Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Viliam, Žilina - Ako premaľovať izby?

Viliam, Žilina - Ako premaľovať izby?
Otázka: 

"Dobrý deň, plánujeme s manželkou premaľovať steny v dvoch izbách (detská izba a spálňa). Uvažovali sme nad tapetami, no napokon sme sa rozhodli pre farbu. Problém je v tom, že detská izba bola pôvodne namaľovaná sýtou ružovou farbou a vzhľadom na to, že dcéra už je v puberte, chce mať izbu svetlo-béžovú s jednou hnedou stenou. Spálňu máme momentálne bielu a chceli by sme ju prerobiť a zariadiť v prírodných krémovo-zelených tónoch. Poznáme viacero postupov premaľovania, no nevieme sa rozhodnúť ktorý je v tomto prípade najlepší. Prosíme o radu." Viliam, Žilina

 

Odpoveď: 

Dobrý deň, ako správne píšete, existuje viacero postupov a názorov na premaľovanie stien. Niektorí sa prikláňajú k použitiu efektívneho (no finančne náročnejšieho) primera pri každom premaľovaní, iní tvrdia, že v niektorých prípadoch stačí iba samotná farba. Najvhodnejším postupom pre obe izby bude začať s prípravou podkladu. Všetky steny je potrebné dôkladne umyť a odmastiť. Po umytí a odmastení je nutné skontrolovať, či sa v stenách nevytvorili pukliny alebo drobné diery, ktoré je treba vyplniť elastickou výplňovou hmotou. Pre dokonalý výsledok je vhodné po vyplnení steny prebrúsiť a opäť umyť. Pri umývaní treba dať pozor aby steny nenavlhli (umývať teda vyžmýkanou, mierne vlhkou, v žiadnom prípade nie mokrou handrou alebo nasiaknutou špongiou). V detskej izbe odporúčame v každom prípade použiť kvalitný biely primer, vzhľadom na to, že pôvodná farba a želaná farba stien sa výrazne líšia. Následne po primeri nanesieme 2 - 3 vrstvy cieľovej farby. V spálni nie je primer potrebný, ak zvážime prechod z bielej na zelenú farbu. V spálni teda po umytí a príprave podkladu nanesieme iba 2 - 3 vrstvy cieľovej farby. Je potrebné dbať na to, aby sme farbu naniesli rovnomerne. Preto je ideálne maľovať za denného svetla, kedy sú svetelné podmienky najlepšie. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je nevyhnutné predošlú vrstvu nechať poriadne zaschnúť (ideálne 12-24 hodín).

10. 12. 2013

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie