutie rohového otvoru sa tradične používa železobetónový nadokenný preklad bez podpery, prípadne dva preklady stretávajúce sa v rohu na stĺpe či pilieri. Preklad je vybavený univerzálnou schránkou, do ktorej je možné kotviť vonkajšiu roletu alebo žalúzie. Aj z tohto dôvodu predstavuje spojenie pomocou stĺpika efektívnejší spôsob realizácie rohového okna, pretože zabezpečenie kvalitného tieniaceho systému má zásadný vplyv na spotrebu energií v domácnosti. V zime sa výrazne znížia náklady na vykurovanie tým, že teplo neunikne von a v lete naopak, zabráni prieniku slnečných lúčov dovnútra, čo obmedzí potrebu prevádzky klimatizácie. Keďže rohové zostavy sa zasklievajú až na mieste, do vzniknutého otvoru sa napokon osadia okenné tabule. Netreba zabúdať na vytvorenie kvalitnej izolácie okennej konštrukcie pomocou tesniacich systémov, ktorých voľba závisí predovšetkým od toho, či ide o rekonštrukciu alebo osádzanie okna do novostavby, a teda či sa v okolí okna už nachádza zateplenie a omietka.

OKENNÉ PROFILY A SKLÁ 

Výber okenných profilov a skiel nie je v prípade rohových okien nijak limitovaný. K dispozícii je široká škála produktov, ktorá uspokojí vaše požiadavky. Spojením prírodných vlastností a vysokej odolnosti hliníka tvoria takmer dokonalý konštrukčný prvok drevohliníkové okná. Nevyžadujú si takmer žiadnu údržbu, odolávajú poveternostným vplyvom a vyznačujú sa extrémnou životnosťou. Ich šikovné konštrukčné prevedenie poskytuje stavbe výborné izolačné vlastnosti a v neposlednom rade aj dizajnové prednosti. V interiéri si zachovávajú prírodný vzhľad dreva a z vonkajšej strany umožňujú dokonalé zladenie s fasádou vďaka širokej farebnej palety hliníkového plášťa. Výber skla prenechajte na projektanta, ktorý optimálne posúdi všetky okolnosti vzhľadom na ostatné stavebné prvky a vzájomnú funkčnosť a efektívnosť. Zohľadňuje sa predovšetkým koeficient prestupu tepla, solárny faktor a vzduchová a zvuková tesnosť. Ak sa rozhodnete pre drevohliníkový profil, ako výplň jednoznačne zvoľte termoizolačné trojsklo s koeficientom prestupu tepla U = 0,59 W/m2/K (možné i nižším) a so zvukovou izoláciou 32 dB a viac. Znížite tým energetickú náročnosť domu, zaistíte príjemnú klímu v domácnosti a tiež dostatočnú bezpečnosť všetkým jej obyvateľom.

AUTOR: PG
FOTO: Archív redakcie