Hotel International

PODKROVIE PRE INÝ POCIT Z BÝVANIA

26.10.2018 │ Podkrovia sú dnes považované za jedny z najatraktívnejších typov priestorov na bývanie, no nebolo to tak vždy. Kedysi tmavé a stiesnené izbičky sa vďaka technickým vylepšeniam strešných konštrukcií a okien premenili na tie najpôvabnejšie a najsvetlejšie priestory v dome.   
 
Miera využiteľnosti podkrovného priestoru závisí v prvom rade od sklonu strechy a výšky obvodového múru, na ktorom je osadený krov. Práve kombinácia týchto dvoch parametrov určuje aj celkový charakter priestoru a atmosféru, ktorú si ponesie. Pri nízkych sklonoch do 30° nemusí strecha ovplyvniť priestor z funkčného hľadiska takmer vôbec. Priznanie šikmého stropu je potom skôr imidžovou záležitosťou. Strešné okná tu pripomínajú svetlíky, sú ťažšie prístupné a viac vystavené slnečnému žiareniu. Klasický sklon strechy s podkrovnými priestormi je od 45° do 60°. Pokiaľ je podkrovie súčasťou pôvodného plánu, je ideálne vytiahnuť bočné múry aspoň do výšky 1,2 m. Tak vznikne pod strechou maximálne využiteľný priestor. Pri takomto riešení vychádza, z hľadiska užívateľa, veľmi príjemné umiestnenie strešných okien. Sú dobre dostupné, dajú sa pohodlne ovládať a poskytujú výhľad do okolia, nie len na oblohu. Presvetlenie alebo prístup na balkón, umožňuje aj štítová stena, ktorá je dosť veľká na umiestnenie okien a dverí bez atypických tvarov.
 

 

PRESTAVBA STAREJ POVALY
 
Byty pod šikmou strechou často vznikajú ako prestavba existujúcich povál. Hoci takéto riešenie má v sebe neodškriepiteľnú dávku romantiky, prináša so sebou aj celý rad komplikácií. Pokiaľ krov nebol primárne navrhovaný ako riešenie obytného priestoru, jeho konštrukcia obvykle výrazným spôsobom zasahuje do priestoru. Stĺpiky, rozpery, podpery a iné prvky krovu môžu značne obmedziť možnosti dispozičného riešenia. Navyše, tieto povaly nezvyknú byť príliš vysoké. Keď zvážime, že využiteľnosť na obytné účely sa začína niekde pri výške 1,1 m, plocha, s ktorou môžeme pri prestavbe rátať sa zmenší, niekedy viac ako o polovicu. Na to treba myslieť najmä vtedy, keď podkrovný priestor kupujete. Do podlahovej plochy sa ráta iba plocha so svetlou výškou nad 1,3 m. Pri prestavbe starých povál treba počítať s tým, že ďalšie centimetre zo svetlej výšky miestnosti uberú nutné konštrukčné úpravy strechy a podlahy. Tie môžu odkrojiť vyše 30 cm. Riešením by mohlo byť umiestnenie tepelnej izolácie z vonkajšej strany krovu, no to si vyžaduje celkovú prestavbu strechy vrátane krytiny, čo nie je vždy možné. Iným riešením je nadmurovanie bočných stien a zdvihnutie celej strechy do potrebnej výšky. Keďže drevený krov je pomerne pevná a pružná konštrukcia, je takéto riešenie možné a pomerne často využívané. Vyžaduje však odborné posúdenie a remeselnú zručnosť pri realizácii. Pre zachovanie tej správnej atmosféry podkrovia určite stojí za pokus zachovať priznané konštrukčné prvky krovu. Avšak pozor! Od požiarnikov dostanete na takéto riešenie povolenie iba v prípade, ak budú všetky drevené prvky kvalitne impregnované proti ohňu.
 
DISPOZÍCIA A ZARIADENIE
Pôdorysné riešenie podkrovného priestoru vyžaduje viac taktizovania a ostražitosti ako je to pri bežných podlažiach. Základná svetlá výška miestností nad 2,5 m je  zachovaná iba v časti dispozície a na zvyšku plochy sa postupne znižuje. Pri návrhu dispozície preto treba mať na zreteli výšku stropu v každom mieste a tomu prispôsobovať funkčné a prevádzkové členenie bytu. Chodby a dvere môžu byť situované iba v miestach s podchodnou výškou aspoň 2,1 m. Pod skosením s výškou začínajúcou pri  1,5 m je ešte možné umiestniť posteľ, pracovný stolík či sedenie, no v nižších miestach sa dá použiť už iba úložný nábytok. 
 

PRESVETLENIE PODKROVIA

Jedinečnú atmosféru  prepožičiava podkroviu najmä  svetlo, ktoré tu má celkom iný charakter a intenzitu ako je to v klasických miestnostiach. Zatiaľ čo v minulosti bolo presvetlenie podkrovia takmer výlučne výsadou vikierov, dnes ich takmer v plnej miere vystriedali strešné okná. Tak ako mnoho iných stavebných prvkov, aj strešné okná patria k technickým vymoženostiam 20. storočia. Vyriešiť konštrukciu a osadenie strešných okien tak, aby boli po všetkých stránkach funkčné, bezpečné a spoľahlivé, bolo totiž vzhľadom na ich osadzovanie do šikmej plochy strechy omnoho náročnejšie ako pri klasických oknách osadzovaných do zvislých stien. Konštrukčne vyspelé strešné okná sa vďaka premyslenému systému prvkov jednoducho inštalujú, zaberajú minimum miesta a zabezpečujú dostatočné množstvo slnečného svetla. Vďaka sofi stikovanému elektrickému ovládaniu dnes nie je problém ani ich umiestnenie vysoko nad hlavami, prípadne aj vo väčšom počte nad sebou. Pre zaistenie dostatočného osvetlenia obytnej miestnosti v podkroví je potrebné, aby presklená plocha strešných okien tvorila aspoň 10 % podlahovej plochy miestnosti. Pokiaľ ide o rozmiestnenie okien, platí, že viac menších strešných okien presvetlí priestor lepšie, než jedno veľké. Pre dosiahnutie optimálneho výhľadu je vhodné umiestniť okno do podobnej výšky ako bežné okno v zvislej stene. Na druhej strane však treba vedieť, že čím vyššie nad podlahou je okno osadené, tým lepšie umožňuje presvetliť priestor. Zároveň je nutnosťou tieto okná opatriť aj doplnkami – tieniacimi prvkami, ktoré umožnia reguláciu množstva a intenzity svetla pri priamom slnečnom žiarení. Pri výbere správnej veľkosti okna je dôležité zobrať do úvahy aj sklon strechy a výšku osadenia okna. 

AUTOR: AP
FOTO: ARCHIV REDAKCIE

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie