Hotel Color

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY VYŽADUJÚ ZMENU PRÍSTUPU (2. časť)

11.10.2018 │ Koncepcie energeticky efektívnych stavieb sú ešte pomerne mladé a potrebovali svoj čas, aby sa v praxi overili a vyladili všetky detaily. Dnes môžeme povedať, že už vyrástli z plienok a aj architekti získali s ich navrhovaním viac skúseností. V prospech energeticky úsporných stavieb hrajú taktiež zdokonaľujúce sa technológie, ktoré umožňujú dosahovať výnimočné izolačné parametre konštrukcií alebo zvyšujú účinnosť použitých zariadení. Čo to však znamená pre záujemcu o stavbu rodinného domu?

BEZ REKUPERÁCIE TO NEJDE

Neodmysliteľnou súčasťou každého nízkoenergetického domu je rekuperačný systém, ktorý nahrádza klasický, no z hľadiska energií veľmi nevýhodný spôsob vetrania cez okná. „Ide o ventilačný systém, ktorý zabezpečuje výmenu vzduchu v celom dome bez toho, aby dochádzalo k zbytočným tepelným stratám. Použitý vzduch je odvádzaný potrubím a vo výmenníku ohrieva čerstvý vzduch prichádzajúci z vonku. Zárukou vysokej hygienickosti je, že použitý vzduch sa nemieša s čerstvým vzduchom, ktorý navyše prechádza iltrami zachytávajúcimi prach,“ vysvetľuje princíp rekuperácie Ing. Martin Fábry, pracovník technickej podpory pre značku Buderus. Vetranie nespôsobuje silné prúdenie vzduchu ako je to napr. pri klimatizačných jednotkách, naopak prebieha prirodzeným spôsobom. Čerstvý vzduch je privádzaný do obytných miestností a použitý vzduch je odsávaný z hygienických miestností a z kuchyne, vďaka čomu zároveň dochádza k odsávaniu pachov bez ich šírenia v dome. Moderné rekuperačné systémy dokážu fungovať až s 90 % účinnosťou, čím sa výraznou mierou podieľajú na znížení spotreby tepla či chladu.

PRIKÚRIŤ SA DÁ AJ EKOLOGICKY

Ani vysoko energeticky úsporný dom sa celkom nezaobíde bez vykurovacieho systému. Popri klasických technických zariadeniach ako sú kotol alebo klimatizačná jednotka dnes do hry vstupuje niekoľko zaujímavých alternatív. Tepelné čerpadlá či solárne systémy sú bezkonkurenčné pokiaľ ide o efektívnosť prevádzky, ich nevýhodou sú však o niečo vyššie vstupné náklady. Spoľahlivú odpoveď na to, ktorá z týchto možností je v danom prípade najvýhodnejšia, poskytne jedine presný výpočet. „Keď sa zrátajú všetky položky potrebné na vybudovanie plynového vykurovania vrátane plynovej prípojky a komína, celkové náklady môžu byť porovnateľné s cenou splitového tepelného čerpadla. Avšak v chladnejších horských oblastiach, kde tento typ tepelného čerpadla , ktorý odoberá energiu zo vzduchu, nie je vhodný a bolo by nutné vybudovať iný zdroj – zemné vrty alebo studne, môže byť stále výhodnejšie plynové kúrenie s vysoko efektívnym plynovým kotlom. V nízkoenergetickom dome spotrebou energií do 50 kWh/m2 ročne, totiž nemusí byť, pri použití kondenzačného kotla, spotreba plynu príliš vysoká,“ hovorí Ing. Fábry.

Z dlhodobého hľadiska sú prevádzkové náklady na tepelné čerpadlá vždy výhodnejšie, je však nutné zohľadňovať aj momentálne inančné možnosti stavebníka. Investícia do tepelného čerpadla sa považuje za rentabilnú v prípade, že sa náklady na jeho vybudovanie vrátia do 15 rokov. Výhodou tepelného čerpadla je okrem iného aj to, že ho možno využiť na chladenie, takže pri porovnávaní s plynový kúrením, treba brať do úvahy aj náklady na klimatizáciu. V súčasnosti už do hry vstupujú aj iné moderné technológie, napr. fotovoltaické panely, ktoré dokážu v lete vyrobiť dostatok energie na klimatizovanie priestorov a ohrev vody a v zime pomôžu s vykurovaním. Veľmi obľúbeným doplnkovým kúrením je ešte stále kozub s kozubovou vložkou, ktorý zároveň vytvára veľmi príjemnú atmosféru.

UŽÍVATEĽSKÉ NÁVYKY VYŽADUJÚ TROCHU DISCIPLÍNY

Veľký rozdiel medzi tradičným a nízkoenergetickým domom spočíva v spôsobe jeho fungovania, čo si vyžaduje aj iné užívateľské návyky. „Rozhodnutie pre nízkoenergetický dom je vecou celkového prístupu. Jeho obyvatelia si v ňom nemôžu robiť čokoľvek – uprostred horúceho leta alebo v zime otvárať okná, či prekurovať miestnosti. Aby bývanie v nízkoenergetickom dome naozaj prinášalo úspory, vyžaduje si trochu disciplíny a osvojenie si správnych návykov. Našim klientom preto k domu dávame aj príručku – návod na použitie domu,“ tvrdí Martin Duchoň. Veľkým pomocníkom, ktorý pomôže udržať pod kontrolou tepelné zisky či straty domu a tiež spotrebu energií, môže byť systém pre tzv. inteligentné domy. Ide o softvér, ktorí automaticky riadi a koordinuje všetky procesy v dome, počnúc reguláciou ventilácie a vykurovania až po nastavovanie tieniacich prvkov, ktoré regulujú tepelné zisky domu tým najprirodzenejším spôsobom. Moderný inteligentné systémy je, pravdaže, možné napojiť aj ďalšie domáce spotrebiče a zariadenia, osvetlenie či bezpečnostné prvky, takže majiteľ má svoj dom vždy pod kontrolou. Ovládacím prvkom pritom nemusí byť iba diaľkové ovládanie, ale s použitím špeciálnej aplikácie sa ním môže stať aj mobilný telefón, prenosný počítač či tablet.

AUTOR: AP
FOTO: ARCHÍV REDAKCIE