Hotel Color

Střechy Praha 2014

V dňoch 23.1.-25.1.2014 sa uskutoční jeden z najvýznamnejších veľtrhov v strednej Európe so zameraním na problematiku striech - Střechy Praha 2014. 

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1999. Od tejto doby sa veľtrh stal najväčšou prehliadkou strešných krytín, nosných konštrukčných systémov, izolácií, strešných okien, doplnkov, odkvapových systémov, výrobkov pre podkrovné prístavby, obvodových plášťov, náradia a nástrojov, techniky či osobného realizačného vybavenia. Nechýbajú samozrejme ani firmy s bohatou ponukou komplexných služieb súvisiacich so strechami.

Veľtrh je stretnutím architektov, odborníkov, stavebných inžinierov, technikov, investorov, študentov vysokých škôl, stavebných firiem a v neposlednom rade majiteľov domov a verejnosti. Súčasťou veľtrhu sú dve špecializované výstavy - Solar Praha (zameraná na úspory energií a alternatívne zdroje) a Řemeslo Praha (zameraná na remeslo, vybavenie a bezpečnosť práce remeselníkov). Od roku 2012 sa veľtrh koná v Pražskom veľtržnom areáli PVA EXPO PRAHA v Letňanoch.

(AM) 22.1.2014, zdroj: https://www.strechy-praha.cz/

 

"Dizaj­no­vať zna­mená komu­ni­ko­vať jasne aký­mi­koľ­vek pros­tried­kami, ktoré doká­žete kon­tro­lo­vať a ovlád­nuť. "
Milton Glaser
Dizajnér

Informácie