Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Zuzana, Ružomberok - Ako na starožitný nábytok?

Zuzana, Ružomberok - Ako na starožitný nábytok?
Otázka: 
"Dobrý deň,
Zdedila som po starých rodičoch nádhernú spálňu z roku 1942. Je vyrobená z čerešňového dreva, povrchovo upravená asi 0,5 mm silnou pravou orechovou dýhou. Povrch je ešte upravený šelakom, vylešteným do stredne vysokého lesku. Lenže na niektorých miestach je dýha narušená, niekde sú malé fliačiky, také svetlé. Čo by ste mi odporúčali, aký spôsob reštaurovania, prípadne opravy a ako ju mám udržiavať? Jediné čo viem, je že šelak sa nesmie leštiť ani umývať bežnými čistiacimi prostriedkami." Zuzana, Ružomberok
 

 

Odpoveď: 
Dobrý deň,
Šelak je prírodný lak, ktorý sa vyskytuje v podobe šupiniek a rozpúšťa sa v liehu. Nábytok je potrebné vyčistiť čistou vodou,  naniesť šelakovú politúru, po zaschnutí preleštiť suchou flanelovou handričkou niekoľko krát. Dýhy sa opravujú ťažšie, veľmi poškodená dýha (zdutá, premočená ... ) sa musí odstrániť a nahradiť iným kusom dýhy v rovnakej kvalite, ktorý sa prilepí stolárskym lepidlom. Následne sa povrch jemne vybrúsi, namorí sa do požadovaného odtieňa a nalakuje sa šelakom. Po vyschnutí a vytvrdnutí sa povrch opäť rozleští do požadovaného lesku. V prípade nábytku do spálne sú to ale veľké plochy, preto odporúčam túto prácu zveriť reštaurátorovi.
 
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie