https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/
https://www.byvanieanehnutelnosti.sk/

Posvieťte si na prácu

Kvalita osvetlenia je jedným z určujúcich parametrov pri riešení pracovného priestoru. Či už ide o riešenie architektonické (pri samotnom plánovaní budovy, keď vezmeme do úvahy aj potrebu pracovne) alebo riešenie interiérové, napríklad v prípade, ak chceme pôvodne inú miestnosť (často bývalú detskú izbu) pretransformovať na pracovňu.

Hlavné atribúty, na ktoré by sme mali pri uvažovaní o osvetlení prihliadať sú ergonomická, technická a estetická funkcia osvetlenia. Na problematiku osvetlenia pracovného pristoru je dôležité nahliadať v komplexnom meradle (čiže uspôsobiť osvetlenie tak, aby spĺňalo svoju funkciu vždy – bez ohľadu na dennú dobu, ročné obdobie či vonkajšie svetelné podmienky).

Nielen samotné určenie priestoru ako pracovného, ale aj následné charakterizovanie druhu činnosti, aká sa bude vykonávať v tomto priestore, je nesmierne dôležité pre správny výber a rozmiestnenie svetelných zdrojov.

V posledných desaťročiach je významným prvkom väčšiny pracovných miestností prítomnosť monitora, či displeja, ktorý ako súčasť pracovnej výpočtovej techniky znamená pre voľbu osvetlenia určujúci bod. Totiž v prítomnosti vizualizačnej techniky musíme zabezpečiť taký zdroj osvetlenia, ktorý sa nebude od nej odrážať a jeho intenzita nebude spôsobovať zníženú viditeľnosť informácií vysielaných zo zdroja vizualizácie (v dnešnej dobe je ním najčastejšie LCD monitor/displej). 

(AM) 2.4.2014

Celý článok nájdete vo vydaní magazínu TRENDY BÝVANIE marec 2014