Hotel International

EDUARD BLÁHA OSOBNOSŤOU CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2017

15.2.2018 - Prestížne ocenenie Osobnosť cestovného ruchu - Holiday World Award za rok 2017 si dnes (15. 2. 2018) pri príležitosti slávnostného otvorenia veľtrhu prevzal MUDr. Eduard Bláha, prezident Zväzu liečebných kúpeľov SR a generálny riaditeľ kúpeľnej skupiny Spa & Wellness Nature Resorts. O jeho zvolení rozhodla prostredníctvom ankety svojimi hlasmi široká odborná verejnosť na profesijnom portáli iCOT.cz. Uspel tak v konkurencii desiatich ďalších výnimočných profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú cestovnému ruchu nad bežný rámec svojich pracovných povinností.

V prvých ročníkoch súťaže rozhodovala o víťazovi odborná porota zložená zo zástupcov tuzemských profesijných zväzov a ďalších profesionálov z rôznych oblastí cestovného ruchu, v rokoch 2016 a 2017 bolo hlasovanie porotcov doplnené o súbežnú anketu na stránkach iCOT.cz, kde sa mohla k zásluhám jednotlivých nominovaných vyjadriť odborná i široká verejnosť. Tohtoročný už štrnásty ročník ankety, ktorej hlavnými garantmi a vyhlasovateľmi boli vydavateľstvo C.O.T. media a spoločnosť INCHEBA EXPO PRAHA bol z pohľadu hlasovania revolučný. "Tento rok sme sa po prvýkrát pri vyhlasovaní ankety rozhodli riadiť výhradne zásadou Vox Populi, vox Dei 'a využiť vysokú návštevnosť B2B portálu iCOT.cz," komentuje spôsob hlasovania Eva Frindtová, konateľka vydavateľstva C.O.T. media a dodáva: "Viac ako 3 500 hlasujúcich je už veľmi silný mandát."

Do tohto ročníka ankety bolo nominovaných 11 tuzemských profesionálov z rôznych segmentov cestovného ruchu. "Už samotná nominácia je nemalým ocenením týchto ľudí, ktorí prinášajú do svojho odboru hodnoty vysoko nad rámec bežných pracovných povinností. Všetci nominovaní si zaslúžia prinajmenšom poďakovanie a úctu kolegov z cestovného ruchu," uvádza generálny riaditeľ INCHEBA EXPO PRAHA Alexander Rozin.

Medzi nominovaných jedenásť tuzemských profesionálov bolo v ankete rozdelených viac ako 3 500 hlasov. Takmer tretinu z týchto hlasov získal a jasným držiteľom ocenenia Osobnosť cestovného ruchu - Holiday World Award za rok 2017 sa stal MUDr. Eduard Bláha, prezident Zväzu liečebných kúpeľov SR a generálny riaditeľ kúpeľnej skupiny Spa & Wellness Nature Resorts.

Nomináciu si vyslúžil za viaceré počiny. Výrazne sa zasadil o zmiernenie štátnych regulácií, čím položil základy pre budúcu prosperitu celého odvetvia aj kúpeľnej skupiny. Uznanie mu však patrí aj za vytrvalosť v presadzovaní záujmov kúpeľných a hotelových subjektov v oblasti autorských práv, za úspešné rozvíjanie regionálnych vzťahov a zapájaní sa do strategických fór a otváranie kúpeľov spoločenským aktivitám i udalostiam regiónov a v neposlednom rade za vysokú kvalitu služieb. Kúpeľné hotely ním riadené skupiny sa pravidelne umiestňujú na špičke medzinárodného kúpeľného certifikačného rebríčka - EUROPESPAmed a získavajú množstvo ocenení;

Na správu o svojom víťazstve MUDr. Eduard Bláha nasledovne: "Ocenenie verejnosťou si naozaj vážim, ale ešte väčšiu radosť mám z vlastnej nominácie a jej odôvodnenia, pretože ich navrhli ľudia, ktorí sa v našom odbore pohybujú dlho, rozumejú mu a sú pre mňa autoritami. Ich hodnotenie je jednak spätnou väzbou, že v práci, ktorú robím, vidia ako zmysluplnú a prínosnú. Súčasne ma ale nabíja ďalšou energiou, aby som v práci vytrval a pobil sa s prekážkami (hlavne personálnymi, byrokratickými a legislatívnymi), ktoré ma svojim pravidleným rytmom, s akým sa opakujú, stavajú do úlohy bájneho Sisyfa ".
 
Na pomyselnej striebornej priečke sa umiestnil Peter Klymec, CEO 360o Travel Trends, tretí v ankete skončil Pavol Hlaváč, prezident Asociácie turistických informačných centier SR a riaditeľ Zlatého pruhu Polabí. Abecedný zoznam všetkých nominovaných vrátane uvedených dôvodov pre ich nomináciu nájdete TU.
 
Zdroj: ICOT.cz
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie