https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ZATEPLENIE DOMU: AKO SA PRIPRAVIŤ A NA ČO NEZABUDNÚŤ

17.08.2018 │ Ak ste investovali nemalé peniaze do stavby vašej novej nehnuteľnosti, určite premýšľate aj nad tým, akým spôsobom znížiť celkové náklady na jej prevádzku a údržbu. Najhlavnejším faktorom, ktorý dokáže ušetriť nemalé peniaze, je celkové zníženie energetickej náročnosti vašej stavby. Najjednoduchším spôsobom, ako to docieliť, je zatepliť vašu budovu. Pri realizácii zateplenia však musíte myslieť na viacero faktorov.

V prvom rade sa musíte rozhodnúť, aký spôsob zateplenia je pre vašu stavbu najideálnejší. Môžete zvoliť kontaktný či odvetraný spôsob zateplenia, oboje však majú svoje výhody aj nevýhody. Kontaktný systém zatepľovania dokáže vytvoriť súvisle zateplenie stien tak, že nedochádza k vzniku tepelných mostov. Jeho výhodou je aj to, že pri jeho povrchovej úprave máte na výber najrôznejšie druhy omietok, fasádnych farieb či iných materiálov. Zároveň je tento spôsob zateplenia finančne menej náročný ako odvetrané zateplenie.

ÚČINNÝ ZVONKU

Kontaktný systém je zároveň aj najčastejšie používaný typ zatepľovania. Je celistvý po celej ploche muriva, čim účinne eliminuje už spomínané tepelné mosty a zároveň chráni stavbu pred výkyvmi vonku i vnútri. V praxi to znamená, že v zime murivo nepremŕza a v lete nedochádza k jeho prehrievaniu. Samotný materiál, ktorý sa používa pri kontaktnom zatepľovaní je, buď doska z tvrdenej minerálnej vlny, alebo penový polystyrén. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému má jednoduchú postupnosť. Na začiatok sa na murivo nanesie penetrácia, vďaka ktorej dosiahneme ľahkú priľnavosť ďalších materiálov. Nasleduje lepiaca vrstva, ktorú na plochu nanášame rovnomerne tak, aby sme neporušili rovnosť stien a ich celkový estetický charakter. Na lepiacu vrstvu prikladáme samotnú tepelnú izoláciu. Až na ňu potom nanášame základnú vrstvu so sklenou sieťovinou na spevnenie. Potom prichádza na rad ďalšia penetrácia a na záver celková povrchová úprava fasády – teda vrchná omietka.

JEDNODUCHO AJ Z VNÚTRA

Kontaktný spôsob môžete využiť aj pri zateplení múrov z vnútornej strany. Je to vhodné najmä v prípadoch, kedy nie je možné stavbu z najrôznejších dôvodov vhodným spôsobom zatepliť zvonka. Prináša však so sebou aj mnohé nevýhody. Ide najmä o horší priebeh teplôt v konštrukcii, čo má za následok zníženie teplotnej stability miestnosti – teplota v miestnosti po zapnutí vykurovania rýchlo dosiahne požadovanú hodnotu, po jeho vypnutí však povrchová teplota stien rýchlo klesá, a teda nie je využitá ich akumulačná schopnosť. Nedostatkom sú aj tepelné mosty spôsobené prerušením izolácie vodorovnou konštrukciou. Vzniku tepelných mostov sa však dá čiastočne predísť pridaním izolácie aj na strop a do podlahy. Zateplenie zo strany interiéru navyše nerieši problém premŕzania a striedania teplôt v nosnom murive. V prípade, že sa rozhodnete pre vnútorné zateplenie minerálnou vlnou, nezabudnite tiež na dôležitú vec – v tomto prípade je nutné pridať k izolácii aj parozábranu.

ODVETRANÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

Odvetraný systém zateplenia fasády je charakteristický tým, že vrchný plášť odoláva poveternostným vplyvom. Pod ním sa nachádza vetraná vzduchová medzera a až po nej nasleduje tepelná izolácia a murivo. Výhodou tohto zatepľovacieho systému je fakt, že vetraná medzera trvalo zaisťuje odvod vlhkosti z povrchu izolácie. Tieto fasádne systémy sú preto vhodné aj v prípade rekonštruovaných domov s vyššou vlhkosťou obvodových nosných múrov. Navyše fasádne riešenia takýchto systémov sú veľmi moderné a pôsobia veľmi elegantne. Aj v tomto prípade sa na zateplenie používa minerálna vlna, ale taká s vyššou tepelnou účinnosťou ako v prípade kontaktného systému. Pri použití drevených alebo kovových konštrukcií navyše nemusíte túto izoláciu mechanicky upevňovať do muriva. Je potrebné uvedomiť si, že minerálne dosky používané v systémoch odvetraných fasád nemajú takú tuhosť ako klasické pevné dosky do kontaktných systémov.

ZATEPLENIE STRIECH

Pri zatepľovaní strešných konštrukcií taktiež môžete siahnuť po overených spôsoboch a technológiách. Najpoužívanejšia je minerálna vlna, ktorá sa jednoduchým spôsobom kotví na drevené nosníky. V každom z použitých systémov však dbajte na to, aby ste správnym spôsobom nainštalovali na izoláciu aj parozábranovú fóliu. V opačnom príapade budete mať veľké problémy s vlhkosťou, ktorá vám v konečnom dôsledku znehodnotí nielen izoláciu, ale môže sa výrazne negatívne podpísať aj pod celkové znehodnotenie strechy a celej stavby. Pokiaľ sa chcete rozhodnúť pre moderné spôsoby izolácie, poobzerajte sa po odborníkoch, ktorí aplikujú fúkané, resp. striekané izolácie. Tie sú v súčasnosti mimoriadne populárne a aj účinné.

ODBORNÍK NA ZATEPLENIE RADÍ:

1. NEZANEDBAJTE PRÍPRAVU - Vymeňte staré alebo nekvalitné dvere a okná, systémové poruchy domu (napríklad praskliny či diery vo fasáde) opravte a odstráňte. Ak máte problém s vlhkosťou stien, vlhnutím od základov, či zatekaním strechy, tieto problémy vyriešte predtým, ako začnete zatepľovať.
2. NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ PROJEKT - Projekt je najistejšia cesta, ako sa vyhnúť nedorozumeniam a ako si môcť jednoducho overiť, či je od začiatku do konca všetko tak, ako má byť. Projektová dokumentácia je navyše aj podmienkou na získanie akejkoľvek dotácie od štátu.
3. REALIZAČNÚ FIRMU VYBERAJTE PODĽA REFERENCIÍ, NIE PODĽA ZNÁMOSTÍ -  V prípade zatepľovacích systémov platí, že realizačné firmy by mali mať licencie a certifikáty podľa európskych noriem. Odporúčame preto naozaj vyberať podľa skúseností a referencií, ako len podľa ceny.
4. S VÝBEROM MATERIÁLU SI NECHAJTE PORADIŤ OD ODBORNÍKOV - Najčastejšie používaným materiálom je polystyrén. Výhodou je jeho cena, v prípade sivého polystyrénu aj jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. V prospech sklenej či kamennej vlny zasa hovorí jej nehorľavosť, výborné akustické a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
5. HRÚBKU ZATEPLENIA URČUJE TEPELNOTECHNICKÁ NORMA - Od januára 2016 platí odporúčanie novej normy STN 730540, ktoré sa týka zateplenia každej časti domu. V prípade fasády sú odporúčania nasledovné: 14 cm (odporúčaná hodnota) – 21 cm (cieľová hodnota) pri použití sivého polystyrénu, 15 cm – 22 cm pri použití fasádnej minerálnej dosky.

AUTOR: MR
FOTO: ARCHÍV FIRIEM A REDAKCIE

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie