https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

SCHODISKO - STAVEBNÝ PRVOK S POTENCIÁLOM

Najefektívnejší spôsob ako využiť zastavanú plochu domu je vertikálne členenie jeho vnútorného priestoru. Nevyhnutným a zároveň vítaným prvkom na prepojenie rôznych výškových úrovní sú schodiská.

Schodiská patria medzi stavebné prvky, ktoré disponujú obrovským potenciálom.  Ich rozmanitosť,  či už hovoríme o tvarovom, konštrukčnom alebo materiálovom prevedení, z nich robí jednu z najvariabilnejších stavebných častí domu. Navyše, ponúkajú až prekvapivo veľký priestor pre kreativitu.

Tradične praktické schody

Schodisko musí spĺňať celý rad rôznych atribútov, tým najdôležitejším je však funkčnosť. Veľkosť, tvar a umiestnenie schodiska do značnej miery ovplyvňujú dispozičné riešenie, ktoré sa premieta aj do charakteru riešeného priestoru. Z toho dôvodu sa tradične najviac využívajú dvojramenné schodiská s medzipodestou, ktoré sú nie len veľmi komfortné, ale i priestorovo úsporné. Pri centrálnom umiestnení v rámci domu totiž umožňujú prístup do všetkých okolitých miestností bez toho, aby bolo nutné ukrajovať  zbytočne veľa plochy na chodby. Pri vstupe do podkrovných priestorov je pritom možné využiť skosenie schodiskového ramena, ktoré korešponduje so sklonom strechy, čo umožňuje maximálne efektívne využitie priestoru.

 

V jednej línii

V modernej minimalisticky ladenej architektúre sa veľmi často stretávame s jednoramennými schodiskami, ktoré aj napriek svojej jednoduchosti dokážu byť zdrojom veľkých dizajnových prekvapení. Zaujímavým riešením môže byť napríklad schodisko, ktorého každý stupeň je samostatne votknutý do steny. Takéto schody potom pôsobia veľmi vzdušne a štýlovo. Bežnejším riešením sú samonosné schodiská, či už s jednou stredovou bočnicou alebo viacerými bočnými variáciami. Odlišné efekty je potom možné dosahovať napríklad použitím schodov s podstupnicami alebo bez nich. Veľmi netradične pôsobí napríklad jednoramenné schodisko medzi dvomi stenami, kde sú použité schody bez podstupníc. Svetlo prenikajúce spod schodov tu vytvára unikátnu až futuristickú atmosféru.

Uzavreté verzus otvorené

Tradičné dvojramenné schodiská s medzipodestou je možné situovať do výklenku medzi stenami dvoch miestností, pričom najbežnejším konštrukčným riešením je v takýchto prípadoch votknutá železobetónová doska. Výhodou takéhoto riešenia je možnosť úplného oddelenia schodiska od okolitých priestorov – napríklad, ak ide o schody vedúce do pivnice alebo bezpečnostné požiarne schodisko. Pokiaľ však chcete ťažiť z priestorotvorného potenciálu schodiska, je možné zvoliť ľahšie samonosné konštrukcie a nechať schodisko otvorené ako súčasť obytnej haly. Vertikále prepojenie s priestorom na podlaží je možné dosiahnuť vytvorením schodiskového zrkadla, prípadne i širšej galérie. V prípade medzonetového bytu alebo loftu, kedy je  otvorené podlažie vytvorené iba na časti dispozície, je tento efekt ešte výraznejší.

Tvarové variácie schodísk

Pokiaľ je schodisko plne priznané a v priestore tvorí solitérny prvok,  je možné viac sa pohrať s jeho tvarovým riešením. Klenotom interiéru bude točité schodiská so zrkadlom, ktoré môžu mať napríklad aj elipsovitý alebo esovitý tvar. Mimoriadne efektné a zároveň priestorovo úsporné sú vretenové schodiská, kde sú stupne votknuté do stredového stĺpika. Treba však rátať s tým, že ponúkajú o niečo nižší užívateľský komfort a je vhodné ich voliť len ako doplnkové schodisko. Vďaka širokej ponuke montovaných systémov sa  dnes schody posunuli skôr do polohy zariaďovacieho prvku. Okrem rýchleho, čistého a presného riešenia prinášajú tieto montované schodiskové systémy aj výnimočný estetický zážitok – v celku aj v každom detaile. Moderné schodiská sú ľahké a vzdušné, často bez podstupnice, takže priestor nezaťažujú. Vďaka medzerám medzi stupňami je zachovaná vizuálna kontinuita a dobré presvetlenie celého priestoru.

 

Nadčasové materiály

Svoj podiel na výslednom efektne schodiska má samozrejme aj použitý materiál. Svoj „comeback“ prežívajú monolitické železobetónové schodiská, ktorých konštrukcia sa v moderných domoch neskrýva, ale prirodzená štruktúra betónu zostáva priznaná ako pohľadový materiál. Tradičnými materiálmi, ktoré sa hodia rovnako dobre k vidieckemu aj mestskému štýlu sú drevo a kov. Oba tieto materiály je možné na výrobu schodísk použiť samostatne alebo v kombinácii s inými materiálmi. Imidžovou záležitosťou sú potom schodiská s priehľadnými sklenenými stupnicami, ktoré však nie sú ideálnym riešením pre každého. Kto trpí závratmi, môže takéto schody obdivovať iba na obrázku.

Flexibilné segmentové schody

Modernou alternatívou, ktorá ponúka veľkú flexibilitu pri tvarovaní schodiska, sú segmentové systémy. Nosná kostra schodiska je v tomto prípade zložená z dielcov, ktoré do seba zapadajú podobne ako stavce chrbtice. Vďaka možnosti zmeniť smer ramena v ktoromkoľvek bode schodiska je veľmi jednoduché prispôsobiť tvar schodov pôdorysnému riešeniu jednotlivých podlaží. Z tejto stavebnice sa dá hravo vyskladať akýkoľvek tvar schodiska a vyhnúť sa tak komplikovaným riešeniam napríklad pri zložitejších krivočiarych schodiskách. Tie sú voľbou v prípadoch, kedy je z dôvodu úspory priestoru nutné vynechať medzipodestu, čo je v rodinných domoch a bytoch z hľadiska noriem prípustné. Originálny vzhľad schodiska je potom už len akýmsi bonusom, ktorý prispieva k zvýšeniu estetickej hodnoty priestoru.

Bezpečnosť nadovšetko

Pri žiadnom schodisku by sa nemalo podceňovať bezpečnostné hľadisko. Chôdza po schodoch je vždy tak trochu rizikovou činnosťou a aby sa minimalizovalo riziko úrazu pri páde, je potrebné poskytnúť užívateľovi oporu v podobe zábradlia a madiel. Práve tieto prvky môžu významným spôsobom dotvárať dizajn schodiska. Zábradlie môže byť tvorené tyčovými, plošnými alebo inak tvarovanými prvkami. Obvyklým materiálom ich vyhotovenia je drevo, kov či bezpečnostné sklo. Správne navrhnuté zábradlie je veľmi dôležité najmä v dome, kde žijú malé deti. Medzery medzi jednotlivými prvkami nesmú presahovať 13 cm, aby dieťa nedokázalo do medzery prestrčiť hlavu. Výška zábradlia by mala dosahovať aspoň 90 cm.

 

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie