Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

PODKROVIE: PRIESTOR PRE ŠTÝLOVÉ BÝVANIE

10.08.2018 │ Podkrovie je od nepamäti nositeľom pôsobivej a útulnej atmosféry, ktorá robí bývanie pod šikmou strechou takým výnimočným. Aj keď zobytnenie takéhoto netypického priestoru prináša množstvo obmedzení, určite sa s touto výzvou stojí zato popasovať.

Obytné podkrovie môže byť prínosom všade tam, kde je regulovaná výška zástavby, pretože skosená strecha dom opticky znižuje. Pod šikmou strechou tak získate priestor, ktorý by ste už riadnym poschodím vytvoriť nemohli. Priestory priamo pod strechou majú svoju výhodu aj v tom, že si môžete prakticky kdekoľvek v rámci priestoru vybudovať kozub, pripojiť vlastný kotlík s priamym odvodom spalín, alebo pripojiť výkonný digestor s odťahom pár. K dispozícii máte aj celú plochu strechy, na ktorej môžete umiestniť solárne kolektory alebo fotovoltaické články a ušetriť tak na elektrine alebo na príprave teplej úžitkovej vody. V súčasnosti navyše máte možnosť získať na nákup týchto zariadení dotáciu z programu Zelená domácnostiam.

NADSTAVBA PODKROVIA

Pomerne široké možnosti máte aj pri riešení nadstavby podkrovia nad existujúcou stavbou. Preskúmať treba najmä nosnosť existujúcej konštrukcie a pri riešení novej dispozície zohľadniť rozloženie nosných prvkov pod podlahou. Pravdepodobne bude nutné niektoré stavebné prvky posilniť, alebo vymeniť a pri nových prvkoch siahnuť po materiáloch s menšou hmotnosťou. Tomu skvelo zodpovedajú materiály určené pre suchú výstavbu – sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ktoré sú dostupné v rôznych variantoch. Môžu byť upravené tak, aby odolávali vlhkosti, ohňu alebo mali zlepšené akustické vlastnosti. Okrem dosiek určených na obklady stien a stropov, slúžia tieto materiály aj na výstavbu podláh. Pripevňujú sa na ľahké hlinikové rámy alebo drevené konštrukcie. Ako výplň a izolant sa používajú prevažne minerálne vlny. Okrem toho, že majú tieto materiály malú hmotnosť, sú veľmi tvárne, takže sa s nimi ľahko a rýchlo pracuje. Proces suchej výstavby navyše nevyžaduje technologické prestávky.

PODKROVIE V NOVOSTAVBE

V prípade, že je podkrovie súčasťou projektu novostavby, je tu šanca vyhnúť sa komplikáciám, ktoré sú pre podkrovia typické a vytvoriť po všetkých stránkach praktický a funkčný priestor. Rozhodujúcimi faktormi pri riešení dispozície je správne nastavenie výšky nadmúrovky a sklonu strechy a tiež rozloženie nosných prvkov strechy. Veľa miesta ušetria moderné strešné konštrukcie, ktoré nepotrebujú vystužujúce prvky akými sú väzné trámy, rozpery, klieštiny a podobne. Takými môžu byť napríklad priehradové nosníky alebo kovové nosníky použité namiesto dreveného krovu. „Aby podkrovný priestor pôsobil vzdušnejšie a priestrannejšie, je dobré nechať ho podľa možnosti čo najviac otvorený. Dosiahnete to vynechaním zbytočných priečok, alebo i horizontálnych prvkov,“ radí Ing. arch. Silvia Veselá a dodáva: „Namiesto stropu môžete nechať priznanú celú výšku strechy až po štít a využiť pritom presvetlenie cez vysoké strešné okná. Pokiaľ to výška strechy umožňuje, môžete si vybudovať aj dvojpodlažné podkrovie, alebo vytvoriť otvorené vyvýšené pódium v štýle lofty. Vynechať môžete aj kus podlahy. Namiesto ťažko využiteľného priestoru tak získate krásnu galériu spájajúcu podkrovie s nižším podlažím.“

PRESTAVBA PODKROVIA

O niečo zložitejšia situácia nastáva, pokiaľ máte záujem o zobytnenie starej povaly. Tu treba očakávať celý rad komplikácií, ktoré súvisia s vekom, dimenzovaním alebo typom strešnej konštrukcie. O využiteľnosti povaly na obytné účely rozhoduje okrem technického stavu konštrukcií aj tvarové riešenie strechy. Ideálne sú sedlové manzardové strechy, zatiaľ čo stanové a valbové strechy zobytnenie priestoru trochu limitujú. Priestorové možnosti podkrovia závisia od sklonu strechy a výšky nadmúrovky, ale tiež od typu krovu. V našich končinách bežne využívaná stojatá stolica obsahuje celý rad spevňujúcich prvkov, ktoré výrazne zasahujú do priestoru a obmedzujú dispozičné riešenie. Tieto prvky klasického krovu sú však práve tými detailmi, ktoré robia staré podkrovie takým čarovným. „Niekoľko desiatok centimetrov nám môže ukrojiť aj samotná prestavba, pri ktorej treba rátať s hrúbkami materiálov, ktoré použijeme na zabezpečenie statiky alebo tepelnej izolácie. Pravdepodobne bude potrebné zvýšiť úroveň podlahy – či už z dôvodu prekrytia väzných trámov alebo kvôli posilneniu stropnej konštrukcie, ktorá bude musieť zniesť minimálne dvojnásobne väčšiu záťaž, než na akú bola dimenzovaná,“ upozorňuje architektka Veselá. Dôležitým aspektom je, či sa bude vymieňať strešná krytina, alebo sa celé zateplenie bude musieť realizovať len zvnútra. Práve tepelná izolácia uložená z vonkajšej strany krovu ušetrí cenné centimetre a navyše umožní ponechať viditeľné všetky drevené trámy a krokvy. V prípade, že podkrovie neposkytuje dostatočnú plochu s požadovanou svetlou výškou, je možné využiteľnú plochu podkrovia zväčšiť zdvihnutím celej konštrukcie krovu a dobudovaním nadmúrovky do potrebnej výšky.

POZOR NA ENERGETICKÚ NÁROČNOSŤ!

Bez ohľadu na to, či ide o celkom nový priestor alebo prestavbu starej povaly, veľký dôraz treba klásť na tepelnú izoláciu. Ako priestor, ktorý je priamo pod strechou, je podkrovie oveľa viac zaťažované teplotnými výkyvmi, či už ide o ochladzovanie v zime alebo prehrievanie v lete. Veľký dôraz treba klásť najmä na profesionálnu realizáciu, bez poškodenia izolačných fólií. Vniknutím vody alebo vodných pár do minerálnej vlny sa jej tepelnoizolačné schopnosti môžu prudko znížiť a celá konštrukcia sa tým znehodnotí. Táto stavebno-technická otázka je o to dôležitejšia, že od začiatku tohto roka platí nariadenie, podľa ktorého všetky nové alebo zrenovované budovy musia pri kolaudácii vykazovať parametre energetickej triedy budov A. Oproti energetickej triede budov B, ktorá bola požadovaná pri kolaudácii budov do konca minulého roku, ide až o 50 % nižšiu spotrebu! Pre staviteľov to znamená nutnosť dôslednejšej prípravy projektu domov, používanie materiálov s vyššími tepelnými odpormi a tiež rozvážny výber zdrojov tepla a chladu. Samostatnou kapitolou je potom výmena vzduchu v dome, ktorá sa pri nových projektoch bude musieť riešiť už s pomocou technických zariadení. „Veľkým pomocníkom, ktorý pomôže zamedziť tepelným stratám alebo naopak tepelným ziskom je riadené vetranie s rekuperáciou. K vyrovnávaniu teploty medzi privádzaným a dovádzaným vzduchom dochádza vo výmenníku, pričom takýto systém dosahuje účinnosť až 90 % “ vysvetľuje Ing. Martin Fábry. „Takýmto spôsobom sú minimalizované tepelné zmeny v interiéry spôsobené vetraním. Rekuperácia tak dokáže znížiť náklady a úpravu teploty v interiéry až o 20 %,“ dodáva Ing. Fábry. Pravdou je, že na dosiahnutie prísnych energetických kritérií je využitie takéhoto zariadenia dnes už prakticky nevyhnutnosťou.

TEXT ANNA PALFIOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM

 

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie