Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

PETER, ŽIAR NAD HRONOM: AKO OBNOVIŤ VYBLEDNUTÚ FARBU NA FASÁDE?

Otázka: 

Na rodinnom dome mám 10-ročnú fasádu, na ktorej badať známky vyblednutia, popraskania a tiež lokálne povlaky plesní, rias a iných nečistôt. Ako fasáde vrátiť pôvodný vzhľad bez vysokých finančných nákladov?

Odpoveď:

Dobrý deň Peter,

ak na vašej fasáde nie sú viditeľné nijaké trhlinky alebo iné poškodenia, stačí fasádu len umyť a naniesť dva nátery fasádnou farbou a váš dom zažiari opäť v celej svojej kráse.

Skontrolujte fasádu, očistite ju, umyte a nechajte vyschnúť

-         Lokálne hrubšie znečistenia ako blato, tráva, pavučiny odstráňte ometením alebo vysávaním.

-          Zaprášené fasády umyte slabým prúdom vody (max. teplota 35 °C), prípadne pridajte aj fasádny čistič.

-          Mastné nečistoty odstráňte špeciálnym prípravkom.

-          Ak sa na fasáde vyskytujú riasy a machy, je ich potrebné vopred odstrániť špeciálnym prípravkom proti riasam na fasáde.

-          Silno nasiakavé podklady, ako napr. staršie omietky, brizolit ošetriť vhodným prípravkom.

Na čistú a suchú fasádu môžete naniesť alebo nastriekať novú fasádnu farbu. Fasádnu farbu nanášame ručne pomocou fasádneho maliarskeho valčeka, ideálne z jahňacej srsti alebo striekaním pomocou striekacieho zariadenia s technológiou airless. Pre dosiahnutie lepšieho výsledku striekaním môžeme ešte dodatočne upraviť povrch  pomocou valčeka.

Vyberte si zo širokého sortimentu fasádnych farieb na trhu

Inovatívne fasádne farby so samočistiacim efektom a vďaka fotokatalýze s vysokou odolnosťou voči tvorbe rias.

Prémiové fasádne farby pre najvyššiu ochranu fasády s extrémnou odolnosťou a vysokou krycou schopnosťou alebo moderné fasádne farby s neobmedzenou paletou žiarivých odtieňov.

Profesionálne fasádne nátery s jednoduchým spracovaním a s dobrou kvalitou za primeranú cenu.

Náš tip:
Fasáda, tak ako aj naša pokožka si vyžaduje starostlivosť, aby dlho vydržala pekná a funkčná. Na každej sa časom objavia známky opotrebovania. Interval obnovy fasády závisí od typu daného materiálu, prostredia, v akom sa fasáda nachádza a samozrejme aj od kvality jej zrealizovania.

Pravidelná údržba

-          Každé 2 roky kontrola príp. obnova tmelených spojov

-          Každých 3 – 5 rokov čistenie fasády

-          Každých 10 – 15 rokov obnova povrchu novou fasádnou farbou

Foto: Baumit

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51
www.baumit.sk

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie