https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

BEZPEČIE PRE VAŠE AUTO - AKO NA STAVBU GARÁŽE?

11.11.2018 │ Možno si to ani neuvedomujete, ale vozidlu zaparkovanému na ulici alebo pred domom znižujete niekoľkonásobne rýchlejšie jeho hodnotu a tiež životnosť. Neplatí to len počas zimných mesiacov, kedy býva auto obzvlášť vystavené extrémnym vplyvom počasia. Počas celého roka mu hrozí korózia a tiež riziko poškodenia vandalmi či pouličnými hlodavcami. Množstvo motoristov si láme hlavu nad tým, či sa auto vôbec oplatí garážovať. Keďže tento spôsob patrí k doposiaľ jediným bezpečným riešeniam, ako ochrániť svoje auto, do jej výstavby sa rozhodne oplatí investovať. Jej nadimenzovanie a celkový projekt si však vyžaduje oboznámenie sa s niekoľkými dôležitými aspektmi výstavby.

Aké materiály sú ideálne pri stavbe garáže?

Materiál garáže v prípade, že je súčasťou hlavného objektu býva väčšinou zhodný s hlavným objektom, a to z dôvodu optimalizácie konštrukčného návrhu, zakladania stavby, efektívnosti výstavby, zjednotenia povrchových finálnych úprav a celkovej estetiky objektu. Samostatne stojaca garáž môže byť postavená takisto z totožných materiálov ako je hlavný objekt. Ak je súčasťou oplotenia, môže byť postavená zo systému, z ktorého je realizované oplotenie. V prípade samostatne stojacich garáží sú v súčasnosti na vzostupe prefabrikované samostatne stojace garáže alebo prístrešky, často kombinované do spoločných zostáv. Ich hlavnou výhodou je nižšia cena oproti murovaným garážam. Bývajú realizované z dreva či kovových nosných profilov s oplechovaním ako finálnym pohľadovým materiálom. Celkové materiálové vyhotovenie však môže byť ešte doplnené omietkou alebo železobetónom.

Finančne výhodnejšie riešenie predstavujú plechové garáže, ktoré sa svojím vzhľadom a kvalitou spracovania približujú drahšej murovanej výstavbe. V prípade, že je fasáda hlavného objektu tvorená omietkou, jej aplikácia aj na plechovú garáž umožní zjednotenie povrchových úprav oboch objektov, čo z celkového hľadiska vytvára príjemnú architektonickú súhru. Dôraz na využitie kvalitných materiálov pri jej výstavbe navyše kladie minimálne nároky na jej údržbu. Systém výstavby garáže je plne variabilný, čo umožňuje jej podobu a vybavenosť maximálne prispôsobiť individuálnym potrebám a priestorovým možnostiam. Je tak čisto na uvážení každého, či sa rozhodne dať prednosť väčším alebo menším rozmerom, výklopnej či sekcionálnej bráne, prípadne sedlovej alebo plochej streche. Jedno z finančne menej náročnejších riešení zastupuje tiež betónová prefabrikovaná garáž. Medzi jej hlavné dispozície patrí rýchlosť výstavby a materiálová úspora. Realizácia takejto garáže je záležitosťou niekoľkých hodín, pretože sa pri nej neaplikujú základové dosky a ani hydroizolácia a pokladajú sa len pásové moduly, ktoré možno navzájom druhovo kombinovať. Použitím betónu B45 vzniknú steny hrubé minimálne 8 cm, vďaka čomu možno do nich skryť rozvody elektriny.

Aké technické parametre by mali spĺňať garážové dvere?

Podstatnou technickou ako aj estetickou časťou každej garáže je brána. Jej rozmery definuje plánovaný počet automobilov, ktoré budete v garáži parkovať a tiež ich samotná veľkosť. Pri súčasnej širokej ponuke rôznorodých prevedení a povrchov sú garážové dvere súčasne prvkom, ktorý výrazne determinuje vzhľad garážového objektu. Keďže dizajnové trendy ovplyvňujú podobu aj takéhoto sortimentu, môžete pomocou nich dosiahnuť naozaj pôsobivú stavbu. Kvalitný výrobca umožňuje výber z množstva dekorov dreva, druhov presklenia, typov lamiel a širokej rady doplnkov ako sú bezpečnostné zámky proti privrznutiu prstov, poistky pretrhnutia pružín, pádová brzda pri pretrhnutí lanka, fotozávora optolišty (spodnej tesniacej gumy), svetelná mreža, záložný zdroj a pod. Garážová brána so zateplenou konštrukciou vám navyše dokáže šetriť energiu potrebnú na vykurovanie priestorov. Výrobcovia pri ich navrhovaní myslia aj na maximálnu bezpečnosť pri ich otváraní a zatváraní a tiež zabezpečujú dostatočnú odolnosť proti vlámaniu. Pre maximálny komfort pri ich používaní stále viac vodičov pri stavbe či rekonštrukcii garáží volí automatické pohony brány. Z pohodlia automobilu s ňou možno pomocou diaľkového ovládača alebo dokonca smartfónu jednoducho manipulovať, pričom prostredníctvom SMS možno dokonca zisťovať stav brány (otvorená/zatvorená), pokiaľ sa nachádzate mimo domova. Brána spĺňajúca kvalitatívne štandardy by sa mala tiež vyznačovať tichou prevádzkou, pričom dnes už je štandardom vyhotovenie brány na mieru, odborná montáž a záručný a pozáručný servis.

Pri výbere brány sa zamerajte ešte na niekoľko technických ukazovateľov. Hlavným parametrom bránového panelu je jeho hrúbka, od ktorej sa priamoúmerne odvíja tepelnoizolačná schopnosť, ktorou brána disponuje, ale najmä celková odolnosť brány proti nežiaducemu vniknutiu. Panel je konštruovaný ako sendvič s prerušeným tepelným mostom a jeho hrúbka sa pohybuje v rozmedzí od 20mm (minimum) cez 40 mm (medium) až po 60mm, čo predstavuje už panel s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. V prípade garáži, kde je snahou šetriť priestor, sú najvhodnejším typom garážových brán sekcionálne alebo rolovacie druhy, ktoré sa otvárajú zvislo nahor, a to je ich rozhodujúca výhoda, pretože neoberajú vás o plochu pred a vo vnútri garáže na rozdiel od výklopných brán tvorených jedným pevným krídlom zasahujúcim pri otváraní do priestoru. Ak garáž neotvárate s veľkou intenzitou a existuje požiadavka urýchliť vstup smerom dnu alebo von, vhodným riešením je vybaviť bránu priechodnými garážovými dvermi.

Osvetlenie garáže - akú úlohu zohráva?
Radí Ing. arch. Marián Rusnák

Podobne ako pre naplnenie viacerých účelov či už estetických alebo bezpečnostných zabezpečujete priečelie či exteriér domu osvetlením, rovnakú pozornosť si vyžaduje aj objekt garáže. Dizajnové možnosti u exteriérových svietidiel sú už dnes prakticky neobmedzené, v prípade garáže však pristupujte k výberu viac pragmatickejšie. Typy svietidiel musia predovšetkým spĺňať príslušné normy a predpisy, disponovať dostatočným krytím a zvýšenou odolnosťou voči rozbitiu. Osvedčeným riešením osvetlenia garáže sú tzv. príjazdové svietidlá, ktoré sa zapnú súbežne s otvorením brány. Na osvetlenie skladových, pracovných a údržbových plôch a celkových priestorov garáže sú určené svietidlá s reguláciou na súmrakový spínač. Návrh a celková podoba garážového svietidla podlieha ešte viacerým požiadavkám, a to počtu automobilov, ich umiestnením, pozíciou vjazdu do garáže a ostatných priestorov, na ktoré bola vznesená požiadavka osvetlenia. Podstatnou časťou je aj osvetlenie príjazdu do garáže, ktoré bude slúžiť ako praktický orientačný prvok uľahčujúci parkovanie a súčasne komplementárne dotvárať svetelnú kompozíciu exteriéru a interiéru tohto objektu.

AUTOR: PG
FOTO: ARCHIV REDAKCIE

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie