https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

EKOLÓGIA V DOBROM SVETLE

Používanie úsporných svetelných zdrojov v domácnostiach v súčasnosti sprevádza silná kampaň a tiež rôzne zákonné usmernenia, za ktorými stojí Európska únia. Stiahnutie klasických žiaroviek z trhu však nie je len marketingový ťah obchodníkov. Používanie energeticky efektívnych svetelných zdrojov je jeden z dôležitých spôsobov, ako sa správať ekologicky a ohľaduplne k životnému prostrediu. Odmenou vám bude dlhodobá úspora vo faktúrach za elektrickú energiu.

20 -25 % nákladov na elektrinu v domácnosti pohltí práve osvetlenie. Ak berieme do úvahy, že v typickej domácnosti sa nachádza v priemere 24 žiaroviek s výkonom 40 W a ročnou životnosťou, vaše výdavky na osvetlenie môžu ročne dosiahnuť až 150 €. Je to spôsobené najmä tým, že klasické žiarovky dokážu na svetlo premeniť iba desatinu energie a zo zvyšku vytvoria teplo. Nehovoriac o potrebe ich pravidelnej výmeny a o nebezpečnom odpade v súvislosti s obsahom ortute škodlivej pre život ľudí a zvierat. Ak ešte používate klasické žiarovky, v rámci ekonomicky výhodného chodu domácnosti a ekologického prístupu k okoliu by ste určite mali popremýšľať nad novými druhmi osvetlenia. Investícia do úsporného svetelného zdroja sa vám vráti v priebehu niekoľkých mesiacov.

Opodstatnený je v tomto smere aj legislatívny krok Európskej únie, ktorá vydaním smernice týkajúcej sa požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov pre domácnosť uviedla do platnosti zákaz predávať číre žiarovky energetických tried C, E a F. Existuje viacero alternatív a ekologicky úsporných svetelných zdrojov, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť klasickú žiarovku. Niektoré dokonca garantujú až 80-percentnú úsporu energie.  

LED žiarovky - štvoritá úspora

Najdokonalejšiu technológiu osvetlenia v súčasnosti predstavuje LED žiarovka. Je revolúciou v osvetlení, ktorá dokáže výrazne ovplyvniť globálnu spotrebu energie. Funguje na princípe niekoľkých polovodičových elektród, ktoré vyžarujú svetlo pri prechode elektrického prúdu. Dosahujú výrazne vysokú životnosť, a to až o 20-krát dlhšiu ako klasické žiarovky. Ak svietite denne priemerne 4 hodiny, LED žiarovka vám vydrží približne 14 rokov, za tú dobu by ste však obyčajnú žiarovku museli vymeniť  aspoň 20 razy. Cena LED svetelného zdroja je síce neporovnateľne vyššia, no návratnosť investície a reálna úspora sa dostaví už po jednom roku.

Zavedenie energeticky úsporných svetelných zdrojov však závisí od režimu, v ktorom budete osvetlenie prevádzkovať. Najefektívnejšie je ich použitie v miestach, kde sa svieti počas dňa dlhšie a neprerušovane. V opačnom prípade bude LED systém neefektívny, a to aj vtedy, ak v celej domácnosti vymeníte za LED svetelný zdroj len jednu najvyťaženejšiu žiarovku. LED žiarovky nájdu najlepšie uplatnenie v doplnkovom osvetlení miestnosti ako bodové svetlá s nepretržitým režimom svietenia.

V porovnaní s inými žiarovkovými alternatívami je LED osvetlenie oveľa účinnejšie, pretože vytvára svetlo veľmi efektívnym procesom nazývaným elektroluminiscencia. Potrebuje oveľa menej energie na vytvorenie porovnateľnej úrovne svetelného výkonu. Znamená to, že 6-wattová LED žiarovka dokáže poskytnúť osvetlenie podobné 60 W žiarovke alebo 14 W žiarivke. Výdaj energie a znečistenie životného prostredia spojené s výrobou a likvidáciou LED žiarovky je navyše oveľa priateľskejšie najmä z dôvodu jej dlhej životnosti, ktorá je v priemere až 25 rokov. Na zabezpečenie osvetlenia pre viac ako dve desaťročia klasickými žiarovkami by bolo potrebné vyrobiť, nahradiť a zrecyklovať 25 takýchto zdrojov svetla. Rozhodnutie pre LED žiarovky je rozhodnutím pre úsporné a ohľaduplné správanie, a to hneď vo viacerých smeroch. Dôjde k úspore materiálu potrebného na výrobu žiarovky, k eliminovaniu CO2 emisií počas jej prevádzky, k šetreniu životného prostredia pri recyklácii a v neposlednom rade k dlhodobému zníženiu výdavkov za elektrinu.   

Žiarivky

Na pultoch predajní sa môžeme stretnúť aj s iným druhom úsporných žiaroviek, a to sú kompaktné žiarivky. Vykazujú inú kvalitu osvetlenia ako klasické žiarovky, no svietia rovnako intenzívne a vďaka inovatívnemu procesu generujú minimum tepla. Poznáme ich pod ľudovým názvom „úsporka“, pretože pri životnosti 6 – 15 rokov dokáže ušetriť až 80 percent energie. Vykazujú väčšiu efektívnosť, no rozhodujúca je ich životnosť, ktorá je o polovicu kratšia ako v prípade LED zdrojov. Ich nevýhodou môže byť aj pomalší nábeh a rýchle blikanie, ktoré však viacerí vnímajú ako súvislé osvetlenie.

Ekologické svietenie si žiada ekodizajn

LED žiarovky ponúkajú široké možnosti v oblasti dizajnu a trvalej udržateľnosti. Malé diódy sa dajú prakticky zabudovať do čohokoľvek, rozsvecujú sa okamžite a poskytujú príjemné hrejivé svetlo, preto variabilita využitia LED zdroja je naozaj bohatá. Nemusí ísť pritom vždy o svietidlá. LED žiarovky nachádzajú uplatnenie aj v prípade svietiaceho nábytku, ktorý nádherne dotvorí atmosféru v domácnosti a bude zároveň náladovým doplnkovým osvetlením.