https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

PÁLENÁ vs. NEPÁLENÁ ŠKRIDLA

26.07.2018 │ Spolu so základmi a nosnými múrmi je najdôležitejšou súčasťou domu tiež jeho strecha. Esteticky dotvára celkovú architektúru objektu, výrazne ovplyvňuje pohodu bývania a najmä určuje trvanlivosť a kvalitu stavby. Hoci narastajúci trend výstavby energeticky úsporných budov spôsobil zvýšený záujem o ploché strechy poskytujúce domu požadované pasívne šetrenie, pretrvávajúcu popularitu si naďalej ponechávajú tradičné šikmé strechy so sklonom väčším ako 10°. Vtedy najčastejšie siahame po ťažších strešných krytinách, medzi ktoré patria najmä keramické alebo betónové škridle. V oboch prípadoch ide o tzv. ekologické strešné krytiny s približne rovnakými vlastnosťami. Hodia sa na rekonštrukciu starších budov, no zároveň spĺňajú nároky modernej architektúry. Pozreli sme sa teda na základné parametre oboch typov strešnej krytiny a ich hlavné rozdiely.

ZLOŽENIE A VÝROBA
Pálená strešná krytina sa vyrába z prírodných surovín ako hlina, íl, farebné prísady a voda, ktoré jej zaručujú stopercentnú zdravotnú nezávadnosť. Používa sa sprašová alebo tehliarska hlina, ktorá musí byť vysoko kvalitná, trvanlivá a plastická, čo krytine v konečnom dôsledku zabezpečuje dostatočnú tesnosť. Hmota sa následne vypaľuje v peciach pri teplote väčšej ako 1000 °C. To je zároveň zárukou jej dlhej životnosti a odolnosti voči poveternostným podmienkam. Hlavnými komponentmi betónovej škridle sú takisto prírodné suroviny ako vysokokvalitný riečny piesok alebo praný štrkopiesok s veľkosťou kamenných zŕn do 4 mm, ktorý sa mieša s vodou, vápencom páleným na cement a pigmentmi na báze oxidu železa. Betónová zložka je svojím pomerom látok veľmi podobná hline, rozdiel však spočíva v technologickom spracovaní jednotlivých hmôt. Kým keramická škridla sa vypaľuje pri vysokých teplotách, zušľachťovanie betónovej škridle prebieha vo vytvrdzovacích komorách, kde zotrváva niekoľko hodín pri teplote približne 60 °C.

STÁLOFAREBNOSŤ
Keďže strecha je neustále vystavovaná UV žiareniu a okolitým vplyvom v podobe smogu, exhalátov, zásaditých látok a kyslých dažďov, jedným z dôležitých parametrov kvality strešných krytín je ich stálofarebnosť, teda schopnosť výrazne nemeniť odtieň a intenzitu farby počas celej jej životnosti. Viacgeneračná farebná stálosť počas celej doby užívania patrí k najväčším prednostiam keramickej škridly. Ponecháva si ju vďaka špeciálnej povrchovej úprave a výpalu pri vysokej teplote, kedy sa stabilizuje „tehlová“ farba škridly, ktorej odtieň ovplyvňuje najmä obsah oxidu železa v hmote. Rôzne farebné odtiene však možno dosiahnuť pomocou engob a glazúr, kedy sa do hliny pridávajú minerálne prísady ako mangán, olej, chlorid sodíka a železa, pomocou ktorých sa docieli rôznorodé zafarbenie. Engoba je povrchová úprava, ktorá má rovnaké vlastnosti ako samotný keramický črep. Ešte pred vypálením sa na vysušené výlisky nanesie vrstva ílovitého bahna s potrebným obsahom minerálov a oxidov kovov. V závislosti od druhu a celkového pomeru v hmote potom nadobudne povrch krytiny požadovaný farebný odtieň a tiež matný až mierne lesklý povrch. Pri glazúre sa na povrch škridly nanesie ešte vrstva oxidov kremíka, ktorá pri výpale vytvorí sklovitý nepriepustný film, kedy získa vysoko lesklý povrch. Pridaním oxidovaných železitých pigmentov sa zaručuje farebná stálosť aj v prípade betónových škridiel. Ich povrch sa však farebne upravuje nanášaním ochranných vrstiev v rámci výrobnej technológie, ktorá navyše zabezpečuje oddialenie nástupu výskytu organických nečistôt ako sú riasy, machy a lišajníky. Keďže farebný odtieň sa na rozdiel od pálenej škridly nedosahuje previazaním s materiálom krytiny už pri príprave hmoty, ale aplikuje sa na povrch škridle pred jej vytvrdnutím, jej farebná stabilita môže byť o niečo nižšia.

ODOLNOSŤ A NOSNOSŤ
Najexponovanejšie časti strechy sú počas leta vystavené vysokým teplotám a v zime zas silným mrazom. Aby sa krytina mohla vyznačovať mrazuvzdornosťou a odolnosťou voči obrovským tepelným prechodom či poveternostným vplyvom, musí disponovať vysokou mechanickou pevnosťou. Betón v priebehu rokov dozrieva, postupne tvrdne a zvyšuje tak svoju pevnosť, ktorá je až o 30% vyššia ako pri iných tvrdých krytinách. Vďaka tomu dokáže dlhodobo odolávať nepriazni počasia a zaťaženiu snehom. Únosnosť betónovej krytiny spravidla výrazne presahuje normou požadovaných 2000 N a jej hmotnosť je porovnateľná s pálenou škridlou, ktorá takisto prvotriedne zvláda extrémne vonkajšie podmienky.
 

NEPATRNÉ ROZDIELY

Betónová krytina sa vyrába vo väčších rozmeroch, čím sa výrazne znižuje spotreba kusov na m2. Vo veľkoformátoch sa však vyhotovuje už aj keramická škridla, avšak s oveľa menšou hmotnosťou oproti betónu, ktorý si však udržuje tvarovú stálosť. Pre betón je tiež typická nízka nasiakavosť, ktorú podporujú už spomínané ochranné vrstvy zabraňujúce prenikaniu vlhkosti do škridly. Oproti betónovej krytine pálená škridla nepotrebuje žiadne dodatočné ochranné nátery či vrstvy, jej pórovitosť zabezpečuje rýchle vysychanie materiálu, čo umožňuje streche „dýchať“. Keramická krytina navyše dobre tlmí zvuk a je možné kombinovať starú nepoškodenú škridlu s novou, čím dosiahnete výraznú úsporu finančných prostriedkov. Pálená strešná krytina patrí k jednej z najrozšírenejších strešných krytín s dlhoročnou tradíciou vôbec a predstavuje tak najbežnejšie strešné pokrývanie obytných domov. Overenú spoľahlivosť majú však aj betónové škridly poskytujúce streche porovnateľné kvalitatívne poskytujúce streche porovnateľné kvalitatívne vlastnosti. Vzájomné odchýlky sú nepatrné, preto záleží na vás, ktorá z krytín vás oslovila viac možno práve z estetického hľadiska. Ich životnosť sa pohybuje až na úrovni 80 - 100 rokov a na oba typy výrobcovia poskytujú záruku až 30 rokov. Možno ich pokladať na strechy so sklonom už od 12 °, maximálne však do 35°.

AUTOR: PG
FOTO: TONDACH, MEDITERRAN, ARCHÍV FIRIEM A REDAKCIE