Hotel International

GARÁŽ – FUNKČNÁ AJ ESTETICKÁ SÚČASŤ DOMU ALEBO PRÍDOMIA

10.1.2019 │ Garáž ako objekt by mal byť pokračovateľom myšlienky hlavného objektu. Mala by byť jej rozvinutím a vhodným doplnením. V opačnom prípade nevhodne navrhnutá garáž môže výrazne znížiť estetickú hodnotu hlavného objektu. Z hľadiska dispozície garáž musí spĺňať základne dispozičné pravidlá, rešpektovanie orientácie na svetové strany a vnútornú logiku priestorov hlavného objektu. V prípade garáže ako súčasti hlavného objektu musí priestor garáže plynulo nadväzovať na dispozičnú logiku priestorov. Garáž ako architektonický prvok možno rozdeliť do dvoch základných kategórií, ako uzavretú stavbu a prístrešok. Akú možnosť si vybrať?

GARÁŽ AKO SAMOSTATNÁ MIESTNOSŤ ALEBO PRÍSTREŠIE?

Voľbu formy garáže musíme poriadne zvážiť v prvom rade z hľadiska funkčného. Ak chceme chrániť náš automobil voči slnečným lúčom, dažďu, chladu, teplu a neželaným cudzím návštevníkom, volíme garáž ako samostatnú miestnosť. Okrem automobilov môžu byť v garáži umiestnené policové systémy pre skladovanie autopríslušenstva, bicykle, motocykle, náradie, záhradné stroje či priestor pre údržbu objektu. Odlišnou kategóriou sú prístrešky alebo prestrešenia parkovacích miest, ktoré poskytujú čiastočnú, súčasne dostačujúcu ochranu automobilu pred počasím. Veľkou výhodou prístreškov z hľadiska dizajnu je optická ľahkosť a vzdušnosť konštrukcie a fakt, že pri vjazde a výjazde na parkovacie miesto nie je nutné pracovať s výsuvnými vrátami ako je tomu na garáži ako samostatnej miestnosti. Obľúbenou kombináciou v súčasnosti býva skombinovanie garáže s jedným parkovacím miestom a prístreškom, ktorý prekrýva druhé parkovacie miesto.

Garáž alebo prístrešok ako stavba je riešená principiálne ako samostatne stojaca alebo ako súčasť objektu. V oboch prípadoch pre dosiahnutie želateľného výsledku je vhodné dizajn garáže zjednotiť s celkovým objektom. Ak je garáž súčasťou stavby, jej vzhľad by mal byť vhodne integrovaný do celkového riešenia, nemala by byť dominantou ani menej zaujímavou časťou stavby. Prestrešenie parkovacieho miesta ako čiastočné riešenie garáže môže byť takisto riešené ako súčasť stavby, napríklad ako vykonzolovanie stavby samotného domu, pričom orientácia konzoly na sever alebo východ je v takomto prípade ideálna vzhľadom k slnečným lúčom.

VPLYV EXTERIÉRU NA NÁVRH GARÁŽE

Najdôležitejším rozhodnutím pri výstavbe garáže je rozhodnutie, či bude súčasťou objektu rodinného domu, alebo bude samostatne stojaca. Tvar pozemku, pozícia a veľkosť susedných stavieb a orientácia na svetové strany býva často určujúcim faktorom pre toto rozhodnutie. Najideálnejšia pozícia vjazdu na pozemok je zo severu, severovýchodu. Garáž v taktom prípade uvoľňuje dispozíciu hlavného objektu, ktorý tak môže byť ideálne orientovaný na svetové strany. Ak je hlavný objekt osadený od príjazdovej komunikácie vo vzdialenosti približne 6 metrov, garáž je v takom prípade vhodné navrhnúť ako súčasť rodinného domu, ako zapustenú pod terén, ako vstavanú, pristavanú a podobne. Ak sa hlavný objekt nachádza na opačnom konci pozemku ako je prístupová verejná komunikácia, príjazdová spevnená plocha ku garáži by v zimnom období spôsobovala zvýšené nároky na jej údržbu, je vhodné garáž navrhnúť ako samostatne stojacu v blízkosti príjazdovej komunikácie pre optimalizáciu nárokov na údržbu spevnenej plochy do garáže.

RADA ODBORNÍKA
Vybrať si prístrešok či samostatne stojacu garáž? Radí Ing. Arch. Rusnák Marián

V prípade vášho rozhodnutia pre postavenie samostatne stojacej garáže alebo prístrešku je súčasným trendom kúpa prefabrikovaných výrobkov, samostatne stojacej garáže, samostatne stojaceho prístrešku pre auto a ich vzájomná kombinácia. Pri vhodnom návrhu môže výsledok dosahovať kvalitné estetické a kompozičné riešenie. Nosným prvkom prístrešku môže byť eloxovaný hliník, čím je zaručená dlhá životnosť konštrukcie aj vysoká odolnosť proti vzniku hrdze, ktorá vzniká vplyvom nepriaznivých prírodných vplyvov a inými poškodeniami. Výhodou je tiež farebná stálosť materiálu a jednoduchá potreba údržby. Prístrešky sú modulové, čím sa zvyšuje variabilita celého systému a prispôsobenie státia do želateľnej podoby. Oceľové prístrešky sú lacnejšou alternatívou hliníkových. Dôvodov, prečo si prístrešky získavajú čoraz väčšiu pozornosť, je množstvo. Jedným z nich je bezpochyby rýchlosť a jednoduchosť výstavby, ktorá sa pohybuje v rozsahu niekoľkých hodín. Taktiež sa jedná o vhodný doplnok existujúcej garáže, ktorý nielenže ponúkne ďalšie kryté státie v prípade kúpy ďalšieho auta do domácnosti.

AUTOR: AF
FOTO: ARCHIV REDAKCIE