Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Alžbeta, Trstená: Pracovné osvetlenie

Alžbeta, Trstená: Pracovné osvetlenie
Otázka: 

"Dobrý deň, dcéra sa dlho do noci učí pri počítači, prípadne číta knihy alebo tvorí projekty. Svieti si v izbe iba centrálnym svetlom a nie som si istá, či je to pre jej zdravie bezpečné. Chcela by som jej kúpiť kvalitné a efektívne stolné svietidlo. Prosím o radu, podľa čoho sa rozhodovať a ako vybrať správne pracovné osvetlenie na stôl." Alžbeta, Trstená

 

Odpoveď: 

Dobrý deň, je veľmi pozitívne, že dbáte o zdravie svojej dcéry týmto spôsobom a správne sa domnievate, že centrálne osvetlenie na dlhú a rôznorodú prácu pri stole určite nestačí. V prvom rade sa musíte zamerať na funkčnosť a vhodnosť svietidla vzhľadom k typu práce. Keďže Vaša dcéra pracuje aj na počítači, aj s knihami aj manuálne na projektoch, bude najlepšie vybrať univerzálne svietidlo s chladnejšou teplotou svetla. Svietidlo by malo disponovať svetelným zdrojom s teplotou 2700 až 4000 Kelvinov. Svietidlo by malo byť výškovo nastaviteľné tak, aby osvetlilo celú plochu pracovného stola - čiže okrem klávesnice aj knihy, písacie potreby, papiere a ostatné predmety, ktoré sú súčasťou práce. Spravidla sa lampa umiestňuje tak, aby vznikalo čo najmenej tieňov a tmavých miest. Intenzita svetla by mala byť aspoň 300 luxov. Lampu pri umiestnení treba nastaviť tak, aby svetelný zdroj nebol otočený smerom k očiam, to je veľmi nevhodný rušivý element. 

 

7. 1. 2014

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie