Hotel International
Hotel International

STAROSTLIVOSŤ O KOTOL SA VYPLÁCA

8.1.2018 - Spotreba vášho vykurovacieho paliva neustále stúpa, a to sa odráža na vysokých účtoch aj napriek tomu, že váš kotol je relatívne nový a mal by vykazovať ekonomickú prevádzku. Pravdepodobnou príčinou tejto situácie sú usadeniny na tepelnom výmenníku alebo zle nastavený pomer zmesi plynu a vzduchu. Vykonali ste pred vykurovacou sezónou revíziu kotla a komína? 

Pointou pravidelných revízií vykurovacieho systému nie je iba papier od servisného technika, ale najmä odborné posúdenie stavu technických zariadení. Ak vás už dlhšie trápia účty za teplo, kontrolu vášho kotla rozhodne neodkladajte.

Obdobie, mimo vykurovacej sezóny treba využiť na potrebnú údržbu vykurovacieho systému. Kotol, komín, radiátory, ale i ďalšie súčasti vykurovacieho systému treba na vykurovacie obdobie náležite pripraviť. Bez preháňania možno povedať, že správna starostlivosť o vykurovacie zariadenia vám môže zachrániť strechu nad hlavou. Navyše, ak by ste sa v prípade nešťastia spôsobeného poruchou vykurovacieho zariadenia nevedeli preukázať dokladmi o povinnej ročnej revízii kotla, poisťovňa vám nezaplatí ani cent. Naopak, ešte vám hrozí aj pokuta do výšky 333 eur, ak vo vzťahu k zariadeniu vystupujete ako fyzická osoba, alebo až 1 666 eur, ak ste podnikateľ či právnická osoba. Okrem toho, že si pri revízii overíte bezpečnosť chodu plynového spotrebiča, vyhnete sa zbytočným výdavkom pri neefektívnom fungovaní zariadenia a predídete situácii, že uprostred zimy zostanete bez tepla a bez teplej vody.

Ak je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa pohybuje na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol pracuje ekonomickejšie a jeho životnosť sa predĺži o niekoľko rokov. Oproti tomu, ak zabudnete na servisnú prehliadku, spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25 %. 

Na pravidelné kontroly netreba zabúdať ani vtedy, keď je kotol nový. „Plynový kotol patrí medzi tzv. vyhradené technické zariadenia, pri ktorých má výrobca pravo určiť pravidlá ich servisu, vrátane frekvencie pravidelných kontrol. Tie sú zároveň podmienkou uznania záruky na zariadenie,“ hovorí Martin Fábry, technický pracovník pre značku Buderus spoločnosti Robert Bosch.

 

Revíziu kotla môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik. Rovnako dôležité je však aj to, aby mal licenciu na servis kotla vašej značky. „Ideálne je, ak má zákazník svojho zmluvného servisného technika, ktorý pozná jeho kotol. Najhoršie je, keď zakaždým ku kotlu príde niekto iný,“ radí Fábry.

Pokiaľ ide o náklady na revíziu kotla, platí tu voľná cenotvorba. Ceny do značnej miery závisia aj od regiónu. V Bratislave sú to sumy rádovo od 50 do 150 eur za kondenzačný kotol v byte či v rodinnom dome, na východnom Slovensku je to už od 60 eur. Náklady na revíziu sa môžu navýšiť pri silnom znečistení kotla. Do ceny sa môžu premietnuť aj náklady na dopravu.

Nepodceňujte čistenie komína

Pravidelnej povinnej prehliadke podliehajú aj komíny. Vyvložkovaný komín na ktorý je napojený plynový spotrebič s výkonom do 50 kW stačí kontrolovať a čistiť raz ročne. Pokiaľ ide o komín bez vložky, kontrola je nutná každých šesť mesiacov. Pri kotloch a kozuboch na tuhé palivo sa ich revízia vyžaduje každé 4 mesiace. 

Komíny je potrebné čistiť preto, aby nedochádzalo k vyhoreniu sadzí. Pri ich horení totiž vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zapáliť. Riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína trojmilimetrový nános sadzí.

I keď v súčasnosti platný zákon priamo nenariaďuje, že revíziu komína musí vykonávať výlučne odborná osoba, v prípade požiaru spôsobeného poruchou komína poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára a ak ho nepredložíte, škody nemusí preplatiť. Cena čistenia komína vyjde na 5 – 50 eur, v závislosti od výšky, typu a priemeru komína. Ak sa čistenie zanedbáva a nerobí pravidelne, cena sa môže navýšiť.  Štandardná cena za čistenie je 15 eur. Cena revíznej správy je cca 20 eur.

Text: AP

Foto: Shutterstock, Buderus, Depositphotos