Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Ľudmila, Prešov - Ako na fasádu?

Ľudmila, Prešov - Ako na fasádu?
Otázka: 

"Dobrý deň, zaujímalo by ma aké sú najnovšie trendy vo farebnosti, povrchovej úprave a materiáloch v oblasti fasád?" Ľudmila, Prešov

Odpoveď: 

Opäť ide o prácu umelca - architekta. Ten zo zásady hľadá nové princípy tvaroslovia, materiály či konštrukcie. Kontaktné alebo prevetrávané konštrukcie fasády majú naozaj široký záber: omietky hladké či štruktúrované, plechy, obkladové dosky rôznych materiálov a štruktúr, drevo, sklo, plasty, vystužené plachty a ďalšie. Trendovosť súčasnej architektúry predznamenáva horizontálne členenie, vystriedanie prvkov v ploche fasády, decentnosť a jednoduchosť.

Ing. arch. Tomáš Baník

YIT Reding

Foto: Woodlook

23. 1. 2014

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie