Hotel International
Hotel International

Pre aký typ strechy sa rozhodnúť?

5.1. 2017 - Strecha je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie každej budovy, ktorá od dávnych dôb chráni stavbu a jej obyvateľov pred nepriazňou počasia. Dnešné strechy na našich domoch majú životnosť niekoľko desiatok rokov –  okrem funkčných parametrov dnes plnia aj estetické a technologické požiadavky. V posledných rokoch sa s rozvojom nových technológií objavujú fotovoltické systémy pre výrobu elektriny alebo solárny systémy pre ohrev teplej vody. Aký typ strechy vybrať, aby spĺňal všetky nami stanovené predstavy o ekologickej stavbe?

Sedlová strecha

Je to jedna z najjednoduchších a najpoužívateľnejších typov striech na rodinných domoch. Má jednoduchý tvar, ktorý tvoria dve strešné roviny, ktoré slúžia na odvádzanie vody na dve strany. Hlavnou výhodou tejto strechy je použitie rôznych vikierov alebo rôzneho uloženia okien priamo v strešnej rovine. Sklon pri tejto streche je spravidla 35 až 45 stupňov, čo je vlastne jedna z jej ďalších výhod. Nakoľko nám vzniká možnosť vytvorenia obytného podkrovia a tým využitie priestorov pod strechou. Strechu je možné upravovať podľa prostredia, kde má byť postavený dom a to napríklad zvyšovaním sklonu v oblasti väčšieho predpokladu zrážok snehu. Medzi nevýhody by som zaradil asi iba zložitejšiu a náročnejšiu konštrukciu.

 Sedlová strecha

Pultová strecha

Narozdiel od sedlovej strechy má len jednu rovinu, ktorá odvádza dažďovú vodu len na jednu stranu. Medzi najväčšie výhody by som považoval možnosť využitia rôznych druhov krytín od keramickej, betónovej, kovovej až po vegetačné – zelené strechy a dokonca PVC fólie. Jednou z ďalších výhod pultovej strechy je kompromisom medzi sedlovou a plochou strechou. Jej konštrukcia je jednoduchšia ako u sedlovej strechy a taktiež menej náročná na zaťaženie ako u plochej strechy. Najčastejšie sa tieto strechy používajú pri stavbe budov na okraji pozemkov alebo v prípade alebo keď chce mať klient prestrešenie, napríklad parkovacieho miesta pri dome. Medzi nevýhody môže patriť väčšie prehrievanie domu ako u sedlovej strechy.

 Pultová strecha

Foto: Archív redakcie

Autor: AF

 

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie