https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

OBYTNÉ PODKROVIE: VYUŽITE PRIESTOR POD STRECHOU, PORADÍME VÁM AKO NA TO

Podkrovné priestory boli v minulosti vnímané ako neobytné a používali sa len ako pomocné či skladovacie miestnosti. K zmene nazerania na bývanie pod strechou výrazne prispel technický pokrok a najmä čoraz populárnejšie mezonetové bývanie, ktoré umožňuje človeku spoznať pocit slobody, súkromia a najmä originality v byte so šikmým pohľadom obloženým drevom. Vyžaduje si však splnenie náročných architektonických a konštrukčných požiadaviek. Už pri samotnom začiatku a plánovaní zobytnenia podkrovných priestorov je preto vhodné prizvať architekta. Pomôže vám nájsť optimálne riešenie, s ktorým sa priblížite k želanej kvalite podkrovnej realizácie.

 

Radíme v spolupráci s Ing. arch. Miloslavom Šimánekom 

Obytný priestor pod strechou možno dosiahnuť tromi spôsobmi: vybudovaním podkrovia v novostavbe, strešnou nadstavbou alebo strešnou vstavbou a teda zobytnením povalového priestoru nad bytovým alebo rodinným domom. Zákazníci oslovujú architektov s požiadavkou na tvorbu podkroví novostavieb, no častejším prípadom býva zobytnenie pôvodných podkroví starších domov. Najmä pri ich navrhovaní je obzvlášť dôležité využiť znalosti a skúsenosti odborníkov. S architektom Miloslavom Šimánkom sme sa pozreli na realizáciu oboch typov podkroví. Od riešenia voľnej dispozície, konštrukcie krovu, izolácie cez členenie pôdorysu, spôsob presvetlenia až po farebnosť povrchov interiérových prvkov.  

Staré podkrovie

Malebnosť a útulnosť šikmého pohľadu obloženého drevom vytvára osobitný druh kvality bývania. Vysoké stavebné náklady a ceny stavebných pozemkov navyše dali týmto existujúcim priestorom nezanedbateľnú ekonomickú príťažlivosť. Rozširujú obývateľnú plochu bez nároku na potrebu obstarania nového pozemku a poskytuje maximálnu flexibilitu pri obmieňaní dispozície a estetickom dotvorení interiéru. Staršie podkrovie si oproti novostavbe však vyžaduje zložitejšie stavebné úpravy. Pred samotným pretavením svojich požiadaviek si preto preverte nasledovné skutočnosti:

  1. Poskytuje podkrovie dostatok priestoru na plánovaný zámer?
  2. Dokáže nosný systém zvládnuť zaťaženie plánovanej dostavby a rekonštrukcie?

Začnite od krovu

Krov starších domov býva najčastejšie vyhotovený z dreva. Obdivovať prácu tesárov a krásu drevených nosných prvkov možno však iba vtedy, keď je drevo zdravé. Často sa stáva, že je poškodené zubom času a drevokazným hmyzom. Pozornosť treba preto venovať chemickému ošetreniu dreva a jeho konzervácii. Takáto ochrana dreva však slúži ako doplňujúce riešenie a nedokáže eliminovať škody spôsobené nevhodnými postupmi pri jeho používaní, preto dostatočne preverte jeho kondíciu. Opačný prípad nastáva, keď je drevo na pohľad naozaj pekné, no neznieslo by nápor zaťaženia novej strechy.  Vtedy nemusíte celý krov vymieňať, ale vytvoriť riešenie, ktoré bude pôvodné drevené nosníky stabilizovať a podopierať. 

Izolujte

Hlavným dôvodom, prečo sa podkrovné priestory považovali za nepohodlné a neobývateľné bola absencia izolácie a vykurovania, čo sa prejavovalo na nevhodnej vnútornej klíme a tepelnej nepohode. Technológie však dnes dovoľujú dosiahnuť kvalitatívne kritéria pre bývanie aj v priestore ohraničenom šikminou. Zabezpečiť to možno správnym druhom, hrúbkou a polohou tepelnej izolácie v strešnom plášti. Pri jej realizácii sa však často podceňuje funkcia vrstvy zachytávajúcej a odvádzajúcej vodné pary. Pod finálnou úpravou podhľadu strešného plášťa, teda pod jeho vnútorným povrchom sa preto nevyhnutne musí nachádzať parozábrana a paropriepustná vrstva. V opačnom prípade môže dôjsť k zatekaniu vody do tepelnej izolácie, čo by mohlo výrazne ohroziť vašu investíciu do rekonštrukcie podkrovia. 

Vpustite dnu svetlo

Vo vzájomnom súzvuku so strešným plášťom by sa mali navrhovať aj okná. V minulosti bolo takmer nemožné osadiť ich v podkrovných priestoroch, no ustavične zdokonaľovanie parametrov strešných okien umožnilo doviesť pod strechu dostatočné denné osvetlenie a preslnenie priestoru. Uplatňujú sa na súčasných novostavbách s modernými tvaroslovnými prvkami, ale aj na rekonštruovaných a revitalizovaných objektoch. Ich rozmery, výplne a dimenzovanie sa mení podľa účelu a funkcie miestnosti, v ktorej sa nachádzajú. Tiež na základe orientácie izby na svetové strany a v závislosti od dispozície. To znamená, či sú umiestnené vo zvislej časti fasády alebo v šikmom strešnom plášti. Správne osadenie okna je dôležité aj z hľadiska jednoduchej manipulácie a tiež pohľadu, ktorý sa vám z neho ponúka. Interiér nadobudne svojrázny výraz, ak cez strešné okno nevidíte len oblohu, ale aj panorámu okolia a môžete tak vnímať z pohodlia domu príjemnú vonkajšiu atmosféru, ktorá dotvorí celkovú náladu v podkroví. Priestor podkrovia môžete tiež zväčšiť osadením vikieru alebo dverí, cez ktoré sa bude dať vyjsť na terasu či balkón. 

Podkrovie novostavby

Plánovať podkrovie v novostavbe prináša architektovi ako aj zákazníkovi menej obmedzení v konštrukčnom riešení. To je v mnohých prípadoch vnímané pozitívne, pretože tu vzniká viacero možností ako aplikovať v priestore modernú architektúru. Architekt môže všetky nosné prvky skryť tak, aby nenarúšali dispozíciu podkrovia. Možno použiť konštrukciu s väčším rozporom a dosiahnuť tak vzdušnejší a presvetlený priestor. Všetko však závisí od požiadaviek na materiálové prevedenie stavby. Návrh nosného systému tak môže byť vyhotovený z dreva alebo v kombinácii s kovom, čím je možno priblížiť podkrovie modernému dizajnu, no zároveň v ňom ponechať kúsok tradície ukrytej v dreve.

Slobodná dispozícia

Realizácia nového podkrovia nie je limitovaná pôvodnými konštrukčnými prvkami a nie je tak nevyhnutné prispôsobovať dispozíciu priestoru jednotlivým častiam. Správnym naplánovaním a návrhom možno slobodne využiť úžitkovú plochu podkrovia. Aj napriek voľnosti dispozície neoklieštenej stavebnými prekážkami a stenami je potrebné pri dispozícii podkrovia dodržať niekoľko zásad:

 

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Informácie