Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Alena, Žilina - Ako zariadiť malú kúpeľňu?

Alena, Žilina - Ako zariadiť malú kúpeľňu?
Otázka: 

"Dobrý deň, chystáme sa prestavovať kúpeľnu, avšak jej priestor nebude veľký, keďže bývame v byte. Viete mi poradiť nejaké dispozičné riešenia pre malú kúpeľňu, ako aj trendy pri výbere dlažieb a obkladov v kúpeľni?" Alena, Žilina

 

Odpoveď: 

Kúpeľňa by mala byť adekvátna k plošnosti bytu, má vyjadrovať úžitkovú potrebu, štandard i štýl užívateľa. Platí zásada, čím menšia kúpeľňa, tým precíznejší návrh. V malom priestore je potrebné neraz zabojovať o každý centimeter. Je potrebné hľadať vyváženosť medzi typom, veľkosťou zariadení, maximálne kumulovať prázdne komunikačné priestory. Napríklad predpriestor vstupu do sprchovacieho boxu je potrebné prelínať s obslužným priestorom umývadla, klozetu či práčky. Pri výbere obkladov a dlažieb nezastávam názor, že čím menší priestor, tým menší formát dlažby alebo obkladu. Samozrejme pri väčšom formáte musíme počítať s väčšími stratami z orezov. Výsledok však môže oslniť. V uzavretých kúpeľniach uprednostňujem svetlé materiály prírodného sfarbenia. Svetlosť priestoru, farebné spektrum vytvoria pokojnú atmosféru a náladu užívateľa. Matný povrch je praktický. Miernu nečistotu alebo vyzrážanie solí z vody hneď nezbadáte.

Ing. arch. Tomáš Baník

YIT Reding

Foto: Armaturex

15. 1. 2014

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie