Brix products - Grown for flavour
Brix products - Grown for flavour

Video

Decodom logo
Obývačka a kuchyňa sú už v dnešnej dobe prepojené do jedného celku.
MSJ sedačky
Exkluzívnu možnosť stretnúť osobne renomovaného talianskeho dizajnéra Giuseppeho Nicolettiho mali...
Talianska vlajka
Výnimočný nábytok pre výnimočných ľudí – to je heslo spoločnosti Lauder.
Oheň v krbe
Tento rok firma HT-design predstavila na veľtrhu Nábytok a bývanie novú kolekciu Diamond.
Nábytok a bývanie 2013
Trendy Bývanie Vám prináša prvú minireportáž z výstavy Nábytok a Bývanie 2013.
"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Informácie