https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

ODVETRANÁ FASÁDA: 5 ODPOVEDÍ NA OTÁZKY, KTORÉ STE SA VŽDY CHCELI SPÝTAŤ

 Prináša do stavebníctva množstvo výhod a v súčasnosti predstavuje jeden z najúčinnejších spôsobov realizovania fasády podporujúcej pasivitu domu. Dodáva mu moderný vzhľad a vysokú hodnotu v podobe funkčnej krásy. Napriek tomu nie je pri stavbe či rekonštrukcii domu voľbou číslo jeden. Nechajte sa presvedčiť jej podmanivým charakterom a nenahraditeľnými vlastnosťami.

Vysoký stupeň estetiky, technické prednosti ako vysoká odolnosť, trvácnosť, stálosť farieb a dekorov, bezproblémová možnosť výmeny poškodených dielov, takmer bezúdržbová starostlivosť a montáž, ktorá si nevyžaduje žiadne mokré procesy. Toto všetko sa premieta do potenciálu odvetranej fasády, ktorej základným znakom je odvádzanie vodnej pary cez odvetranú medzeru vytvorenú medzi obkladovým materiálom a tepelnou izoláciou. Dispozície, ktorým žiadna stavba neodolá, no aj napriek tomu sme pri plánovaní stavby voči tomuto systému skeptickí. Prečo? V prípade stavebných firiem, ktoré sú tlačené investorom do čo najnižších nákladov za celý objekt sú rozhodujúcim faktorom financie a práve tu sa pri stavbe naskytá priestor pre šetrenie. Oproti iným typom fasád je síce prvotná investícia náročnejšia, tá sa však časom zhodnotí v podobe dlhej životnosti, jednoduchej údržby a najmä v podobe nízkych účtoch za vykurovanie. U súkromného staviteľa tu však vzniká skôr obava z nového a dostatočne neprevereného systému. Pre koncového zákazníka ako platiteľa je takáto fasáda komplikovanejšou a menej dôveryhodnou voľbou najmä pre množstvo ukončujúcich detailov a stykov s inými prvkami a prestupmi cez fasádu. Zodpovedali sme pre vás niekoľko otázok, ktoré si možno kladiete, ak práve stojíte pred voľbou fasádneho systému.

V čom spočíva jej montáž?

Keďže princípom odvetranej fasády je vytvoriť medzi finálnym obkladovým materiálom a tepelnou izoláciou odvetranú medzeru, prejavuje sa to v špeciálnej konštrukcii, ktorá pozostáva z nosného predsadeného závesného roštu. Ten sa pomocou konzol mechanicky ukotví do podkladu spolu s termopodložkou. Materiálové vyhotovenie roštu čerpá z  rôznych prevedení, a to od dreveného, pozinkovaného, nerezového až po hliníkový, ktorý je zároveň najpoužívanejším typom. Jeho výber ovplyvňuje najmä vlastnosti a povaha materiálu použitého pre konečný vzhľad fasády. V prípade kamenných či betónových fasád možno obklad dokonca inštalovať aj bez použitia roštu.

Z akých materiálov možno takúto fasádu realizovať?

Estetickú hodnotu a presvedčivý vzhľad odvetranej fasáde dotvárajú až vrchné obkladové dosky, ktoré do realizácie priečelia domu prinášajú tvarovú i materiálovú variabilitu . K dispozícii sú veľkoplošné profily, vlnovky, trapézy, kazety či lamely, ktoré zastupujú portfólio najmä u materiálov s metalickou povrchovou úpravou. Obmedzené možnosti sú u keramických či kamenných obkladoch, no popularite sa tešia cementovláknité veľkoplošné dosky či kompaktné HPL dosky s bohatou paletou dekorov a farieb. Nízka hmotnosť a ľahká opracovateľnosť charakterizuje kompozitné materiály s obojstranným povrchom a možnosťou umelohmotného ale aj nehorľavého jadra.  Ak ste zástancom organických riešení, voľbou na istotu budú dosky z rôznych druhov prírodného dreva, lacnejšou alternatívu však predstavujú drevoplastové kompozitné WPC dosky, poskytujúce stavbe naozaj vernú podobu drevenej fasády. Pre odvážnych, ktorí hľadajú originalitu so štipkou extravagancie a nápaditosti sú určené obklady zo sklovláknitého betónu.

Čím fasádu zatepliť?

Ako zatepľovací materiál nachádza u odvetraných fasád uplatnenie nízkogramážna (35g/cm3 - 65 g/cm3) minerálna alebo sklenená vlna, ktorá je v celom priereze hydrofobizovaná a svojimi vlastnosťami tak podporuje konečnu efektivitu tohto špecifického fasádneho systému. Výrobcovia tento typ izolácie spravidla vyrábajú v rozmeroch 600 mm/1200m, čo je v súlade so štandardným rozpätím rastra so šírkou 600 mm. Na trhu sú dostupné produkty s jednostranným povrchom zo sklo-textilnej sieťky, ktorá zabraňuje odvlákňovaniu mäkkej izolácie pri trvalom odvetraní.

Kde všade ju možno aplikovať?

Odvetranú fasádu možno osadiť na akýkoľvek povrch. Dôležité je posúdiť statickú únosnosť podkladu, ktorý bude zaťažený váhou konštrukcie a samotných materiálov a tiež tlakom vetra a vonkajších vplyvov. Obmedzenia nepredstavuje ani starší objekt. Nevyžaduje si špeciálny prístup, no odporúča sa, aby bola v tomto prípade príprava odvetranej fasády zverená architektom a odborníkom, ktorí majú dostatočné skúsenosti s jej realizáciou. Pred montážou odvetranej fasády majú mnohí obavy najmä z možného vzniku tepelných mostov. To sa môže stať vo fáze kotvenia podkonštrukcie za použitia kovových nosných roštov. Tomuto javu sa dá zabrániť dôsledným dodržaním štandardných postupov zateplenia už počas prípravy projektu pre odvetranú fasádu, a to dôslednou inštaláciou termo-podložiek pod nosné konzoly. Tepelným mostom zabránite už počas výplne stavebných otvorov (okien) zabezpečiť dostatok miesta pre zateplenie aplikovaním rozširujúcich profilov.

Aká je jej údržba?

Odvetranú fasádu možno nazvať ako „bezúdržbovú”. Dokonca niektoré keramické obklady sa vyznačujú samočistiacimi vlastnosťami. Starostlivosť pri odvetranej fasáde je však potrebné venovať najmä vetranej medzere, a to aby sa nezaniesla jej spodná alebo vrchná časť nečistotami z exteriéru. Ako prevencia poslúži bežné sezónne očistenie od prachu tlakovou vodou. Záleží to však od druhu obkladu a jeho profilácii, na ktorej sa môže usadiť nečistota. V prípade mechanického poškodenia časti fasády je možno jednoducho zabezpečiť zhodný typ obkladového materiálu a vymeniť poškodený diel. To však nechajte na odborníka, pretože každý z materiálov si vyžaduje dodržanie špeciálnych postupov a pomôcok.

AUTOR: PG
FOTO. ARCHIV REDAKCIE