https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

DREVENÝ DOM - TRADÍCIA, KTORÁ SI ZASLÚŽI NÁVRAT

Zachované ľudové staviteľstvo dodnes tvorí významný prvok nášho životného prostredia. Krása a nevšedná kompozícia tvarov a farieb, ale aj funkčnosť ľudových stavieb nás presviedčajú o ume a zručnosti našich predkov a o ich citlivom prístupe k hodnotám krajiny.

Ľudová architektúra Slovenska sa celé stáročia vyvíjala v súlade s prírodnými danosťami a kultúrnymi osobitosťami jednotlivých regiónov. Drevené zrubové domy, ktoré sú také typické pre celú hornatú časť Slovenska, boli stavané prevažne z dostupného dreva ihličnanov. Ľudová architektúra drevených domov vychádzala z tradícií staroslovanského staviteľstva a v priebehu času ju ovplyvňovala architektúra všetkých slohových období. Kontinuita vývoja drevenej architektúry však bola v dôsledku historických udalostí v prvej polovici dvadsiateho storočia prerušená. Nová výstavba na vidieku si žiaľ našla nové vzory v mestských vilách a obraz našich vidieckych sídel sa postupne začal meniť. Pri rozhodnutí postaviť si dom väčšina ľudí dala prednosť murovanej stavbe, ktorá bola pre nich akýmsi symbolom pevnosti, hojnosti a stability, zatiaľ čo pôvodné drevenice vnímali skôr ako domčeky chudoby. Obydlia, stavané bez vzťahu k tradíciám, však nedokážu vytvoriť tie výtvarné a kultúrne hodnoty, ktoré boli našej krajine v minulosti vlastné. Devastácia životného prostredia neznamená len narušenie prostredia v najširšom zmysle slova, ale aj narušenie kontinuity kultúrneho vývoja, ako to máme možnosť pozorovať na premenách nášho vidieka.

ODKAZ ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY

Jednou z možností, ako obnoviť súzvuk medzi krajinou a architektúrou, je návrat k tradícii. Tá by pre nás mala byť zdrojom inšpirácie pre kultiváciu nášho životného prostredia. V ľudovom staviteľstve nachádzame súlad a logiku medzi formou a účelom, zároveň aj primeranosť možností a potrieb človeka, teda hodnoty, ktoré sú tak často proklamované v heslách o trvalo udržateľnom vývoji. Ľudová architektúra svojou skromnosťou, krásou, mierkou, použitým prírodným materiálom, farebnosťou a citlivým zasadením do prírodného prostredia stále zostáva vzorom pre novú výstavbu.

NÁVRAT K TRADÍCIÁM

Postupom času si drevené domy opäť pozvoľna získavajú priazeň stavebníkov. Mnohým ľuďom, ktorí využívajú staré drevené chalúpky na rekreačné účely, učarovala nezameniteľná atmosféra dreveníc. Na vlastnej koži spoznali priaznivé účinky prostredia drevených domov na svoju psychickú i fyzickú kondíciu a snívajú o tom, že by takýto drevený domček chceli vlastniť – či ako víkendovú chatku alebo i na trvalé bývanie. Drevené domy sú vysoko hodnotené aj z ekologického hľadiska. V dnešnej dobe, keď sa čoraz nástojčivejšie apeluje na našu zodpovednosť voči životnému prostrediu, sa do pozornosti dostávajú prirodzene obnoviteľné materiály, medzi ktoré drevo nesporne patrí. K jeho výhodám možno prirátať aj dokonalú recyklovateľnosť a nízku energetickú nenáročnosť pri jeho spracovaní. Drevené domy výrazne nezaťažujú životné prostredie ani počas vykurovacej sezóny či počas horúceho leta, kedy je potrebné väčšinu iných stavieb klimatizovať. Čo sa týka tepelnej pohody v lete, keď je vonku 35° C, si interiér zachováva príjemných 25° C aj bez použitia klímy. V zime sa zasa dosiahne príjemná tepelná pohoda dodaním minimálneho množstva energie. Drevené domy sa veľmi často vykurujú krbom, z ktorého sála teplota dostatočná na vykúrenie celého domu. Je to dané dobrými tepelnoizolačnými parametrami dreva ako i jeho výnimočnými klimatizujúcimi vlastnosťami. K celkovej pohode drevených domov prispieva aj to, že drevo vždy korešponduje s teplotou vo vnútri miestnosti a je príjemné na dotyk.

ZDRAVÉ BÝVANIE V DREVENOM DOME 

Drevené domy sú správnou voľbou aj pre všetkých tých, pre ktorých je zdravé obytné prostredie rovnako dôležité ako ekologická nezávadnosť stavby. Pod vplyvom znečisteného prostredia a hektického životného tempa sme čoraz viac ohrozený rôznymi civilizačnými chorobami. Nespočetné množstvo ľudí sužujú problémy ako alergie, astma, stres či nespavosť, ktoré do značnej miery ovplyvňuje kvalita vnútorného prostredia budov. Je známe, že drevo patrí medzi najzdravšie stavebné materiály. Prispieva k správnej regulácii vlhkosti vzduchu, dokáže absorbovať či odiltrovať niektoré škodliviny a aj svojím vyžarovaním pozitívne ovplyvňuje vnútorné prostredie. Vzduch prenikajúci drevom sa zároveň preiltruje a nasýti arómou živice, ktorá má okrem príjemnej vône aj antibakteriálne účinky. Antistatické vlastnosti dreva zasa prispievajú k menšej prašnosti vnútorných priestorov. Súhra všetkých týchto vlastností dreva prispieva k vytvoreniu jedinečnej atmosféry drevených domov, z ktorých vyžaruje pohoda a harmónia. Sú skvelým miestom pre relax a odpočinok a načerpanie nových síl. Každý, kto v drevenom dome strávil pár dní a nocí, mal možnosť spozorovať balhodárne účinky na vlastný organizmus – či ide o dobrý spánok, odbúranie stresu alebo i zlepšenie celkového zdravotného stavu a získanie novej vitality.

AUTOR: AP
FOTO: DREVODOM ORAVA, WLP PLUS, ARCHÍV REDAKCIE