https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

PETER BETYÁR - SPRIEVODCA ÚSPEŠNÝM ŽIVOTOM

04.09.2018 │ Je mentálnym koučom a denne pomáha ľuďom prevziať nad životom plnú kontrolu. Využíva pri tom špeciálnu psychoterapeutickú metódu NLP a jej nástroje, prostredníctvom ktorých im pomáha objaviť potenciál a využiť ho na dosiahnutie osobnej a finančnej slobody. Osobnostný rozvoj je hlavným predmetom jeho podnikania a my sme sa bližšie rozprávali o jeho práci a o tom, v čom spočíva tajomstvo techniky, ktorá vás dovedie k úspechu, prosperite, láske, zdraviu a šťastiu.

Možno našu hlavu pomocou metódy NLP jednoducho naprogramovať na úspech?

Áno, každý z nás môže byť úspešný a vie sa naprogramovať na úspech. Rozviňme však slovo ,,naprogramovať„ viac, aby bolo správne chápané. Úspech závisí od mnohých faktorov. Napríklad prostredie, v ktorom trávime čas nás programuje. Naše návyky, náš emočný stav a tiež naše presvedčenia, ktoré máme v podvedomí. To všetko má vplyv na to, aké výsledky budeme v živote dosahovať. Vedeli ste napríklad, že sme priemerom piatich ľudí, s ktorými najčastejšie trávime svoj čas? Kto sú tí ľudia vo vašom prípade? Sú to úspešní biznismeni, mentori, úspešní a pozitívni ľudia?, alebo sú to neúspešní ľudia, často negatívni, ktorí sa sťažujú, čo sa im v živote deje? Čiže naša myseľ je neustále programovaná a všetko má na nás vplyv.

Za aký čas možno badať prvé kroky a pozitívne výsledky po absolvovaní kurzu?

NLP je psychoterapia, ktorá funguje ihneď a rýchlo. Sú to rýchle pozitívne zmeny. NLP to sú techniky, procesy a funkčné stratégie, ktoré okamžite majú na vás pozitívny vplyv. Ide o neurolingvistické programovanie, ktoré založil Richar Bandler v 70 rokoch minulého storočia spolu s Grinderom a p. Satirovou, úspešnou rodinnou terapeutkou. NLP učí, ako môžeme zmeniť svoje myslenie a svoj život a ako môžeme zároveň pomôcť ostatným, aby zmenili ten svoj. 

Aký je rozdiel medzi mentálnym koučingom a mentoringom? 

Mentoring je sedenie, kde mentor hovorí mentorovanému, čo konkrétne je potrebné urobiť jeho danej situácii. Mentor odovzdáva funkčné vzorce správania alebo ponúkne klientovi hotovú stratégiu, konkrétny plán, kde mentorovaný presne vie, čo je potrebné urobiť ako prvé, čo druhé a ako ďalej postupovať. V prípade koučingu je to iné. Kouč je prostredníkom, kde prostredníctvom správne pokladaných otázok nabáda koučovaného, aby sám prišiel na riešenie jeho situácie. Vychádzame z predpokladu, že každý z nás má v sebe všetky zdroje k tomu, aby uspel, len niekedy máme limitujúce presvedčenia a tie nás môžu držať späť.

Finančné problémy, narušené partnerské vzťahy, nezamestnanosť a iné životné situácie možno vyriešiť koučingom?

Áno, každá výzva, každý problém má svoje riešenia. Kouč býva naozaj užitočný tam, kde sú narušené partnerské vzťahy, kde sú rôzne životné situácie, problémy. Pretože kouč klienta načúva a nie ho súdi. Prináša nový pohľad, nové iné vnímanie. Tým, že koučovanému ponúkame možnosť nájsť v sebe jeho potenciál sa celá situácia mení. Je však potrebné povedať, že vždy záleží na postoji koučovaného, či danú situáciu chce riešiť alebo si zvolí postoj obete.

Môže byť každý človek líder?

Lídrom sa človek nerodí. Lídrom sa človek stáva. Byť lídrom znamená byť príkladom, mať jasno, vedieť presne, čo sa chce. Správny líder je disciplinovaný, vie motivovať svoj tím, načúva, je poctivý, presný, pozitívny, je empatický, podrží svoj tím, je vzdelaný, neustále napreduje, je presne fokusovaný. Byť lídrom je obrovská zodpovednosť. 

Ako by vyzeral svet, keby bol každý úspešný? 

Ja verím v to, že v každom z nás je neobmedzený ľudský potenciál a že každý z nás je v niečom úspešný. Napríklad matka môže byť úspešná už len tým, že navarí dobrý obed a tým pádom je úspešná pre svoju rodinu, deti. Je to vec pohľadu. 

Necítite sa vo svojej práci niekedy ako psychológ? 

Svojim klientom sa v prvom rade snažím pomôcť. Nie som psychológ, ale NLP terapeut. Nesúdim klienta, naopak som jeho sprievodca na jeho ceste. Klient vie, že som tam pre neho a čas, ktorý spolu trávime sa snažíme využiť maximálne efektívne. Vždy v prospech koučovaného. Z praxe poviem, že pokiaľ mi klient ako koučovi dôveruje, vždy sa vráti, pretože sa stávam aj klientovým dôverníkom. 

Kto z osobností sa zúčastnil vašich kurzov a vďaka nemu sa stal úspešný? 

Každý klient je pre mňa osobnosť. Zo známejších osobností a medzi mojich klientov patrí Ivana Christová , novodobá miss Česko-Slovensko, profesionálny športovci, napríklad Libor Hudáček, aktuálny hráč hokejového klubu Orebro Švedsko a mnohí iný.

AUTOR: PG
FOTO: PETER BETYAR, ARCHÍV REDAKCIE