https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

7 MÝTOV O DREVODOMOCH – NEDAJTE SA NIMI OVPLYVNIŤ

Popri všetkých výhodách dreva ako stavebného materiálu je podiel drevostavieb na území Slovenska stále nízky. Existuje pritom tisícka príkladov stavieb, ktorých fyzická životnosť presahuje sto rokov. Pri dodržaní zásad správneho projektovania, konštrukčnej a požiarnej ochrany možno pritom aj dnes za pomoci dreva vytvoriť absolútne moderné komfortné bývanie, tak prečo sme voči tomuto riešeniu stále skeptickí?

1. Drevo ako stavebný materiál je prežitok

Drevená architektúra na území Slovenska bola rozšírená najmä pre ľahkú dostupnosť a opracovateľnosť dreva ako stavebného materiálu. Používal sa rovnako na stavbu obytných, hospodárskych a tiež sakrálnych objektov. K masívnemu vytlačeniu dreva zo stavebných konštrukcií došlo po druhej svetovej vojne a v roku 1956 sa ako stavebný materiál prestal úplne používať. Dokonca aj krokvy strešných konštrukcií sa navrhovali z betónu. Došlo tak k rozmachu murovaných stavieb a možno aj z tohto dôvodu v spoločnosti pretrváva akási nedôvera voči drevostavbám. Drevo sa však rovnako ako iné materiály nevyhlo technologickému pokroku. Eliminovali sa jeho nedostatky a vyzdvihli prvotriedne vlastnosti.

2. Chcem bývať moderne a nie v ľudovom zrube

Pojem drevostavba sa neobmedzuje len na tradičný zrubový alebo montovaný dom. Poznáme celú škálu konštrukčných systémov, ktoré spadajú do kategórie drevodomov. Veľkej obľube sa v súčasnosti tešia montované drevodomy, ktoré poskytujú ich užívateľom obrovskú variabilnosť a priestor pre kreativitu. Vytvoriť tak môžete ultramoderný vzhľad bez prítomnosti dreva v interiéri, no pri zachovaní atmosféry tradičného zrubu. Charakter drevodomu sa prejaví vo výborných vlastnostiach stavby, jej stabilite a energetickej efektivite.

3. Obávam sa nízkej životnosti

Výrobcovia montovaných domov musia okrem legislatívy čeliť aj tradícii. Tradícia viacgeneračného bývania v murovanom dome postavenom svojpomocne má na Slovensku silnú motiváciu, najmä z hľadiska ušetrených financií a vysokej životnosti. Obe skutočnosti sú však v súčasnosti preceňované. Postaviť kvalitný dom spĺňajúci prísne kritéria si vyžaduje profesionálny prístup, a to v prípade murovanej i montovanej stavby. Konštrukcia moderných drevostavieb je v mnohých technických detailoch veľmi špecifická a výrazne sa odlišuje od bežného murovaného staviteľstva. Správne navrhnúť drevodom preto dokáže len skúsený projektant. Kvalitnou realizáciou a pri bežnej údržbe potom viete dosiahnuť viacgeneračnú životnosť stavby absolútne zrovnateľnú s murovaným domom. Realizácia stavby navyše nie je limitovaná zimným obdobím, a preto je možné stavať celoročne.

4. Drevostavba ľahko zhorí

Projektovanie drevostavieb na Slovensku je v súčasnosti z hľadiska požiarnej bezpečnosti veľmi obmedzené. Spôsobuje to zastaraná vyhláška o protipožiarnej ochrane budov, ktorá dovoľuje realizovať drevodom do výšky 12m. Bytové domy môžu mať dve drevené nadzemné podlažia, no v prípade viacerých sa musia dve spodné podlažia navrhnúť z nehorľavých materiálov. Bežnou praxou pritom v Rakúsku alebo Anglicku je využitie potenciálu dreva aj pri výškových náročných projektoch. Hoci je drevo prirodzené horľavý materiál, masívne drevostavby sú vysoko odolné voči ohňu, pretože zuhoľnatená vrstva, ktorá vznikne na povrchu pri požiari zabráni šíreniu požiaru, pretože vyvoláva samozhášavý efekt. Správnym naprojektovaním, dispozičným riešením a preukázaním funkčných vlastností konštrukčných dielcov a zostáv možno tak dosiahnuť absolútne bezpečné bývanie.  

5. Vyžadujem pevnosť a odolnosť stavby, ktorú mi drevo nemôže poskytnúť

Mnohí Slováci ostávajú verní murovaným stavbám kvôli ich pevnosti a odolnosti. Aj keď sa to však nemusí zdať, masívne drevodomy sú v mnohých ohľadoch dokonca odolnejšie než tie murované. Umožňuje im to obvodová konštrukcia vyhotovená z CLT panelov či lepených hranolov, ktoré stavbe zabezpečujú vysokú pružnosť.  

6. Stavbe drevodomov bráni legislatíva

Do legislatív vyspelých krajín, nás nevynímajúc, sa dostáva povinná certifikácia budov. Deje sa tak so zreteľom na čoraz častejšie opakujúce sa krízy neobnoviteľných zdrojov, surovín a energií. Možno dokonca očakávať, že kritéria energetických auditov sa budú ešte každoročne sprísňovať. Pomocou kvalitnej realizácie drevostavieb však možno náročné požiadavky na ultranízkoenergetickú výstavbu jednoducho dosiahnuť. Na stále sprísňujúce sa požiadavky reagujú výrobcovia drevodomov certifikovaným konštrukčným systémom, ktorý využíva systém lepeného masívneho dreva so zvisle vloženou tepelnou izoláciou. Vďaka tomu možno dosiahnuť doporučené hodnoty súčiniteľa prestupu tepla stanovené pre energetickú triedu A1 či A0.

7. Drevostavba nemá také vlastnosti ako murovaný dom

Nedôveru voči drevostavbám majú na svedomí tiež dobré akumulačné schopnosti murovaných stavieb, čo sa pri kúrení prejavuje na príjemnej klíme v miestnosti vďaka uchovávaniu tepla v murive. Dlhšie sa síce nahrieva, no dlhodobo sála. Akumulácia domu postaveného z ľahších materiálov je preto kvôli nižšej hustote konštrukcie porovnateľne nízka. Obvodové steny drevodomu sa preto rýchlo vykúria, ale tiež ochladnú. Tieto chýbajúce vlastnosti drevostavby však kompenzujú viaceré špecifiká. Obvodová konštrukcia si vyžaduje minimálne množstvo zateplenia, má tak ideálne zvukovo-izolačné vlastnosti a je vzduchotesná a vetruvzdorná. Oproti murovanému domu možno pri menšej hrúbke stien a nižších nákladoch dosiahnuť pasívny štandard stavby.

AUTOR:PG
FOTO:Archív redakcie

 

 

 

 

"Premýšľam o architektúre celý čas. To je problém, ale ja budem vždy takáto.  Je to môj sen."
Zaha Hadid
Architektka

Informácie