Hotel International
  • strešná krytina
Hotel International

Akú škridlu na strechu?

Strecha je ako klobúk domu. Chráni ho a od jej životnosti závisí aj celková kondícia stavby pod ňou. Aby bola spoľahlivá a bezpečná, dobre zvážte výber jej jednotlivých komponentov, kvalitu a typ strešnej škridly. Prinášame vám prehľad súčasnej ponuky a novinky v oblasti krytín.

Skôr ako sa pustíme do aktuálneho prehľadu strešných krytín, je potrebné poznamenať, že len kvalitná krytina nestačí. Celkovú kvalitu strechy predstavujú všetky komponenty aj samotná inštalácia. Strecha bude natoľko odolná, nakoľko bude kvalitný jej najslabší článok. Preto je dobré venovať patričnú pozornosť všetkým jej súčastiam: zatepleniu, parotesniacej fólii, difúznym fóliam, strešným oknám, klampiarskym prácami výberu realizátora. 

Kritéria výberu

Významnú rolu pri voľbe krytiny zohráva sklon strechy. Pre každý typ škridly je daná hodnota bezpečného sklonu. Pre pálené keramické krytiny je to najčastejšie 30° až 40°. Pokiaľ sa zabezpečí vodotesné podstrešie, pálené krytiny sa môžu použiť aj na strechu so sklonom 12°. Betónová krytina je vhodná na strechy so sklonom 12° až 90°, pri zabezpečenom podstreší dokonca 7°. Od sklonu strechy sa odvíja aj spôsob pokladania a izolácia podstrešia pri využití podkrovia. 

Pri výbere krytiny je určujúca aj maximálna nosnosť strešnej konštrukcie. Pri záťaží sa musí počítať tiež so snehovou prikrývkou zodpovedajúcou danej lokalite a s veternou záťažou. Zohľadňujú sa i miestne poveternostné vplyvy. Krytiny si musia poradiť s machmi vo vlhkom podnebí i so stálosťou farieb v suchších oblastiach, kde dlhodobo praží slnko. 

Autor: Lucia Jakubová

Foto: greatwesternroofing.com, inhabitat.com, emroofingllc.com, delrioroofing.com

Celý článok nájdete vo vydaní magazínu TRENDY BÝVANIE (júl/ august 2012)