https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
  • Stretnutie Akadémie 2013
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

Laureáti Ceny nadácie Tatra banky za umenie

To najlepšie zo slovenskej kultúry za rok 2013. Poslaním Nadácie Tatra banky je pomáhať zvyšovať kvalitu vzdelávania, a preto už od roku 1966 oceňuje všetkých tých, ktorí v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia.

Ani tento rok tomu nebolo inak. Tím odborníkov reprezentujúci 70 členná Akadémia, laureáti Ceny Nadácie Tatra banky z uplynulých ročníkov určili nominácie.

Mená laureátov vybrala odborná porota, do ktorej tento rok zasadli: Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj (kategória Audiovizuálna tvorba, film, TV), Martin Huba (Divadlo), Peter Michalica, Matej Drlička(Hudba), Viliam Klimáček, Monika Kompaníková (Literatúra), Dorota Sadovská, Daniel Fischer (Výtvarné umenie) a Peter Princ (čestný predseda poroty). Za Nadáciu Tatra banky sedí v porote Igor Vida, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

.

V 18. ročníku nominovaní bojovali v piatich kategóriách: Audiovizuálna tvorba, film, TV; Divadlo, Hudba, Literatúra a Výtvarné umenie. K týmto oceneniam pribudlo od roku 2008 ocenenie Mladý tvorca, ktoré je určené mladý a aktívnym umelcom pôsobiacim v oblasti umenia.  Nadácia Tatra banky  od roku 2010 nezabúda ani na módnych tvorcov. Jeden z nich získa každoročne možnosť pripraviť jedinečné šaty pre Múzu večera - Adelu Banášovú. Tento rok túto príležitosť dostala Maja Božović.

Laureáti v kategóriách:

∙ HLAVNÁ CENA

Audiovizuálna tvorba, film, TV: Zuzana Piussi

Divadlo: Roman Polák

Hudba: Ľubica Malachovská Čekovská

Literatúra: Milan Hamada

Výtvarne umenie: Jana Želibská

∙ MLADÝ TVORCA

Audiovizuálna tvorba, film, TV: Adam Oľha

Divadlo: Sláva Daubnerová

Hudba: Eva Šušková

Literatúra: Ján Púček 

Výtvarne umenie: Štefan Papčo 

Ocenení si okrem finančnej odmeny odniesli bronzovú sošku Múzy z dielne slovenského sochára a výtvarníka Daniela Brunovského.

V galérii vám prinášame fotografie zo stretnutia Akadémie a zasadnutia Poroty 2013.

 

Autor: Lucia Tlumačová

Foto: nadaciatatrabanky.sk

 

 
Stretnutie Akadémie 2013
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie