Hotel Color

CENY VEĽTRHU NÁBYTOK A BÝVANIE NITRA

16.3.2018 - Medzinárodný veľtrh Nábytok a bývanie sa aj tento rok stal križovatkou svetových trendov, atraktívnych produktov a inovatívnych systémových riešení do domácnosti. Na výstavisko Agrokomplex zavítalo opäť množstvo značiek a firiem. Celoročnú prácu veľkých hráčov, ale aj nováčikov na trhu nábytku a zariadenia do domácnosti sa výstavisko rozhodlo oceniť už tradične Cenami veľtrhu. Tento rok sa historicky posudzoval najväčší počet prihlásených exponátov. Medzinárodná hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov z oblasti nábytkárskeho priemyslu Českej republiky a Slovenska počas dvoch dní posúdila prihlásené produkty a na základe tohto hodnotenia bol v každej kategórii odmenený jeden výrobok cenou veľtrhu spolu s diplomom, resp. čestným uznaním. Ocenenie naberá prestížny charakter aj z hľadiska možnosti jeho ďalšej využiteľnosti ako garant a punc kvality pri podpore predaja a propagácie produktu.

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v utorok 14. marca v priestoroch priestoroch pavilónu K za sprievodu živej hudby a príjemného občerstvenia. Kto si tento rok vo vybraných kategóriách vyslúžil výnimočné ocenenie veľtrhu?

1. KATEGÓRIA

ČALÚNENÝ NÁBYTOK

VYSTAVOVATEĽ: KROŠLÁK, s.r.o., Nitrianska Blatnica SR

NÁZOV EXPONÁTU: Sedacia súprava Fold_it

2. KATEGÓRIA

NÁBYTOK DO OBÝVACÍ PRIESTOROV

VYSTAVOVATEĽ: JAVORINA, v.d., Spišská Belá SK

NÁZOV EXPONÁTU: Jedálenský stôl "PURE"

3. KATEGÓRIA

KUCHYNSKÝ NÁBYTOK A SPOTREBIČE

VYSTAVOVATEĽ: DALNO TRADE, s.r.o., Dolný Kubín SK

NÁZOV EXPONÁTU: Kuchyňa DALNO

4. KATEGÓRIA

OSTATNÉ TYPY NÁBYTKU

VYSTAVOVATEĽ: JAVORINA, v.d., Spišská Belá SK

NÁZOV EXPONÁTU: Jedálenský stôl "DESK"

5. KATEGÓRIA

DOPLNKY K NÁBYTKU, BYTOVÝ TEXTIL

VYSTAVOVATEĽ: MATERASSO Slovakia, s.r.o., Oravské Veselé SK

NÁZOV EXPONÁTU: SPINAL Duo

6. KATEGÓRIA

NAJKRAJŠIA EXPOZÍCIA VEĽTRHU

VYSTAVOVATEĽ: Business partners Slovakia, s.r.o., Trnava Sk - Europlac s.r.o., Topoľčany SK

ČESTNÉ UZNANIA HODNOTIACEJ KOMISIE VEĽTRHU NÁBYTOK A BÝVANIE 2018

VYSTAVOVATEĽ: Julius Blum GmbH, Hochst, RAKÚSKO

NÁZOV EXPONÁTU: Systém upevnenia na tenké čelá EXPANDO T

VYSTAVOVATEĽ: IW TREND s.r.o., Bratislava SK

NÁZOV EXPONÁTU: PEKA FIORO

CENA SLOVENSKÉHO CENTRA DIZAJNU

CENA RIADITEĽA AGROKOMPLEX NÁRODNÉ VÝSTAVISKO

DOMARK, s.r.o., Žilina

CENA ZVÄZU SPRACOVATEĽOV DREVA SR A ČASOPISU DREVÁRSKY MAGAZÍN

 

 

 

 

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie