Hotel International
Hotel International

MONTOVANÝ ALEBO MUROVANÝ DOM? ROZHODUJE KVALITA (2. časť)

Tradícia bývania vo vlastnom rodinnom dome je na Slovensku stále živá, no éra svojpomocných stavieb pomaly ustupuje. Je to dané jednak dobrou ponukou trhu, kde stavbu na kľúč ponúka celý rad rôznych firiem a jednak vysokými nárokmi na kvalitu stavieb, ktoré vyžadujú profesionálny prístup.

NOVÉ BÝVANIE V REKORDNOM ČASE

Pokiaľ ide o dobu trvania výstavby, k dobru montovaných stavieb hrá skutočnosť, že nepotrebujú technologické pauzy na tuhnutie a schnutie materiálov, tak ako je to pri murovaní a betonáži. Okrem toho, nie sú závislé na počasí, ani na ročnom období, keďže väčšina prác prebieha v krytej hale. Na stavenisku sa len zmontujú hotové dielce. To môže skrátiť dobu výstavby oproti murovanému domu o pár týždňov až mesiacov. Tento rozdiel však nemožno považovať za podstatný, keď zoberieme do úvahy, že aj menší murovaný dom dokážu profesionáli postaviť už do troch mesiacov. Navyše, porovnávať možno iba čas potrebný na realizáciu hrubej stavby. Aj montovaný dom potrebuje základovú dosku a tiež fáza dokončovacích prác je v oboch prípadoch prakticky rovnako náročná. Pokiaľ ide o proces výstavby, murované stavby sú o niečo flexibilnejšie pokiaľ ide o priestorovú náročnosť staveniska. Je ich možné stavať aj v úzkych prielukách, kde by sa žeriavy nevyhnutné pri montáži veľkorozmerných panelov nedostali.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Pokiaľ sa pozeráme na dom z hľadiska energetickej efektívnosti, výhodnejšou sa môže javiť montovaná stavba, kde väčšinu z objemu obvodovej steny tvorí samotný tepelnoizolačný materiál. Oproti murovanej stavbe, ktorá potrebuje dodatočné zateplenie, je možné znížiť hrúbku múru aj o 20 cm. Pri zastavanej ploche 100m2 je možné ušetriť až 10m2 podlažnej plochy, čo sa rovná jednej menšej izbičke. Na druhej strane však na zateplenie murovanej stavby môžeme použiť lacnejší tepenoizolačný materiál – polystyrén. Netreba zabúdať ani na to, že vývojom prešli aj murovacie tvárnice, ktorých tepelnoizolačná schopnosť sa výrazne zvýšila. Za zmienku stoja napríklad tvárnice Neopor zo sivého polystyrénu, ktoré sú samé o sebe izolantom, čiže nepotrebujú dodatočné zateplenie.

ŠPECIFIKÁ MUROVANÝCH STAVIEB

Montované stavby sú omnoho náročnejšie na precízne technické prevedenie stavby. Nesmie dôjsť k poškodeniu izolačných fólií, ktoré chránia tepelnú izoláciu a zabezpečujú neprievzdušnosť konštrukcie a to nie len počas samotnej stavby, ale aj počas užívania domu. V prípade potreby dodatočnej zmeny dispozície je však odstránenie pôvodne montovanej priečky a vybudovanie novej priečky jednoduchšie, rýchlejšie a čistejšie, než je to pri murovanej priečke. Aj pri murovaných stavbách preto strojí za úvahu členenie priestoru s pomocou montovaných priečok. Ich slabším miestom je však nižšia zvukovo-izolačná schopnosť. Pokiaľ vám záleží na vysokej miere súkromia v každej izbe, budete musieť siahnuť po priečke so špeciálnou skladbou a použitím kvalitných zvukovoizolačných materiálov.

KLÍMA V MUROVANÝCH DOMOCH

Faktorom, ktorý môže byť pre niektorých ľudí rozhodujúci, sú rozdielne klimatizujúce vlastnosti montovanej a murovanej stavby. V prospech murovanej stavby hrajú najmä akumulačné schopnosti klasického muriva. Trvá o niečo dlhšie takýto dom vykúriť, no potom steny sálajú teplo a zachovajú prijemnú klímu v dome po celé hodiny. Vďaka absorpčným schopnostiam tehly alebo pórobetónu, murované domy lepšie regulujú vlhkosť vzduchu. Naproti kvalita vnútornej mikroklímy v montovaných domoch v plnej miere závisí iba od toho, aký vzduch je do miestnosti privádzaný ventilačným systémom. Obvodové steny montovaných domov nemajú akumulačnú schopnosť. Rýchlo sa vykúria, ale i rýchlo vychladnú.

NEPOROVNÁVAJTE NEPOROVNATEĽNÉ

Porovnania, s ktorými sme sa tu zaoberali hovoria o ľahkých montovaných drevodomoch a tradičných murovaných domoch. Nemôžu však obsiahnuť celú škálu konštrukčných systémov, ktoré spadajú pod pojem montovaný alebo murovaný dom, nakoľko existuje celý rad typov montovaných konštrukčných systémov, rovnako ako aj celý rad rôznych murovacích materiálov. Trendom sú napríklad masívne montované drevodomy alebo aj stavby, pri ktorých drevený skelet nahrádza ľahká kovová konštrukcia. Čoraz populárnejšie sú tiež kontajnerové domy. Pokiaľ ide o murované stavby, tie sa zasa vďaka bohatému sortimentu prefabrikovaných dielcov ako sú prievlaky, skladané stropy a pod. stále viac približujú suchým montážnym postupom. Presné tvárnice do seba dokonale zapadajú a lepia sa tenkou vrstvou lepiacej mlaty. Proces betonáže a iných mokrých postupov sa tým výrazne eliminuje. Stavebné postupy, celková doba výstavby a v neposlednom rade aj výsledná cena sa môžu pri jednotlivých postupoch veľmi líšiť. A to nie len v závislosti od použitej technológie, ale i od samotného dodávateľa, pridanej hodnoty v podobe poskytovaných služieb a záruk. Klient sa obvykle môže rozhodnúť aj o tom, v akom štádiu má firma dom odovzdať – počnúc hrubou stavbou, cez holostavbu až po kompletnú stavbu na kľúč.

 

← 1. ČASŤ

AUTOR: AP
FOTO: Archív redakcie