Hotel Color
  • Keramické tehly HELUZ potvrdili v skúškach svoju výnimočnosť

Keramické tehly HELUZ potvrdili v skúškach svoju výnimočnosť

14. 11. 2014 / Autor: MD, Heluz

Keď spoločnosť HELUZ uviedla pred časom na trh keramické tehly s polystyrénovou výplňou v dutinách, bola to v stavebníctve malá revolúcia. Tieto tehly totiž spĺňali svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami parametre pre stavbu nulových, pasívnych a nízkoenergetických domov bez dodatočného zateplenia. Aby bolo možné garantovať vysokú úžitkovú hodnotu tehál počas ich predpokladanej životnosti v zabudovanom stave v konštrukcii domu po dobu viac než 80 rokov, nechala teraz spoločnosť HELUZ vykonať skúšky pre overenie trvanlivosti ich polystyrénovej výplne.

Keramické tehly HELUZ potvrdili v skúškach svoju výnimočnosť

Skúška sa uskutočnila v Centre materiálového výskumu pod Fakultou chemickou na Vysokom učení technickom v Brne. „Vykonané skúšky a rozbory zahŕňali objemové zmeny polystyrénovej výplne pri rôznych klimatických podmienkach, štruktúrne zmeny analyzované s použitím metód infračervenej spektroskopie a termickej analýzy a zhodnotenie morfológie celulárnej štruktúry EPS guľôčok vystavených pôsobeniu zvýšenej teploty a vlhkosti či pôsobeniu z črepu vylúhovaných rozpustných látok v kombinácii s teplotami pod bodom mrazu,“ hovorí Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ.

A výsledok? Citujme záverečnú správu: „Z vykonaných skúšok a rozborov vyplýva, že pri predpokladanej dobe životnosti stavby 80 rokov za podmienok bežného užívania sa rozmerová zmena EPS výplne v dutinách tehly pohybuje v hodnotách niekoľkých desatín milimetra a je tak celkom zanedbateľná. Výrazne negatívny vplyv pôsobenia roztoku z črepu vylúhovaných látok zistený nebol, a to ani v kombinácii s cyklickým vystavením teplotám pod bodom mrazu.“

„Z pozitívnych záverov skúšok máme, samozrejme, radosť, hoci pre nás neboli prekvapením, ale potvrdením, že ponúkame produkt, ktorý nemá na trhu priamu konkurenciu a pre stavebníkov znamená najlepšiu voľbu pre obvodové murivo rodinných domov,“ dodáva Ing. Pavel Heinrich.

vzorovy pasivny dom heluz triumf family 50 2in1

Tehly HELUZ Family 50 2in1 zaručujú splnenie platných tepelno-technických požiadaviek pre obvodovú konštrukciu pasívneho domu a oproti bežným tehlám prinášajú až 50 % úsporu nákladov na vykurovanie.

Zdroj: www.heluz.sk