Kongres & Wellness Hotel PARTIZÁN ****

Pripravte si stenu na maľovanie už za 1 deň!

Otázka: 

Stavba rodinného domu alebo rekonštrukcia akéhokoľvek interiéru začína predstavou o výslednej podobe. Spravidla sa pri plánovaní zaoberáme konštrukciou stien a priečok, podlahami, oknami, farbou stien, ale často podceňovaným prvkom sú omietky. Prečo na nich vznikajú nedostatky v podobe prasklín?

 

Odpoveď: 

Príčinou ich vzniku býva jednak nedodržanie technologického postupu, ale predovšetkým použitie nevhodnej omietkovej zmesi. Správny výber omietky pritom udrží steny v dobrom stave bez potreby nákladnej rekonštrukcie aj celé desaťročia. 

Ak máte napríklad dom z pórobetónu vyskúšajte sadrovú omietku Rimano Glet XL. Je to súdržná a elastická hladká omietka s výbornou konzistenciou a špeciálnou priľnavosťou, preto je vhodná práve na omietanie pórobetónových stien a stropov. Pri rovnej stene môže byť použitá ako podkladová vrstva, no v prípade nerovného povrchu odporúčame použiť najskôr vrstvu Rimano Multi, ktorá dokáže prekryť väčšie nerovnosti a následne ako finálnu hladkú vrstvu aplikovať Rimano Glet XL. Stenu môžete mať na maľovanie či tapetovanie pripravenú už za jeden deň, pretože nie je potrebná žiadna technologická prestávka na schnutie stierky. A keďže omietka Rimano GletXL nevyžaduje použitie stavebného lepidla, je aj ekonomicky výhodnejšia!

To že nie je omietka ako omietka potvrdzujú aj odborníci. „Pri omietkach, ak sa nedodržia správne postupy, vznikajú problémy, ako praskanie a nerovný povrch. Každý stavebný materiál totiž vyžaduje inú hrúbku omietky. Nie je to len o estetike. Nesprávnym postupom a výberom sa môže stať, že omietky po pár rokoch nielen prasknú, ale aj spadnú, odlepia sa a je potrebná nákladná rekonštrukcia,“ hovorí Roman Čierny, špecialista na omietky a stierky.

Moderné sadrové omietky RIMANO sú stopercentným prírodným materiálom, preto sú vhodné do všetkých typov miestností, vrátane detských izieb, kuchýň a kúpeľní. Vďaka hladkému povrchu a antistatickým vlastnostiam sa na stenách neusádza prach, čo ocenia predovšetkým alergici. Pórovitá štruktúra sadrovej omietky jej umožňuje viazať vysokú vzdušnú vlhkosť a v čase nežiaduco suchého ovzdušia ju odovzdávať naspäť do interiéru, omietky tak dokážu regulovať klímu v interiéry. Sadrové omietky a stierky RIMANO sú certifikované, majú test bezpečnosti, sú zdravotne neškodné a pri dodržaní správneho postupu garantujú dlhú životnosť.

Najlepší školení a preverení odborníci na práce so sadrovými omietkami a stierkami sú registrovaní v Rimano Lige Majstrov. Kontaktovať ich môžete na: www.rigips.sk a rimano@rigips.sk

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie