Hotel International

REPORTÁŽ: FÍNSKY ZRUB V SLOVENSKOM ŠTÝLE (2. ČASŤ)

2.1.2019 │Bývanie v súlade s prírodou má hlboké korene v slovenskej kultúre a mnohí sa i pod vplyvom ekologických trendov a čoraz väčších legislatívnych nárokov na využívanie obnoviteľných zdrojov vracajú k tradičnému spôsobu bývania. Rastúcej popularite podliehajú drevené stavby, ktoré vďaka novým konštrukčným metódam a technologickému pokroku predstavujú moderné a inšpiratívne prostredie pre život. Či už snívate o rodinnom dome alebo exkluzívnej vile, stavby stopercentne využívajúce ohromný potenciál dreva dokážu naplniť akékoľvek predstavy, pretože sú dokonalým zhmotnením modernosti, tradičnosti a .

Domáca elektráreň

Individualitu a osobitosť drevostavbe vo Veľkej Lomnici dodáva špecifické technologické zariadenie, na ktorého návrhu a realizácii sa podieľal sám majiteľ domu. Ide o domácu elektráreň so schopnosťou poskytnúť domácnosti absolútnu energetickú sebestačnosť a nezávislosť od verejnej siete. Takzvaný ostrovný systém je zložený z viacerých technologických celkov akými sú fotovoltaika, solárne kolektory a veterná turbína. Tradičné obnoviteľné zdroje ešte dopĺňa špeciálny produkt - modul EEP, ktorý tvorí magnetický motor využívajúci princíp príťažlivej a odpudivej sily na pohon generátora produkujúceho dostatok energie na pokrytie všetkých potrieb domácnosti. Súčasťou systému je tiež vlastné úložisko elektrickej energie v podobe batérií a meniča jednosmerného prúdu na striedavý . „Celý ostrovný systém sa nachádza v suteréne domu a jeho prevádzka je absolútne bezpečná. Nehrozí žiadne riziko úrazu, pretože systém je pred neodborným zásahom chránený špeciálnym krytom, ktorý taktiež úplne eliminuje hlučnosť modulu. Jeho reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka dodávaná spoločne so systémom. Pohodlne ju možno potom ovládať cez aplikáciu v telefóne,” približuje fungovanie tejto technológie majiteľ domu.

Pevná štruktúra a stabilná konštrukcia

Zákazník k zrubovému domu dostáva plán s presnými konštrukčnými detailmi. Prefabrikované profily a inteligentná spoločná štruktúra potom umožnia jednoduchú a presnú výstavbu, ktorú v tomto prípade realizovala firma Energy Wood House. Podľa podrobných pokynov výrobcu kvalifikovaní tesári zabezpečili montáž rámu a vnútorných a vonkajších stien domu. Pri výstavbe je veľmi dôležité mať dôsledne vyhotovenú základovú platňu, ku ktorej sa pomocou kotviacich prvkov potom pripevnia zrubové steny. Ich pevnosť zaručujú drevené kolíky a oceľové tyče, ktoré sú kotvené v celej výške ku skeletu, vďaka čomu je konštrukcia zrubu veľmi pevná a stabilná. Vystuženie a samotné prepojenie stien zabezpečuje tzv. rybina, vďaka ktorej nie sú jednotlivé spoje drevených hranolov viditeľné a stavba tak disponuje architektonickou čistotou a homogénnym dizajnom.

Ochrana a starostlivosť o drevo

Bez ohľadu na spôsob výstavby je starostlivosť a údržba o fasádu a vnútorné steny základom pre dlhodobú životnosť každého domu. Drevo bolo na stavbu dodávané v neošetrenom a vysušenom stave a až po definitívnej výstavbe podliehalo povrchovej úprave pomocou osvedčenej metódy, ktorú predstavujú tradičné oleje. Práca s nimi je jednoduchá a na povrchu dreva nezanechávajú žiadny film, ktorý by potlačil prirodzenú štruktúru dreva. To zabezpečuje, že pri renovácii a obnove náteru sa nebude musieť drevo brúsiť, čo je pre zrubovú stavbu neprípustné, pretože pri tomto úkone hrozí riziko poškodenia dreva. Tieto oleje chránia drevo tým najprirodzenejším spôsobom a poskytujú tak majiteľom návratnú službu v zmysle ušetrených financií. „Keďže drevo zo začiatku pohltí veľkú časť náteru, je potrebné po troch rokoch ošetrenie zopakovať. Potom minimálne viac ako jedno desaťročie nie je obnova nutná. V prípade interiérových stien je zabezpečená viacgeneračná ochrana už prvotným náterom,” opisuje nám spôsob údržby dreva sám majiteľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti so stavebníctvom.

Izolácia a nízka spotreba – verní priatelia drevostavby

Kvalitná izolácia domu zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o celkovú energetickú úsporu domácnosti. V prípade zrubových stavieb vynikajúce tepelno-hmotnostné vlastnosti masívneho dreva dokážu zabezpečiť dostatočné tesnenie domu a udržiavať požadovanú úroveň teploty v domácnosti za každých podmienok bez nutnosti dodatočnej izolácie. Stavba vo Veľkej Lomnici je aj napriek komfortnej vzduchotesnosti dosiahnutej revolučnou technológiou ešte vybavená certifikovanou drevovláknitou izoláciou. Takáto izolačná konštrukcia je aplikovaná zvnútra, čím zvyšuje mernú tepelnú kapacitu domácnosti a napomáha optimálnej vnútornej klíme.

Okná

Významnú úlohu v celkovej spotrebe zohrávajú tiež okná a dvere. Pre zachovanie dreveného charakteru stavby je použitý drevený profil okien. Pomáha dosiahnuť najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť vzniku kondenzu na interiérovej strane zasklenia. Konštrukčná hrúbka profilu umožňuje zasklenie izolačným trojsklom, ktoré celkovo taktiež podporuje tepelno-technické parametre okna. Prirodzená štruktúra dreva esteticky dotvára interiér a tiež prispieva k zdravému ovzdušiu v domácnosti.

Takto dosiahnutá vzduchotesnosť a izolácia spolu s energeticky efektívne fungujúcim vykurovaním a vetraním znamená menšiu potrebu vetrania cez dvere a okná, čím sa celkovo znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa životné prostredie.

Architektka drevomu Ing. arch. Lýdia Janíková: „Táto stavba je výnimočná v tom, že je robená z masívnych lepených hranolov, z ktorých sa stavajú tradičné drevené domy. Ide o klasický sendvičový typ stavby, avšak v tomto prípade je vonkajší obklad nahradený masívom, ktorý spolu s drevovláknitou izoláciou poskytuje domu výborné tepelno-izolačné vlastnosti. Vďaka tomu je stavba vhodná na celoročné bývanie. Pridanú hodnotu predstavuje originálny interiér, kde sme sa snažili kombinovať rôzne materiály, a tým dosiahnuť úplne iný efekt  ako pri tradičných drevostavbách, avšak so zachovaním dreveného charakteru stavby. Lokalita drevodomu na východnej strane najväčšieho golfového ihriska na Slovensku ponúka majiteľom neopakovateľné výhľady na Vysoké Tatry, čím sa bývanie stáva skutočne exkluzívne.“

AUTOR: PG
FOTO: ZDENO ZIMAN

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie